SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Jäsenjärjestöt kiittävät: Opintokeskus Sivis pitää ajan tasalla

ti 19. huhtikuuta 2016 10.02.00

Pia OjalaPia Ojala, järjestösihteeri, Sotilaskotiliitto ry

Opintokeskus Sivis on yksi tärkeimmistä koulutuksen yhteistyökumppaneistamme. Arvostamme Siviksen monipuolista ammattitaitoa ja sitä, että meidät jäsenjärjestöt pidetään ajan tasalla. Kiitos Opintokeskus Siviksen, pysymme hyvin perillä uusista menetelmistä. Lisäksi saamme aina tukea ja opastusta.

Myös kokemusten vaihto muiden jäsenjärjestöjen kanssa on ollut hedelmällistä. Olemme saaneet uusia näkökulmia ja myös omaksuneet muiden jäsenjärjestöjen näkökulmia.

Opintokeskus Siviksen merkitys kiteytyy toimivaan kokonaisuuteen. Toivomme, että yhteistyömme jatkuu yhtä hyvin kuin tähän saakka. Kiitämme Sivistä hyvästä ja osaavasta asiakaspalvelusta.  Myös opintokeskuksen tiedotus toimii hyvin: luemme verkkolehteä säännöllisesti.

Sotilaskotiliitto

Yhdistystoimintaa varusmiehen hyväksi. Toiminnan ytimen muodostavat 37 sotilaskotiyhdistystä. Sotilaskotitoimintaa toteutetaan kaikissa Suomen varuskunnissa, leirisotilaskodeissa tai myyntiautoista.

 

 

 

Seppo Hassinen, toimitusjohtaja, Suomen 4H-liittoSeppo Hassinen

Meille olennaisin yhteistyön muoto on Opintokeskus Siviksen taloudellinen tuki. Esimerkiksi vuonna 2015 käytimme tukirahaa yhteensä noin 90 000 euroa. Lisäksi hyödynnämme jatkuvasti Siviksen järjestämiä koulutuksia.

Meille Opintokeskus Siviksellä on valtavan suuri merkitys. Yhteistyömme toimii mainiosti. Emme pysyisi kehityksessä mukana, jos emme saisi jatkuvaa koulutusta ja osaamisen päivitystä. Maailma muuttuu niin  nopeasti.

Jatkossa toivoisimme lisää paikallistason yhteistyötä esimerkiksi Siviksen jäsenjärjestöjen kesken. Voisimme järjestää esimerkiksi luottamushenkilöiden koulutuksia yhdessä. Lisäksi toivotamme opintokeskuksen tervetulleeksi tutustumaan jäsenjärjestöjen arkeen. Kun tiedetään, minkälaisissa olosuhteissa toimimme,  uusien koulutusten suunnittelu helpottuu.

Suomen 4H-liitto

4H on valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille valmiuksia työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 4H-liittoon kuuluu 230 paikallista 4H-yhdistystä. Järjestön jäsenmäärä on noin 60 000. 4H on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö.

 

 

 

 

Virpi Häyrinen, toiminnanjohtaja, SulasolVirpi Häyrinen

Keskeisin  ilo ja hyöty ovat Opintokeskus Siviksen vertaisopintoryhmät ja koulutustuet. Lähes kaikki suomalaiset kuorot elävät kädestä suuhun, ja siksi arvostamme jokaista tukieuroa, jonka voimme käyttää koulutukseen ja harjoituksiin.

Osallistumme myös aktiivisesti Siviksen järjestämiin koulutuksiin. Ne ovat laadukkaita koulutuksia. Arvostamme esimerkiksi toiminnanjohtajille suunnattuja koulutuksia, koska niistä saa ajantasaisen tiedon lisäksi hyviä ideoita.

Opintokeskuksen koulutustarjonta on valtavan laaja. Valikoimasta on todella helppoa poimia itselle hyödylliset koulutukset. Sulasol on aktiivinen uusien ideoiden testaaja. Olimme esimerkiksi mukana suunnittelemassa uutta Siviksen koulutuksen ohjausjärjestelmää.

Sulasol (Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry)

Vuonna 1922 perustettu Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. on maamme suurimpia harrastajamusiikkijärjestöjä. Sulasol tarjoaa jäsenilleen harrastustoimintaan liittyviä palveluja ja osallistuu suomalaisen musiikkielämän kehittämiseen.

 

 

 

 

Sonja Bäckman, toiminnanjohtaja, PsoriasisliittoSonja Backman

Opintokeskus Siviksellä on meille iso merkitys, sekä taloudellisesti että pedagogisesti. Taloudellinen tuki kurssityöhön on ollut säännöllistä ja merkittävää.

Olemme pystyneet järjestämään hyviä yhdistysten toimintaa kehittäviä hankkeita. Onnistuimme esimerkiksi juurruttamaan Arvioinnin avaimet -hankkeen hyviä käytäntöjä ja kehittämään niitä lisää.

Opintokeskus on meille yhteistyötaho, jonka haluamme ehdottomasti säilyttää. Haluan tuoda esille myös tyytyväisyyteni Siviksen henkilökuntaan, joka on osaavaa ja avuliasta.

Jatkossa haluamme syventää yhteistyötämme Opintokeskus Siviksen kanssa. Olisi hienoa, jos voisimme uudelleen tulla mukaan johonkin suurehkoon yhteistyöhankkeeseen. Lisäksi toivomme lisää tietoa aikuiskoulutuksen uusista tuulista ja kuinka niihin pääsee mukaan.

Psoriasisliitto

Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry on valtakunnallinen potilas- ja kansanterveysjärjestö. Liittoon kuuluu 44 paikallista psoriasisyhdistystä, joissa on noin 14 000 henkilöjäsentä.