SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Sivisverkko tuo mukanaan paljon uutta

to 25. elokuuta 2016 11.00.00

news picture

Opintokeskus Siviksen uusi koulutuksen ohjausjärjestelmä Sivisverkko korvaa Okryverkon asteittain lokakuusta alkaen. Uudistus tuo tullessaan monia parannuksia järjestöjen koulutusten ohjaukseen, suunnitteluun ja hallinnointiin. Uudet ominaisuudet ovat pääasiassa vapaaehtoisia, joita järjestö voi ottaa käyttöön oman tarpeensa ja aikataulunsa mukaan. Vuoden 2017 alusta lähtien kaikki Siviksen tuella toteutettu koulutus hallinnoidaan Sivisverkossa.

Mitä uutta?

Koulutuksen kokonaissuunnitelman ja vuosisuunnitelman avulla järjestöillä on entistä paremmat mahdollisuudet koulutuksen strategiseen suunnitteluun sekä tiedon välittämisen koko järjestön koulutustavoitteista ja -painopisteistä omille yhdistyksille. Vuosisuunnitelman kautta haetaan jatkossa myös seuraavan vuoden Siviksen tuella toteutettavat opintojaksotunnit. Järjestön on myös mahdollista jakaa saamiaan opintojaksotunteja sisäisesti koulutuksen painopisteiden ja/tai alueellisten perusteiden mukaisesti.

Sivisverkon avulla kerättävät koulutusten ja vertaisopintoryhmien osallistujapalautteet, sekä helposti koottavat koulutustilastot ja -raportit helpottavat järjestön koko koulutuksen seurantaa ja kehittämistä. Sivisverkkoon on mahdollista tuoda myös muut, kuin järjestön Siviksen taloudellisella tuella toteuttamat koulutukset.

Opintopisteytetyt koulutusmallit helpottavat koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Koulutusmalleilla toteutetuista koulutuksista osallistujat saavat myös todistukset. Sivisverkon opintosuoritusrekisteriin kertyvät kaikki koulutusmalleilla toteutettuihin koulutuksiin osallistuneiden opintosuoritukset. Osallistujat voivat tulostaa omat todistuksensa sekä tarkastella opintosuorituksiaan kirjautumalla Sivisverkkoon.

Järjestön tai vaikkapa paikallisyhdistyksen on mahdollista tuoda Sivisverkosta omien koulutustensa koulutuskalenteri omille verkkosivuille tai vaikkapa koulutuksen ilmoittautumispainike sähköpostiin. Kun koulutuksiin ilmoittautuminen hoidetaan koulutuskalenterin kautta, osallistujien tiedot tallentuvat suoraan Sivisverkkoon. Tämä helpottaa koulutuksen selvitysvaihetta ja osallistujalistan voi halutessaan tulostaa esimerkiksi Ecxel-tiedostosta.

Miten Sivisverkko otetaan käyttöön?

Jokainen käyttäjä luo Sivisverkkoon uudet tunnukset kirjautumalla järjestelmään ensimmäisen kerran omilla pankkitunnuksillaan. Sivisverkkoa ei voi käyttää Okryverkon tunnuksilla.

Tunnistautumisen yhteydessä ilmoitetusta sähköpostista muodostuu kirjautuvalle henkilölle Sivisverkon käyttäjätunnus ja henkilö itse määrittelee itselleen vahvan salasanana. Sivisverkon käyttäjätunnukset ovat aina henkilökohtaiset, joten kirjautumisessa ei voi käyttää yleisiä sähköpostiosoitteita kuten toimisto- ja info -alkuisia osoitteita. Kaikki Okryverkkoa viimeisen kahden vuoden aikana käyttäneet henkilöt saavat ohjeet Sivisverkkoon kirjautumisesta suoraan sähköpostiinsa.

Lisätietoa:

susanna.plathan@ok-sivis.fi, 050-3745869 
ohjeita Sivisverkon käytöstä ja koulutuksista löytyy sivulta: https://www.ok-sivis.fi/sivisverkko
 

Syksyn aikataulu:

  • 10.10.-23.10. jäsenjärjestöjen nimeämät Sivisverkon pääkäyttäjät pääsevät laatimaan Sivisverkoon vuosisuunnitelman tai jakamaan vuosisuunnitelman täyttämisen alue- ja paikallisyhdistyksille järjestön omasta käytännöstä riippuen.
  • 24.10.-13.11. alue- ja paikallisyhdistykset täyttävät järjestön vuosisuunnitelman omalta osaltaan.
  • 14.11.-18.11. Sivis tekee päätökset tuntijaosta ja vuoden 2017 opintojaksotunnit ja vertaisopintoryhmätunnit tulevat näkyville järjestön pääkäyttäjille Sivisverkkoon.
  • 21.11.-3.12. Järjestö voi halutessaan jakaa saamansa opintojaksotunnit alueittain tai pitää kaikki tunnit yhtenä kiintiönä.
  • 5.12. Järjestöjen opintojaksoja ja vertaisopintoryhmiä toteuttavat työntekijät ja vapaaehtoiset pääsevät Sivisverkkoon laatimaan vuoden 2017 opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien suunnitelmia.
  • Vuoden 2016 opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien selvityksiä voi viedä Okryverkkoon 9.1.2017 saakka.