SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Laadukas koulutus markkinoi itse itsensä

to 25. elokuuta 2016 11.00.00

news picture

Tänäkin vuonna Uusperheneuvojakoulutukseen olisi enemmän tulijoita kuin on tilaa. Suomen Uusperheiden Liiton järjestämä koulutus on vakiinnuttanut suosionsa. Laadukkaan koulutuksen hyvä maine leviää kuin itsestään ja puskaradio tavoittaa osallistujat.

– Meitä kehutaan ennen kaikkea laadusta. Koulutus on hyvin järjestetty, sisältö on olennaista ja hinta kohtuullinen, Suomen Uusperheiden Liiton järjestösihteeri Kirsi Broström kertoo.

Lähes 200 koulutettua uusperheneuvojaa

Uusperheneuvojakoulutus alkoi vuonna 2002. Silloin todettiin, että sosiaali- ja terveys- ja opetusalan ammattilaisilla on liian vähän tietoa uusperheiden erityispiirteistä. Monet eivät osanneet ottaa huomioon uusperheiden haasteita ja niiden vaikutuksia. Lisäksi uusperheiden kohtaaminen tuntui olevan hankalaa.

Vuoden mittainen koulutus osui naulan kantaan. Siitä lähtien uusperheitä työssään kohtaavia ammattilaisia on koulutettu noin 200.

Aihe ja tarve ovat yhä ajankohtaisia. Uusi erä Uusperheneuvojakoulutuksen osallistujia aloittaa vuosittain Turussa.

Uusperheneuvojakoulutus

Muutaman viime vuoden ajan tulijoita olisi enemmän kuin on tilaa. Suomen Uusperheiden Liitto on silti pitänyt kiinni suunnitelmastaan järjestää koulutus vain kerran vuodessa, koska vuoden mittainen opetus ei synny käden käänteessä.

– Puskaradio on paras markkinoijamme. Monesti samasta työyhteisöstä tulee väkeä peräkkäisinä vuosina, kun kollegat ovat kiitelleet koulutuksen antia, Broström sanoo.

Psykodraamatyöskentely on yksi Uusperheneuvojakoulutuksen vetonauloista. Siinä osallistujat harjoittelevat näkökulmien vaihtoa eläytymällä erilaisiin tosielämän tilanteisiin.

– Tutkimme draamatyöskentelyn avulla monimuotoisia uusperhesysteemejä ja niiden ihmissuhde- ja vuorovaikutusverkostoja. Esimerkki voisi olla pariskunnan erotilanne, jossa päähenkilö asettuu itsensä lisäksi myös puolisonsa rooliin, eläytyy siihen ja toimii siinä jonkun aikaa, selvittää psykodraamaohjaaja Eeva Riutamaa.

 

Koulutus on myös edunvalvontaa

Suomen Uusperheiden Liitolle koulutusosaaminen on tuonut paljon hyvää. Rooli rohkeana, ennakkoluulottomana ja dynaamisena järjestönä on vahvistunut. Hyvä maine edistää järjestön tavoitteita ja menestyvä koulutus on myös tulonlähde.

Ennen kaikkea kyse on kuitenkin edunvalvonnasta, sanoo koulutuspäällikkö Kirsi Broström. Suosittu koulutus on mitä mainioin tapa jakaa uusperhetietoa. Samalla järjestö pystyy muokkaamaan asenteita ja vaikuttamaan konkreettisesti uusperheiden elämään.

– Valitettavasti peruslähtökohta on edelleen se, että uusperheisiin suhtaudutaan haasteina ja ongelmina. Uusperheneuvojakoulutuksella pystymme osoittamaan, että uusperheet ovat paljon muutakin, Broström korostaa.

 

Tekstit: Tia Yliskylä

 


Opintokeskus Siviksen asiantuntija-apu tuo tulosta

 

Suomen Uusperheiden Liitto ja Opintokeskus Sivis ovat tehneet tiivistä yhteistyötä vuodesta 2011 alkaen.

– Sivis on nimensä mukaisesti oppimisen asiantuntija. Olemme saaneet tueksemme vahvaa pedagogista osaamista, Suomen Uusperheiden Liiton koulutuspäällikkö Kirsi Broström kiittelee.

Yhteistyö näkyy esimerkiksi vapaaehtoistyön ja ohjaajakoulutuksen kehityksessä, kokonaisarvioinnin kehittämisessä, palautteiden ja arviointien keräämisessä. Sähköistä oppimisjärjestelmää Suomen Uusperheiden Liitto käyttää Opintokeskus Siviksen kautta.

– Yhteistyö on ollut mutkatonta. Sivikseen on helppo olla yhteydessä, ja usein ideoista syntyy jotain yhdessä. Olemme pystyneet hyödyntämään jäsenyyttämme monipuolisesti. Yhteistyö on aitoa ja tuloksellista, Broström sanoo.

 


Äitipuolia, exiä ja muuta psykodraamaa

Perheessä on tunteiden umpisolmu. Miten siihen reagoi äitipuoli? Entä isän ex-puoliso? Tai tuittuileva teini?

Muun muassa tällaisia tilanteita havainnollisestaan Uusperheneuvojakoulutuksessa psykodraaman keinoin.

–Tilanteita katsotaan eri osapuolten silmin. Se lisää ymmärrystä ja avartaa näköaloja asiakkaiden neuvontatyöhön, selvittää psykodraamaohjaaja Eeva Riutamaa.

Hänen mukaansa asettuminen toisen rooliin auttaa tavoittamaan uudenlaisia tulokulmia. Se taas on avain oman tilanteen jäsentävään peilaukseen. Roolinvaihtoa,  eli toisen ihmisen osaan asettumista, Riutamaa pitää psykodraamamenetelmien tärkeimpänä työkaluna.

– Tämä tarkoittaa sitä, että kirjaimellisesti valitaan erilaisia rooleja, toimitaan niissä ja koetaan asioita sekä yksilöllisesti että ryhmänä. On erittäin puhdistava kokemus, jos esimerkiksi koko elämänsä kilttinä tyttönä alistunut saa tuntumaa kapinallisen tai pahiksen roolista, tuulettaa kunnolla ja vastustaa auktoriteetteja.