SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Videoita, kanoja ja kansainvälistä ymmärrystä

to 20. huhtikuuta 2017 09.58.00

YK-liiton ja 4H:n kansainväliset hankkeet ruokkivat monikulttuurista vuorovaikutusta.

Tansanian Maasai-yhteisö kuvasi yhteisövideon elämästään ja kulttuuristaan Suomen YK-liiton tuella. Kuva: InsightShare/Suomen YK-liittoAfrikan savanni, Maasai-kylä, savimajat, lehmät ja vuohet. Loliondon Maasai-yhteisö esittelee Olosho-videolla elämäänsä ja kulttuuriaan Itä-Afrikan Tansaniassa.

Videon ovat suunnitelleet ja toteuttaneet paikalliset asukkaat itse. Se liittyy Suomen YK-liiton kansalaisyhteiskunnan kapasiteetin vahvistamishankkeeseen. Yhteisövideoiden tarkoituksena on, että yhteisön jäsenet saavat itse valita, mistä haluavat kertoa ja miten.

Loliondon asukkaiden video liittyy pitkäaikaiseen maakiistaan. Maasai-kulttuurissa maa, ihmiset ja karja ovat erottamaton kolmikko. Heimokulttuuria uhkaa liikeyritys, joka haluaisi käyttää Maasai-heimon laidunmaita metsästykseen.

YK-liitto on tukenut Maasai-yhteisöä, jotta asukkaat saisivat äänensä kuuluviin ja pystyisivät puolustamaan näkökulmaansa. Pari vuotta sitten alkanut hanke on osoittanut tarpeellisuutensa. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että heimokulttuurin puolustajat ovat voitolla.

Lisää mahdollisuuksia ja kestävää kehitystä

Tansanian lisäksi Suomen YK-liitto vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia Keniassa ja Ruandassa. Yhteistyötä tehdään muun muassa paikallisten YK-liittojen kanssa. Tuki on pääasiassa kouluttamista ja verkostojen luomista.

– Työ on pitkäjänteistä eikä tuloksia saada nopeasti. Emme lähde viemään valmista pakettia mihinkään, vaan teemme aina vastavuoroista yhteistyötä. On itsestään selvää, että molemmat osapuolet oppivat yhdessä tekemisestä, sanovat vaikuttamistyön vastaava Veera Vehkasalo ja viestintävastaava Eeva Reittilä Suomen YK-liitosta.

Toinen Suomen YK-liiton kansainvälisistä yhteistyöhankkeista liittyy kestävään kehitykseen. Aiheeseen liittyvä Kestävää päätöksentekoa -verkkosivusto on suunniteltu toimimaan erityisesti mobiililaitteissa.

Verkkoaineisto on aluksi tehty suomalaisin esimerkein, mutta tarkoituksena on, että kansainvälisiä esimerkkejä otetaan mukaan jo lähivuosina.

4H:n kautta lisätuloja ja toivoa

Suomen 4H-liitolla on pitkä kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä. Esimerkiksi Tansaniassa 4H-toiminta käynnistyi jo vuonna 1976. Tansanialainen opettaja tutustui Suomessa 4H-toimintaan ja aloitti sitten 4H-toiminnan kotimaassaan.

– Pitkäjänteisen työn tulokset näkyvät: Tansaniassa on elinvoimainen 4H-organisaatio, jossa on yli 50 000 jäsentä, nuorisotyön johtaja Marjaana Liukko 4H-liitosta iloitsee.

Kumppanuus Tansanian 4H-järjestön kanssa on hyvä esimerkki vaikuttavasta ja kestävästä yhteistyöstä. 4H:n ansiosta tuhansilla lapsilla on lisätuloja omasta yrityksestä: esimerkiksi viljelypalstan vihannesten myynnistä tai kanojen kasvattamisesta.

– Lasten lisätulot ovat tuoneet perheelle merkittävää hyötyä ja mahdollistaneet esimerkiksi kouluun pääsemisen. Lisäksi yritystoiminta luo toivoa ja lisää oma-aloitteisuutta, Liukko sanoo.

Kehitysyhteistyön lisäksi 4H:n kansainvälistä toimintaa ovat esimerkiksi nuorten vaihto-ohjelmat, leirit ja seminaarit. Lähtökohtana on kuitenkin, että kansainvälisyys ei ole erillinen osa 4H-toimintaa, vaan sisältyy kaikkeen toimintaan.

Uuden strategian mukaan eri kulttuureihin liittyvän ymmärryksen, suvaitsevaisuuden ja vuorovaikutuksen edistämistä pidetään olennaisena.

– On tärkeää, että lapset ja nuoret pystyvät omassa arjessaan toimimaan eri kulttuureista tulevien kanssa. Meidän arkemme Suomessa on monikulttuurinen ja siksi nämä taidot ovat jokaiselle tärkeitä, Marjaana Liukko toteaa.

Suomen YK-liitto  (www.ykliitto.fi)

  • Perustettu vuonna 1954.

  • Tekee tunnetuksi ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita. Lisäksi kasvattaa ja kouluttaa maailmanlaajuisesta vastuusta ja vaikutusmahdollisuuksista, välittää ja tuottaa tietoa YK:sta ja sen toiminnasta ja vaikuttaa suomalaiseen YK-politiikkaan.

Suomen 4H-liitto (www.4h.fi)

  • Perustettu vuonna 1928, mutta 4H-toiminta alkoi Suomessa jo 1920-luvulla.

  • 4H tukee lapsen ja nuoren kasvua aktiiviseksi, suvaitsevaksi, vastuulliseksi ja yritteliääksi. Järjestö tukee lasten ja nuorten elämänhallintaa, tuottaa nuorisopalveluja, edistää kestävää elämäntapaa ja kansainvälisyyttä.


Teksti: Tia Yliskylä

Kuvat: InsightShare/Suomen YK-liitto ja Päivi Haapasalo/4H-liitto