SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Vertaisohjaaja, oletko vertaisosaaja?

to 25. elokuuta 2016 10.00.00

vertaisosaaja osaamismerkki

Sivis on yhdessä järjestöjen kanssa kehittänyt uuden vertaisosaajan osaamismerkin. Ajatus vertaisosaajan osaamismerkkiin nousi halusta nostaa monipuolista vertaisosaamista esiin.

– Merkin tarkoitus on nostaa esille se arvokas osaaminen, jota osaamista vertaisohjaajat, ryhmänvetäjät eri konteksteissa omissa järjestöissään ovat kartuttaneet. Tämän merkin saajia voi olla hyvin erilaisia ja kunkin saajan merkkiin liittämät todisteet näyttävät juuri hänen osaamisensa ja sitä ympäröivän kontekstin, kuvailee Siviksen asiantuntija Minna Pesonen.

Vertaisosaajan osaamismerkin saaja osaa toimia ryhmän vetäjänä tai muissa tukitehtävissä vapaaehtoistyössä. Merkin saajan tulee hallita paitsi tarvittavia sosiaalisia ja organisointitaitoja myös osata luoda hyvä ilmapiiri sekä rakentaa luottamusta ja turvallisuuden tunnetta.  Tärkeää on myös, että vertaisosaajalla on taito kehittää omaa toimintaansa.  

Siviksen keväällä toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan osaamismerkki "ilahduttaa, kannustaa, antaa tunnustusta ja kiittää vapaaehtoistoiminnasta ja osaamisesta". Sitä voi "hyödyntää muussa elämässä, esim. työnhaussa" ja se "motivoi toimintaan ja tuo me-henkeä, kun on riittävästi saajia". Osaamismerkki myös "innostaa uusia toimijoita mukaan ja tuo merkitystä ja arvostusta omalle toiminnalle/osaamiselle".

Sivis tukee järjestötoiminnassa syntyvän osaamisen tunnustamista. Järjestämme osaamismerkkien saajille lyhytkoulutuksia osaamismerkkien vastaanottamisesta ja näyttämisestä sekä koordinoimme yhteistyössä järjestöjen osaamismerkkien luomista. Seuraavat koulutukset ovat Digitaalinen osaamismerkki –webinaarisarja syys-lokakuussa sekä Osaamismerkillä järjestöosaaminen esiin -työpaja marraskuussa.

Lisää tietoa osaamismerkeistä saa myös Virtuaaliset osaamismerkit -verkkomateriaalistamme!