SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Pääkirjoitus: Hyvää yritetään, mutta priimaa pukkaa

to 18. toukokuuta 2017 10.00.00

Tämä eteläpohjalainen vanha huuli on muuttunut todeksi, kun järjestöt ovat paneutuneet koulutustensa laadun kehittämiseen. Koulutuksissa saavutetaan erityislaatuista huippuosaamista, koska järjestöissä on huimaa asiantuntijuutta, ja vapaaehtoisilla osallistujilla sydän intoa täynnä. 

Kauan sitten opetin aloittelevaa ammattikorkeakoulun aikuisopiskelijaryhmää. Opiskelun aikana puhuttiin myös asenteista. Eräs opiskelijoista kysyi kauhistuneena: Aiotaanko meitä muuttaa täällä opiskelun aikana? Jouduin vastaamaan: Kyllä. Nimenomaan muutoksesta oppimisessa on kysymys. Muutos käynnistyy, kun opiskelija arvioi omien tietojensa ja taitojensa riittävyyttä ja oikeellisuutta sekä asenteidensa perusteita.

Koulutuksen laatuun liittyy vahvoja odotuksia. Kukin katsoo ja arvioi laatua omasta näkökulmastaan. Koulutuksen paras laatumittari on osallistujan oma kokemus koulutuksesta ja siitä, mitä hän oppii ja miten oppi on hyödynnettävissä toimintaan. Tapahtuneen muutoksen kokemus voi olla liian vähäinen tai huikea. Sen vuoksi taitavan kouluttajan tulisi ennakoida ja ottaa huomioon vaihtoehtoiset oppimisen polut osallistujien aikaisempaan tietopohjaan ja kokemukseen perustuen. Myös sillä ympäristöllä, jossa uutta osaamista sovelletaan, on sanottavansa koulutuksen tuottamaan laatuun. Arvioijana voi olla asiakas, työyhteisö, työnantaja tai palveluiden tilaaja.

Palvelumuotoilu on noussut esiin uutena tapana tarkastella prosesseja. Palvelutuokiot seuraavat toisiaan ja niistä muodostuu parhaimmillaan ehjä kokonaisuus, palvelupolku, joka tukee ja edistää tavoiteltua osaamista. Koulutuskin voidaan ajatella prosessina. Tuolloin sitä ei tarkastella pelkästään oppimiskokemuksena, vaan myös kokonaisuutena, joka alkaa kiinnostuksen herättelystä ja päättyy osallistujan antamaan palautteeseen. Kokemus siitä, miten osallistuja on tullut autetuksi ja kohdelluksi, siirtyy muutokseksi seuraavan koulutuksen toteuttamisessa. Koulutusta voi pitää laadukkaana, jos osallistuja on tyytyväinen ja hän on saanut omille ponnistuksilleen täyden vastineen. Laadukas koulutus toimii kannusteena vapaaehtoistyössä. Tästä syystä koulutuksen laatu on keskeistä myös järjestöissä.

Opintopisteet nostavat koulutuksen laadun ja osaamisen esiin. Partio pisteytti lähes kaikki koulutuksensa Opintokeskus Siviksen avulla. Nyt partiotaidoista on yhä enemmän hyötyä sekä työelämässä että tutkinto-opiskelussa. Aino opiskelee muotoilua, JP kulttuurituottamista, Tiina digitaalista viestintää ja Aura arkkitehtuuria. Vapaaehtoistyö kerrytti työkokemuksen lisäksi opintopisteitä. Lisätietoa koulutusten pisteytyksestä saat asiaan pureutuvasta SivisNYTin artikkelista.

SivisNYTin haastateltavana on toimiston tehotiimi eli Heli ja Tanja. Heillä on näkemystä ja kokemusta asiakastyöstä Siviksessä useiden vuosikymmenten varrelta. Lehdessä esitellään myös vapaaehtoisena sairaalassa -toimintaa, jossa Sivis on vahvasti mukana.

Hienoa kesäkautta ja laadukkaita lukuhetkiä toivottaen,

Marja Anitta