SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Osaamismerkeillä järjestöosaaminen esille

pe 28. lokakuuta 2016 10.50.00

news picture

Digitaaliset osaamismerkit ovat uusi tapa tuoda esille ja näyttää vapaaehtoistoiminnassa, luottamustoimissa, koulutuksissa ja ansiotyössä hankittua osaamista. Osaamismerkit mahdollistavat vapaassa sivistystyössä ja järjestöissä non-formaalin ja informaalin oppimisen kautta syntyvän osaamisen tunnustamisen ja esille tuomisen uudella dynaamisella tavalla.

Opintokeskus Sivis tarttui osaamismerkkityöhön järjestökontekstissa aiheen ollessa vielä nuori ja tuore sekä vapaan sivistystyön kentällä että muualla koulutuskentällä ja työelämässä. Siviksessä nähtiin, että osaamismerkeistä on hyötyä sekä yksilöille että organisaatioille. Osaaja voi tuoda osaamistaan esiin uudella tavalla ja parhaassa tapauksessa osaamisen esille tuominen motivoi ja voimaannuttaa. Järjestöt voivat tuoda osaamismerkein esille omassa järjestössään syntynyttä osaamista ja näin osaamisen näyttäminen voi olla yksi tapa luoda järjestön brändiä. Parhaassa tapauksessa osaamismerkit ovat tulevaisuuden kilpailuvaltti vapaaehtoisten rekrytoinnissa.

Opintokeskus Sivis loi ensimmäisen oman osaamismerkkinsä vuonna 2012. Siitä lähtien kehittämistyö on ollut aktiivista ja työtä on tehty tiiviissä yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.  Sivis oli mukana vuosina 2013-2014 TEKES-rahoitteisessa Open Badge Factory-hankkeessa, jossa luotiin osaamismerkkien hallinnointiin oma järjestelmä, Open Badge Factory. Hankkeen aikana kehitettiin myös opintokeskuksen oma osaamismerkkiperhe visuaalisine ilmeineen. Lisäksi aloitettiin systemaattinen työ järjestörajat ylittävien osaamismerkkien luomiseksi yhteistyössä järjestöjen kesken. Hankkeen tuotoksena syntyi edelleen ainoa laatuaan oleva verkkomateriaali osaamismerkeistä järjestökentällä.

Opintokeskus Sivis myöntää osaamismerkkejä opintopisteytetyistä koulutuksista sekä kansainvälisissä hankkeissa esimerkiksi vapaaehtoistyössä saavutetusta osaamisesta. Syksyyn 2016 mennessä Sivis on luonut 32 osaamismerkkiä ja myöntänyt niitä yli 400 vastaanottajalle.  Järjestörajat ylittäviä osaamismerkkejä on luotu neljä: Yhdistyksen puheenjohtaja, Vertaisosaaja, Yhdistyksen sihteeri ja Tapahtuman järjestäjä. Lisäksi suunnitteilla on yhdistyksen viestintävastaavan ja rahastonhoitajan osaamismerkki.

Siviksen 2016 keväällä tekemien kyselyiden mukaan järjestöt ovat kiinnostuneita osaamismerkkityöstä: osa tekee työtä itsenäisesti, osa Siviksen kanssa yhteistyössä ja osalla olisi kiinnostusta, mutta ei resursseja työskentelyyn. Osaamismerkkien vastaanottajat ovat olleet ilahtuneita uudesta tavasta näyttää osaamista, mutta osa on vielä epävarmoja siitä mitä osaamismerkillä voi tehdä ja missä sitä kannattaa näyttää. Opintokeskus Sivis tukee järjestöjen osaamisen tunnustamista osaamismerkein tarjoamalla koulutusta osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä digitaalisten osaamismerkkien luomiseen liittyen sekä tukemalla järjestöjä osaamismerkkien hallinnoinnissa. Lisäksi Sivis järjestää jäsenjärjestöilleen peruskoulutusta siitä mikä osaamismerkki on ja missä sitä voi näyttää.

Mikäli osaamismerkkityö on järjestössäsi ajankohtaista tai teema kiinnostaa muuten, otathan yhteyttä Lotta Pakaseen (lotta.pakanen(a)ok-sivis.fi) ja Minnaan (minna.pesonen(a)ok-sivis.fi).

Teksti: Lotta Pakanen ja Minna Pesonen
Kuva: Jarmo Siira