SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Opintopisteet nostavat koulutuksen laadun ja osaamisen esiin

to 18. toukokuuta 2017 09.58.00

Partio pisteytti lähes kaikki koulutuksensa Opintokeskus Siviksen avulla. Nyt partiotaidoista on yhä enemmän hyötyä sekä työelämässä että tutkinto-opiskelussa.

Aino opiskelee muotoilua, JP kulttuurituottamista, Tiina digitaalista viestintää ja Aura arkkitehtuuria.

Opiskelijoita yhdistävät partioharrastuksessa ansaitut opintopisteet. Nelikko oli viime kesänä toteuttamassa partiolaisten Roihu-suurleiriä. Vapaaehtoistyö kerrytti työkokemuksen lisäksi opintopisteitä.

– Johdin yli 200 henkilöä ja vastasin monesta budjetista. Sain paljon opintopisteitä eri opintoihin. Tällaista harjoittelua ei voi oikeastaan tehdä missään muualla kuin partiossa, JP kiittelee.

Roihu on yksi esimerkki uudesta partiotaitojen laadun ja osaamisen mittaamisesta. Valtaosa partion järjestämistä koulutuksista on muokattu opintojaksomalleiksi Opintokeskus Siviksen kanssa.

Se tarkoittaa, että opintojaksomalleiksi muokatuista koulutuksista saa opintopisteitä, virallisen todistuksen ja opintorekisterimerkinnän.

Näin partiokoulutuksissa hankittu osaaminen saadaan aikaisempaa näkyvämmäksi. Lisäksi voidaan varmistaa koulutusten tasainen laatu, kun koulutuksen sisältö on yhdenmukainen koko maassa.

Opittu osaaminen näkyviin

Partio ryhtyi uudistamaan koulutusjärjestelmäänsä pari vuotta sitten. Tarkoituksena oli varmistaa partiokasvatuksen toteuttaminen mahdollisimman hyvin. Lisäksi haluttiin korostaa partiokoulutuksissa opittua osaamista.

Opintojaksomalleja varten koulutusten sisällöt arvioitiin ja mitoitettiin. Yksikkönä on opintopiste, joka vastaa noin 27 opiskelijan työtuntia. Mitoituksessa huomioidaan lähiopetuksen lisäksi myös itsenäisesti tapahtuva työskentely ja työpanoksen kuormittavuus.

Partion suosituimpia opintojaksomalleja ovat ryhmänohjaajakoulutus, partiojohtajan peruskoulutus ja veneohjaajakoulutus.

– Erityisesti näissä koulutuksissa osallistujat kokevat virallisen todistuksen hyödylliseksi. Todistus tuo aiempaa paremmin esiin koulutuksen myötä kehittyneen osaamisen, Partion koulutussuunnittelija Juuso Luomala sanoo.

Hyötyä työelämässä ja tutkinnoissa

Opintojaksomalleista on ollut selvää hyötyä. Ne ovat edistäneet partiokoulutusten laatua, koska koulutusten sisällöt ovat nyt aiempaa yhdenmukaisemmat koko maassa. Uudistus tukee partion perustehtävää kasvatusjärjestönä.

Pitkällä tähtäimellä opintojaksomallien uskotaan lisäävän koulutuksiin osallistuvien määrää ja houkuttelevan uusia jäseniä partioon.

– Parhaimmillaan opintojaksomallit saattavat motivoida vapaaehtoistyön tekemiseen, sanoo koulutustoiminnasta Suomen Partiolaisten hallituksessa vastaava Antti Reinikainen.

Juuso Luomalan mukaan opintojaksomalleista on saatu pääsääntöisesti hyvää palautetta. Kun todistuksessa on opintopisteitä, on partiokoulutuksesta hankittua tietoja ja taitoja helpompi tuoda esiin partion ulkopuolella.

– Virallisen todistuksen avulla on helpompi tiedustella esimerkiksi opintojen hyväksymistä osaksi tutkintoa tai liittää partiokoulutus näkymään omassa ansioluettelossa.

Monet oppilaitokset hyväksyvät nyt partiossa hankitut opintopisteet osaksi tutkintoja. Esimerkiksi Pihtiputaan lukiossa on partio- ja johtajalinja, jonka opetussuunnitelmaan sisältyy muun muassa partion ryhmänohjaajakoulutus. Myös työelämässä on huomattu partiokoulutusten hyödyllisyys.

– Esimerkiksi eräs työnantaja on antanut käyttää työaikaa partiokoulutukseen osallistumiseen, Antti Reinikainen kertoo.

Tavoitteena palautteeseen reagointi

Jatkossa partion koulutusten laatua kehitetään järjestelmällisesti. Osallistujapalautetta analysoidaan säännöllisesti ja huomio kiinnitetään myös koulutusten vaikuttavuuteen.

– Haluamme varmistaa, että partiokoulutus pysyy ajanmukaisena, ja että pystymme reagoimaan nopeasti esimerkiksi koulutuspalautteisiin, Luomala ja Reinikainen sanovat.

 


Teksti: Tia Yliskylä

Kuvat: Suomen Partiolaiset / Vilma Issakainen

 

 

Fakta

Siviksen opintojaksomalli

Tarkoittaa opintojaksoa tai kurssia, jossa laajuus, osaamistavoitteet ja toteuttamistavat on määritelty etukäteen. Opintokeskus Siviksen asiantuntijat auttavat opintojaksojen mitoituksessa ja pisteytyksessä.

Osallistuja saa opintopisteitä ja todistuksen, jonka myöntävät järjestö ja Opintokeskus Sivis.

Opintopisteet ovat verrannollisia yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opintopistejärjestelmään. 1 opintopiste = 27 opiskelijan työtuntia.

Opintojaksomalliksi voidaan hyväksyä koulutuksia, joiden mitoitus on vähintään 0,5 opintopistettä.