SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Pääkirjoitus: Kansainvälinen kansalaisuus

to 20. huhtikuuta 2017 10.00.00

Kansainvälisyys on globalisaation muuttamassa maailmassa entistä suuremmassa roolissa. Useimmat järjestöt toimivat ja edistävät keskeisiä asioitaan kansainvälisissä verkostoissa. Koska järjestöjen toiminta perustuu yhteisesti jaettuun arvoperustaan, on teennäistä, jopa väkivaltaista, ajatella, että arvot pysähtyvät tai edes jarruttavat valtioiden rajoilla. Ihmisarvo ja auttaminen, luontoarvot ja ilmastomuutos tai demokratian edistäminen eivät tunne kansallisvaltioiden välisiä rajoja.

Jo peruskoulussa toteutetaan kansainvälisyys- ja globaalikasvatusta. Maailma on avautunut ja se näkyy yhä laajemmin jokaisen kansalaisen arjessa. Monilla järjestöillä on erilaisia kansainvälisyyskasvatusmateriaaleja ja suoria kontakteja eri maiden järjestötoimijoihin.

Erilaisten kulttuurien tuntemus toimii maailmankuvaa eheyttävänä elementtinä. Se, että tiedämme enemmän muista kulttuureista ja uskonnoista antaa välineitä kiinnostua, suvaita ja hyväksyä. Tässä SivisNYTissä kerromme, miten muun muassa YK-liitto ja 4H-liitto toteuttavat kansainvälisyyttä toiminnassaan.

Siviksen koordinoima EU-hanke Futur3, joka luotaa järjestöjen tulevaisuutta, on päätösvaiheessa. Italialaisen Manuelen mielestä parasta antia kansainvälisissä hankkeissa on oppia, miten kulttuurien erilaisuudesta tehdään vahvuus eikä sen anneta olla esteenä toiminnalle. Hän pitää tätä stereotypioiden voittamista Euroopan voimana ja rikkautena.

Onnistuneet kansainväliset hankkeet ovat Opetushallituksen (ent. CIMO) vastaavan asiantuntijan Mauri Uusilehdon mukaan järjestöille arvokkaita lisäresursseja, ja niistä voi saada työkaluja hyvien menetelmien kehittämiseen ja toimivien käytäntöjen jakamiseen. Verkostoituminen maiden rajojen yli kiinnostaa, mutta harvalla toimijalla on tarpeeksi resursseja yksin tai valmiita verkostoja. Varsinkin pienten organisaatioiden kannattaa hakea rahoitusta yhdessä varakkaampien toimijoiden kanssa. Kumppanuuden merkitystä ei voi korostaa liikaa.

Toteutimme maaliskuussa SivisNYT-lukijakyselyn. Itselleen hyödyllisimmiksi vastaajat arvioivat jutut, jotka koskivat järjestötoiminnan kehittämistä joko esimerkkien tai asiantuntijanäkökulman kautta. Toinen selkeästi esiin noussut teema oli työhyvinvointi järjestötyössä. Tältä pohjalta kehitämme SivisNYTin sisältöä edelleen.

Myös Tuokio-klubi kohdistuu kansainvälisyyteen. Lisäksi toivotamme tervetulleeksi viestinnän uudet toimijat Marinella Ruudun ja Teemu Palkin.

Kansainvälistä yhteisymmärrystä edistäviä lukuhetkiä toivottaen

Marja Anitta