SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Järjestötoimija, opi tunnistamaan perustaitosi

to 20. huhtikuuta 2017 09.54.00

Mitä sinä olet oppinut vapaaehtoistoiminnassa? Oletko käsitellyt rahaa? Oletko käynyt keskusteluja yhdistyksesi Facebookissa? Näitä asioita selvitetään nyt TAIKOJA-hankkeen kyselyssä, johon voit osallistua tästä linkistä.

Useimmat erilaisessa järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa mukana olleet tiedostavat hyvin, mitä toiminta on heille opettanut: yhteistyötaitoja, projektinhallintaa, ajanhallintaa. Monet taidot jäävät siitä huolimatta myös huomaamatta. Kolmentyyppiset perustaidot – lukutaidot, numerotaidot ja tietotekniset perustaidot – ovat niitä, jotka jäävät usein unholaan. Nyt kerätään tietoa näiden osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen helpottamiseksi.

Perustaidoilla tarkoitetaan arkielämän edellyttämiä tai siinä pärjäämistä huomattavasti helpottavia taitoja. Kaikkeen elämässä liittyy esimerkiksi erilaisia ohjeistuksia ja suunnitelmia, jotka vaativat erilaisia lukutaitoja; numerotaitoja taas tarvitaan vaikkapa kaupassa käydessä tai asuntolainan korkoja laskiessa. Opintokeskus Sivis oli vuosina 2013–2015 mukana Volunteering Validation Highway -hankkeessa, jonka ryhmähaastatteluissa ilmeni, ettei suurienkaan budjettien tekemisen mielletä vaativan varsinaisia numeerisia taitoja.

Kaikkein harvimmin vapaaehtoistoiminnassa opituiksi taidoiksi mielletään erilaisia tietoteknisiä perustaitoja, joita kertyy niin pöytäkirjojen kirjoittamisessa ja välittämisessä kuin tapahtumien järjestämistä varten tehtävässä tiedonhaussa ja lupaprosesseissa. Näissä taidoissa on todettu myös olevan suurimpia eroja väestöryhmien ja valtioiden välillä.

Vastaa siis kyselyyn ja opi itsestäsikin! Voit myös levittää kyselyä tuntemillesi vapaaehtoistoimijoille.


Teksti: Teemu Palkki Marion Fieldsin haastattelun pohjalta