SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Laadukas toiminta säästää resursseja

to 18. toukokuuta 2017 09.56.00

Laatuasioiden ammattilainen Mia Valanne huokaa tyytyväisenä. Valanteen ja hänen kollegansa Hanna Alaniskan yhteisponnistuksena syntynyt laatuopas ja sitä tukeva, kevään aikana verkkoon luotu laatusivusto ovat nyt valmiit. Materiaalien avulla järjestöt onnistuvat ulottamaan laatunäkökulman päivittäiseen toimintaansa.

Opintokeskus Siviksessä tehty koulutuksen laadun kehittämistyö herätti heti alusta alkaen paljon kiinnostusta. Valanne ymmärtää tämän hyvin. Laatutyössä on kyse niinkin isoista asioista kuin järjestön olemassaolosta ja statuksen nostamisesta.

– Laatutyö rakentuu ajatukselle jatkuvasta kehittämisestä. Jos järjestö seuraa aikaansa, myös sidosryhmät huomaavat tämän ja organisaatio säilyttää kiinnostavuutensa.

Valanne tarkentaa vielä ajatustaan organisaation houkuttelevuuden ylläpitämisestä.

– Kilpailu vapaaehtoisista on vapaaehtoistyön tarjonnan lisäännyttyä ja arjen kiireistyttyä tiivistynyt. Järjestöjen tarjoaman koulutuksen ja toiminnan täytyy olla aidosti osaamista kehittävää.

Opas avaa laatuasiaa ilman kommervenkkejä

Valanteen mukaan kevään korvalla julkaistu laatuopas on luotu nimenomaan järjestömaailmaan sopivaksi.

– Järjestöissä ei ole resurssien puolesta varaa mihinkään turhaan. Osaamislähtöisyys on kaiken toiminnan perusta, ja siksi opas on käytännönläheinen tuki kehittävän koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Oppaassa annetaan vinkkejä osaamistavoitteiden määrittelyyn, avataan opetusmenetelmiä sekä kerrotaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin keinoista.

– Materiaali tukee myös kouluttajan kehittymistä kouluttajana sekä koulutuksen ohjausjärjestelmämme Sivisverkon hyödyntämistä opintojaksojen suunnittelussa ja niiden osaamistavoitteiden määrittelyssä.

Parhaimmillaan laatutyö säästää järjestöjen resursseja.

– Se selkeyttää ja konkretisoi tehtäviä ja tavoitteita, jolloin päällekkäisyydet karsiutuvat ja katvealueet noteerataan. Konkreettisesti ilmaistut tavoitteet ovat usein ensimmäinen merkki siitä, että toteutettu toiminta on laadukasta, Valanne tarkentaa.

Työkaluja ja hyviä käytänteitä voi poimia myös verkosta

Sivis toimii oppilaitoksena järjestöllisen koulutusosaamisen kehittäjänä ja edelläkävijänä. Laatutyö on yksi osoitus tämän tehtävän toteuttamisesta.

Valanteen mukaan heti laatutyöskentelyn alkuvaiheessa oli selvää, että Siviksen asiantuntijoiden kokoamaa tietoa jaetaan myös verkkoon.

– Emme tietenkään voi tarjota valmiita laatutyön malleja kaikille, mutta sivuilta voi poimia ne vinkit ja materiaalit, jotka sopivat omaan työhön ja organisaatioon.

Verkossa laatuasiaa tuodaan esiin erityisesti koulutuksen laatukriteereitä ja niiden vaikuttavuutta tarkastelemalla.

– Sivustoa pyritään täydentämään kaiken aikaa. Tavoitteenamme on poimia sinne onnistumiskokemuksia, hyviä käytänteitä ja järjestöjen yhteisiä kehittämistarpeita.

Valanteen haaveena on vielä ponnistaa pystyyn yhteistyöverkosto, joka mahdollistaisi Siviksen jäsenjärjestöjen välisen vuoropuhelun laatutyön kehittämisestä.

– Konseptin miettiminen on vielä kesken. Moni järjestö on kehittänyt laatutyötä omilla vähillä resursseillaan, ja verkostoituminen ja asioiden avoin jakaminen olisi varmasti merkityksellistä, hän uskoo.


Teksti: Marinella Ruutu

  • Opintokeskus Sivis on juuri julkaissut verkkoon Koulutuksen laatu -sivut. Sivujen kautta jaetaan tietoa ja materiaaleja järjestöjen koulutuksen laadun kehittämisen tueksi.
  • Konkreettisia vinkkejä organisaatiosi laatutyöhön saat myös laatuoppaasta.
  • Kasvatustieteen maisteri Mia Valanne on tehnyt useita vuosia töitä koulutuksen laadun kehittämisen ja osaamislähtöisen koulutussuunnittelun parissa, ensin valtiosektorilla turvallisuusalalla ja nyt täällä Siviksessä. Mian tavoittaa numerosta 050 435 1088 tai sähköpostitse mia.valanne@ok-sivis.fi.
  • Kasvatustieteen maisteri Hanna Alaniska työskentelee tällä hetkellä lehtorina Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.