SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Järjestöjen yhteiset osaamismerkit

pe 28. lokakuuta 2016 10.00.00

Vuonna 2014 toteutettiin kysely jäsenjärjestöjen edustajille, jossa kartoitettiin millaisesta toiminnasta ja osaamisesta järjestöt haluaisivat luoda ja myöntää ns. järjestöjen yhteisiä osaamismerkkejä. Yhteisiä merkkejä toivottiin erityisesti hallituksen työskentelystä ja luottamustoimista. Lisäksi yhteisiä merkkejä toivottiin vapaaehtois- ja vertaistoiminnasta. 

Sivis aloitti järjestöjen yhteisten osaamismerkkien kehittämistyön keväällä 2015 ja kutsui mukaan aiheesta kiinnostuneita järjestöjä. Mukana kehittämistyössä olivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Psoriasisliitto, Sotilaskotiliitto, Suomen Partiolaiset, Vanhempainliitto ja Yhden vanhemman perheiden liitto. Yhdessä suunniteltiin alustava merkkiperhe ja päätettiin aloittaa yhteisten osaamismerkkien luominen Yhdistyksen puheenjohtajan ja Vertaisosaajan merkeistä.

Molemmille yhteisille osaamismerkeille luotiin dokumentti Google Docs:iin ja yhdessä ideoitiin ja kirjoitettiin ylös osaamistavoitteita. Kun osaamismerkkien kriteeristö alkoi olla valmis, pyydettiin graafikolta ehdotuksia osaamismerkkien kuviksi. Ensimmäinen järjestöjen yhteinen osaamismerkki, Yhdistyksen puheenjohtaja, valmistui kesäkuussa 2015 ja on siitä lähtien ollut järjestöjen käytettävissä. Vertaisosaajan osaamismerkki otettiin käyttöön keväällä 2016 ja tällä hetkellä työn alla ovat mm. Yhdistyksen sihteerin, Yhdistyksen rahastonhoitajan ja Tapahtuman järjestäjän osaamismerkit.

Järjestöjen yhteisten osaamismerkkien tavoitteena on tunnistaa ja tunnustaa sitä epävirallista osaamista, jota syntyy vapaaehtoiskentällä ja luottamustoiminnan kautta. Tarkoituksena on myös helpottaa osaamisen dokumentointia ja osoittamista järjestöjen sisällä ja ulkopuolella. Jokaiseen osaamismerkkiin liittyy hakemus, johon osaamismerkin hakija kirjoittaa auki omaa osaamistaan. Jokainen hakemus käsitellään ko. järjestössä. Järjestöt vastaavat itsenäisesti osaamismerkkien myöntämisestä ja Opintokeskus Sivis on mukana tukemassa ja ohjaamassa tätä työtä mm. jakamalla valmiiksi luodun osaamismerkin Open Badge Factoryn kautta.

Teksti: Lotta Pakanen ja Minna Pesonen
Kuvat: Yhdistyksen puheenjohtaja- ja Vertaisosaaja-osaamismerkit