SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Saammeko esitellä: Siviksellä neljä uutta jäsenjärjestöä

ma 16. tammikuuta 2017 10.58.00

Neljä uutta järjestöä on liittynyt Opintokeskus Siviksen jäseniksi vuoden 2017 alusta. Tervetuloa Suomen Setlementtiliitto, Suomen Lentopelastusseura, ADHD-liitto ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas.

Opintokeskus Siviksessä on nyt yhteensä 73 jäsenjärjestöä. Jäseniä on kaikkiaan noin 1,2 miljoonaa.

Yhteistyötä ja vertaisoppimista

Sivistystyö on kuulunut alusta asti tärkeänä osana setlementtiliikkeen toimintaan.

– Näemme koulutuksen, oppimisen ja itsensä kehittämisen toimivana keinona vahvistaa yhteiskunnan eheyttä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia sekä rakentaa oikeudenmukaista kansalaisyhteiskuntaa, sanoo toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen Suomen Setlementtiliitosta.

Suomen Setlementtiliitto odottaa, että jäsenyys Opintokeskus Siviksessä lisää yhteistyötä ja vertaisoppimista muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Lisäksi toivotaan koulutusprosessien kehittämistä ja arviointiprosessien rakentamista osaksi nuoriso- ja maahanmuuttajatyötä.

– Lähivuosien tavoitteena on koulutustarjontamme paketointi ja tuotteistaminen. Se tarkoittaa omien koulutuskokonaisuuksien selkeää markkinointia niin omille jäsenille kuin muillekin toimijoille.

Suomen Setlementtiliitto jakaa osaamistaan Opintokeskus Siviksen yhteistyöfoorumeilla. Luvassa on tietoa muun muassa pakolais- ja maahanmuuttajatyön käytännöistä ja kansainvälisen yhteistyön ulottuvuuksista.

Suomen Setlementtiliitto ry

 • Setlementtiliikkeen valtakunnallinen keskusjärjestö ja kansalaisjärjestö.
 • Toiminta: koko elämän kirjo sivistystyöstä sosiaalisiin palveluihin. Setlementtiliikkeellä on 16 kansalaisopistoa, kaksi kansanopistoa ja kaksi erityisoppilaitosta.
 • Toiminnassa mukana yli 8000 henkilöä.
 • www.setlementti.fi

Kalliolan setlementtitalolla vietettiin Kaikkien kansanjuhlaa lokakuussa 2016. Esiintymässä PuistoPellet. Kuva: Suvi Pärnänen

 

 

Asiantuntija-apua ja taloudellista tukea

– Jäsenyydeltä odotamme sekä tiedotuksellista että taloudellista tukea. Lisäksi toivomme asiantuntija-apua esimerkiksi Siviksen järjestämien koulutusten ADHD-liiton perheille tarkoitetuilla sopeutumisvalmennuskursseilla on lapsille omaa toimintaa. Kuva on otettu Kurssikeskus Suvituulessa. Kuva: Vesa-Matti Väärä.muodossa, sanoo ADHD-liiton toiminnanjohtaja Nina Hovén-Korpela.

ADHD-liitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja eri kohderyhmille. Koulutusta tarjotaan myös eri alojen ammattihenkilöille, yhdistyksille ja suurelle yleisölle.

Koulutuksen tarve ja merkitys lisääntyvät jatkuvasti. ADHD-asiantuntemusta kaivataan yhä enemmän.

– Meidän sopeutumisvalmennuskurssimme tavoittavat vuosittain noin 150 henkilöä. Tilauskoulutuksia pidetään niin paljon kuin henkilöresurssit antavat myöten.

Muille Opintokeskus Siviksen jäsenille ADHD-liitto aikoo jakaa muun muassa vertaisarviointiin liittyvää osaamistaan. ADHD-liitto on kehittänyt yhdessä Luustoliiton kanssa liittojen välistä vertaisarviointia, ProVe-mallia.

ADHD-liitto ry – ADHD-förbundet rf

 • Paikallisten ADHD-yhdistysten valtakunnallinen kattojärjestö.
 • Toiminta: ADHD-oireisten henkilöiden, heidän läheistensä, ammattihenkilöiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden yhdysside. Liitto edistää ja tukee ADHD-oireisten henkilöiden hyvinvointia ja toimintakykyä.
 • Toiminnassa mukana yli 3000 henkilöä.
 • www.adhd-liitto.fi

Verkostoitumista ja mentorointia

Järjestöyhteistyön vahvistamista ja verkostoitumista, mentorointia, vertaistuellista työnohjausta ja sparrausta sekä koulutuksia.

Muun muassa näitä asioita Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas) odottaa jäsenyydeltään Opintokeskus Siviksessä.

Vamlas järjestää monipuolista koulutusta. Aiheina ovat olleet muun muassa vammaispalveluja säätelevät lait, esteettömyys, erilaisuuden kohtaaminen ja työllistyminen. Yrityksiä järjestö on kouluttanut muun muassa monimuotoisuuden johtamiseen sekä työn vaativuuden ja työntekijän osaamisen arviointiin.

– Järjestämme asenteisiin vaikuttavaa koulutusta ja lisäämme tietoa erilaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Tarjoamme myös koulutusta järjestöjen ja yritysten välisen yhteistyön kehittämiseksi. Yrityksiä neuvomme osatyökykyisten työllistämisessä, kertoo kehittämispäällikkö Karoliina Ahonen Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiöstä.

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas)

 • Järjestöllä ei ole jäseniä, vaan se edustaa kaikkia vammaisia lapsia ja nuoria sekä erityistä tukea tarvitsevia perheitä.
 • Toiminta: tavoitteena on saada vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ääni mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Järjestö auttaa vammaisia lapsia ja nuoria ja heidän perheitään, jotta he voisivat elää yhdenvertaisina muiden kanssa.
 • www.vamlas.fiVammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön piirustuskilpailun sato ilahduttaa järjestön viestinnässä. Tämän on piirtänyt Reija

Tukea ja paikka Sivis-yhteisössä

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry odottaa Sivis-jäsenyydeltään tukea koulutusjärjestelmän kehittämistyöhön ja arviointiin sekä rahallista tukea Vuoden lentopelastaja Jesse Kosonen on lähdössä etsintälentotehtävälle. Kuva: Kaisa Nikkilävapaaehtoisten koulutuksen järjestämiseen. Myös Sivis-yhteisöön kuuluminen on järjestölle tärkeää.

Järjestön koulutustarjonta jakautuu kolmeen osaan: perehdytys-, tehtävä- ja erikoiskoulutukseen. Tavoitteena on koulutusjärjestelmän, koulutuksen arvioinnin sekä yhteistoiminnan kehittäminen.

– Tarkoituksena on, että jatkossa teoriakoulutus ja koulutuksen kokonaisseuranta toteutetaan verkossa olevan oppimisjärjestelmän avulla. Nyt tukikohtien tietoja ja taitoja arvioidaan vuosittain koulutustarkastuksessa, sanoo SLPS:n koulutuspäällikkö Sami Kinnunen.

Muille Sivis-yhteisön jäsenille järjestö jakaa tietoa ja kokemusta muun muassa monitahoisen koulutusmallin kehittämisestä sekä yhteistoiminnasta viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestön kanssa.

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry

 • Valtakunnallinen viranomaisten avuksi luotu vapaaehtoislentotoiminnan kattojärjestö. Kaikkiaan 40 jäsenyhdistystä.
 • Toiminta: Päätehtävänä on kouluttaa ja koordinoida vapaaehtoisia viranomaistoimia tukevaan etsintä- ja palolentotoimintaan, esimerkiksi henkilöetsintään, palovalvontaan ja metsäpalon sammuttamiseen liittyviin johtolentoihin.
 • www.lentopelastus.fi

 

 

 

Teksti: Tia Yliskylä

Kuvat (ylhäältä alas): Suvi Pärnänen, Vesa-Matti Väärä, Vamlasin piirrustuskilpailun satoa, Kaisa Nikkilä