SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Pääkirjoitus: Opintokeskus Sivis tulee –mikä muuttuu?

ke 20. huhtikuuta 2016 00.00.00

Marja Anitta PehkonenLoistava aatehistoria ei riitä tulevaisuuden Euroopalle, se ei riitä myöskään Opintokeskus Sivikselle, mutta siltä pohjalta on hyvä suunnata tulevaisuuteen. Arvot säilyvät ja niitä tulee kirkastaa. Tekemisen tavat myös sivistyksen ja koulutuksen maailmassa ovat uuden edessä.

Maailmassa tapahtuvat suuret muutokset tuovat valtavasti uusia asioita myös järjestötoimintaan liittyvään oppimiseen: yhdessä elämisen, vuorovaikutuksen ja ryhmätaitojen kehittäminen, uuden teknologian ja digitaalisten yhteyksien tuottamat mahdollisuudet, erilaisten kulttuurien kohtaamiset, tutkintojen ja koulun ulkopuolella opitun arvostaminen, kestävään kehitykseen ja ympäristöä säästävään elämäntapaan liittyvät suuret muutokset.

Koska tehtävämme on olla edelläkävijä ja kehittäjä järjestöjen koulutusosaajana, emme voi takertua historiaan. Se ei kuitenkaan merkitse alkuperäisten ihanteiden unohtamista. Sivistys käsitteenä on yhä voimissaan ja keskeinen avain yhteiskuntien menestykseen ja rauhanomaiseen toimintaan. Sivistyksen sisältöä tulkitaan usein ahtaasti. Filosofi Eero Ojanen väitteli  vastikään Snellmanin paikallisista kirjoituksista Saima-lehdessä. Hänen viestinsä on, että Snellmanin ajatukset eivät ole vanhentuneita, vaan niiden tulkinta vaatii uutta näkökulmaa. Eero Ojasen tutkimus osoittaa, että yhteiskunnallinen vaikuttaminen oli koko ajan Snellmanin ensisijainen tavoite. Snellmanin näkemys sivistyksestä suomalaisen yhteiskunnan keskeisenä voimavarana on vaikuttanut merkittävästi Suomen historialliseen menestystarinaan, ja se on ajankohtainen edelleen.

Opintotoiminnan Keskusliitto perustettiin vuonna 1943, jolloin Olla Teräsvuori kutsuttiin toiminnanjohtajaksi Joensuusta, jossa hän oli toiminut monilla tavoin Itä-Suomen vapaan sivistystyön uranuurtajana. OK-opintokeskuksen nimi muodostettiin vähän kuin ”vahingossa”, kun parempaa ei keksitty. Näin minulle on kerrottu. Nimemme onkin sekoitettu usein OP-opintokeskukseen tai opintotukikeskukseen ja moniin muihin vastaavin nimiin.

Nimenmuutoksella haluamme tuoda esiin myös alkuperäisen, ideaalisen sivistysajatuksen, joka korostaa kansalaisten omaehtoista sivistymistä ja kansalaisuuden kehittymistä. Kansalaisuus sisältää aktiivisuuden ajatuksen. Civis merkitsee kansalaista ja sivistymisen tavoite on henkinen kehittyminen.

Tietää, mitä on tapahtunut, sehän on eräältä kannalta katsoen viisaus suuri. Jos visusti harkitset, mikä kylvö menneistä päivistä saattoi hyödyllisiä, mikä vahingollisia hedelmiä, ja sen mukaan asetat elämäsi, työs ja toimes, niin oletpa viisas mies. — Aleksis Kivi

OK-kanavakin siiryi siis nyt historiaan ja alamme julkaista SivisNYT-tiedotetta, joka ilmestyy lähes kuukausittain. Juhlistamme uuden nimen käyttöön ottoa ja Sivisverkon valmistumista 27.5.2016  

Tässä verkkolehdessä järjestöjohtajat kuvailevat Opintokeskus Siviksen merkitystä järjestönsä toiminnassa. Lehdessä kerrotaan toisaalla enemmän nimenmuutoksen taustoista. Esittelemme myös kirjapitäjämme Maarit Karjalaisen.

Pitkäaikainen koulutuspäällikkömme Ahti Valke siirtyy eläkkeelle. Pitkä kokemus lähes 40 -vuotiselta työuralta Siviksessä, josta hän nostaa haastattelussa muutamia muistoja esiin. Opintokeskus kiittää.

Kevätterveisin,

Marja Anitta Pehkonen