SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Järjestöjen tulevaisuus on nyt – kaikkialla Euroopassa

to 20. huhtikuuta 2017 09.55.00

Opintokeskus Siviksen koordinoima eurooppalainen Futur3-Erasmus+-hanke lähestyy loppuaan, ja sen Suomen loppuseminaari järjestetään 31.5. Seminaarissa kerrotaan, mitä osaamista järjestötyössä lähitulevaisuudessa tarvitaan, ja hankkeeseen osallistuneet järjestötyöntekijät kertovat kokemuksiaan hankkeessa kehitetystä vertaisvalmennuksesta. Seminaariin ilmoittautuminen on jo käynnissä ja päättyy 19.5.

Täsmätietoa tulevaisuudesta

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa etsittiin vastauksia kahteen kysymykseen: Miten järjestötoiminnan kehittämisstrategiat tulevat muuttumaan Euroopassa? Minkälaista osaamista tulevaisuuden järjestöissä tarvitaan? Selvittämällä kolmannen sektorin toimintatapoja kymmenessä hankemaassa todettiin, että vaikka järjestöillä on erilainen asema eri maissa, kaikkialla on tarve vapaaehtoisten ammattimaiselle ohjaukselle ja koulutukselle sekä toisaalta kansainväliselle yhteistyölle.

Epäviralliset verkostot ja Internet-yhteisöt lisääntyvät kolmannen sektorin työssä, ja etenkin nuorten saaminen mukaan vaatii niiden huomioimista. Vapaaehtoistyön ja projektien hallinta verkossa vaatii uusia taitoja, mutta työn ytimessä ovat kuitenkin edelleen ihmiset: viestintä ja ihmisten motivointi ovat tärkeitä asioita työvälineistä riippumatta. Toimijoiden eri taustoista niin iän, kotimaan, uskonnon kuin sukupuoltenkin suhteen on hyötyä – ohittamalla stereotypiat pystytään myös integroimaan maahanmuuttajia paremmin kuhunkin maahan.

Maassa maan tavalla

Toisessa vaiheessa kerättiin kaksikymmentä hyvää käytäntöä ja toimintamallia osallistujamaista. Käytäntöjen avulla kehitetään yleistaitoja, kuten johtamista ja varainkeruuta, teknisiä taitoja, monikulttuurisuustaitoja ja yhteistyötaitoja, kuten verkostoitumista.

Eri maissa on luonnollisesti toteutettu  erilaisia asioita:

Bulgarialaisessa Razlogin kaupungissa edistetään yhteisöllisyyttä kaupungin yhteisellä joulukadulla, johon kuka vain kouluista yrityksiin ja perheisiin voi tulla koristelemaan oman joulukuusensa. Siinä sivussa lisääntyy aktiivinen kansalaisuus kuin huomaamatta, kaupungin viihtyvyydestä puhumattakaan.

Latvian eri projekteissa on panostettu toisaalta maahanmuuttajien integrointiin kieltä ja kulttuuria opettamalla, toisaalta nuorten latvialaisten paluumuuton lisäämiseen: kansainvälistyminen ei ole yksisuuntaista eikä yksinkertaista.

Suomesta mukaan otettiin muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Siviksen kehittämät mallit vapaaehtoisten johtamisen, järjestötoimijoiden hyvinvoinnin ja edunvalvonnan koulutuksiin. Kaikkialla Euroopassa järjestöjen asema ihmisten elämässä ei ole yhtä suuri kuin Suomessa, jossa hyvinvointiasioiden ajattelu ja päättäjiin vaikuttaminen on todella yleistä.

Hankekumppaneiden kokemuksia

Haastattelimme kahta hankekumppania heidän kokemuksistaan Futur3-hankkeesta, kansainvälisistä hankkeista yleensä sekä yhteistyöstä Siviksen kanssa. Manuele Manente italialaisesta COPE:sta (Cooperazione Paesi Emergenti / International Cooperation Office) ja Joana Carvalho portugalilaisesta Kerigmasta ovat molemmat työskennelleet aiemminkin Siviksen kanssa esimerkiksi Volunteering Validation Highway -hankkeessa, ja molemmat sanovat oppineensa suomalaisilta pienryhmätyöskentelyä ja joustavia toimintatapoja, jotka mahdollistavat kaikkien osallistujien aktiivisen osallistumisen. Yksilöiden tuoma panos nähdään tärkeänä sekä itse työssä että kansainvälisten suhteiden ylläpidossa – avoin mieli auttaa pitkälle.

Manuelen mielestä parasta antia kansainvälisissä hankkeissa on oppia, miten kulttuurien erilaisuudesta tehdään vahvuus eikä anneta sen olla esteenä toiminnalle. Hän pitää tätä sterotypioiden voittamista Euroopan voimana ja rikkautena. Joanankin kokemuksissa parasta antia on suora kontakti eri kulttuurien kanssa, ja kokemusten jakaminen erilaisista elämänpiireistä. Vaikka kielimuuri luo haasteita, loppujen lopuksi kommunikoinnista suuri osa ei ole kielellistä.

Järjestöt tulevaisuuteen -seminaari 31.5.2017 klo 8.30 alkaen

Aamupäivän kestävässä seminaarissa nautit aamupalaa, ja tutustut Tarja Ketolan johdattamana hänen tuoreeseen järjestöjen tulevaisuutta koskevaan väitöskirjaansa. Lisäksi kuulet Opintokeskus Siviksen koordinoiman eurooppalaisen FUTUR3-Erasmus+hankkeen tuloksia: vastaamme kysymykseen, mitä osaamista järjestötyössä lähitulevaisuudessa tarvitaan, ja hankkeeseen osallistuneet järjestötyöntekijät kertovat kokemuksiaan tulevaisuuden haasteisiin tarttuneesta vertaisvalmennuksesta. Tilaisuus on avoin kaikille järjestötoiminnan tulevaisuudesta kiinnostuneille!

Tutustu seminaarin ohjelmaan tästä linkistä.

Lisätietoa hankkeesta verkkosivuillamme.


Teksti: Teemu Palkki