SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Pääkirjoitus: Työn tekemisen muodot uudistuvat

to 16. helmikuuta 2017 15.10.00

Etätyö ja etäjohtaminen ovat luonnollinen asia useimpien työyhteisöjen arjessa. Työtä on mielekästä tehdä ympäristössä, joka edistää työn sujumista ja tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen. Läsnätyö puolestaan on uusi käsite. Se korostaa läsnäoloa ja työn tavoitteellista tekemistä ryhmässä. Kun työyhteisö tai tiimi kokoontuu, ovat odotukset yhdessäololle useimmiten suuremmat kuin perinteisessä työpaikkatyöskentelyssä.

Esimiehen kyky innostaa ja kannustaa sekä työntekijän kyky johtaa itseään korostuvat etätyöyhteisöissä entisestään. Toimiva dialogilla vältetään väärinkäsitykset ja lisätään yhteisymmärrystä sovituista tavoitteista. Muuttuvissa tilanteissa tarvitaan selkeitä pelisääntöjä ja vastuunottoa edistävää luottamusta. Luottamuksen rakentaminen ja avoin kommunikointi ovat edellytyksenä sille, että koko työyhteisö ymmärtää yhteisön jäsenten erilaiset valinnat, tarpeet ja mahdollisuudet esimerkiksi etätyöhön liityen.

Tässä numerossa käsitellään järjestöjen ja järjestötyön muutosta eri näkökulmista. Digitalisaatio ja uusien toimintatapojen omaksuminen uudistavat järjestöjen toimintaa. Näkökulmaa tähän avaa Demos Helsingin Tuuli Kaskinen. Viestintäasiantuntija Sanni Roinevirta puolestaan kertoo uusista tuulista  järjestöjen someviestinnässä.

Asiantuntijamme, mediasuunnittelija Anu Törrö valmistelee kevään aikana työyhteisön tukemana Siviksen uutta intranetia. Kunnianhimoisena tavoitteena on rakentaa siitä työyhteisömme sisäisten kohtaamisten kanava, ohjaava tietopankki ja viestinnän monipuolinen foorumi. Parhaimmillaan intranet edistää ja tukee yhteisöllisyyttä, vahvistaa pelisääntöjä ja avoimuutta sekä päätöksenteossa että työyhteisön toiminnassa.

Muutoksista huolimatta myös pysyvyyttä onneksi  löytyy. Koulutussihteeri Tiia Herlevi on tehnyt työtä jo pitkään Siviksessä ja monet yhteistyökumppanimme tuntevat hänen ystävällisen palveluasenteensa. Nyt esittelemme hänet kaikille lukijoille.

Aurinkoisia kevätpäiviä ja lukuhetkiä toivotellen

Marja Anitta Pehkonen