SivisNYT

Julkaisija Opintokeskus Sivis. Päätoimittaja Marita Salo. ISSN 1798-1379

SivisNYT

01.12.2020

Siviksen äänellä: Vapaaehtoistoimintaa tarvitaan koronakriisissä ja kriisistä toipumisessa

Vapaaehtoistoiminnan ylläpitäminen ja auttamisen halun kanavoituminen vapaaehtoistoiminnaksi ei synny itsekseen. Se tarvitsee tekoja, tukea ja resursseja.  

01.12.2020 Sivisverkko

Opintojaksomallit takaavat laadukkaan koulutuksen

Opintojaksomallit ovat vaivan väärti, sillä ne kehittävät järjestöjen koulutusten laatua tuloksekkaasti. Opintojaksomallien hyöty ulottuu laajasti järjestön koko koulutustoimintaan. Tämä selviää Sivisverkko-tutkimuksen juttusarjan viimeisestä osasta, jonka aiheena ovat opintojaksomallit. 

01.12.2020

Helli Suomisen stipendien saajat on valittu ‒ Palkitut ansioituneita vertaisopintoryhmiä ja ryhmien ohjaajia

Tämänvuotiset Helli Suomisen stipendien saajat on valittu. Palkittujen joukossa on jälleen monia ansioituneita vertaisopintoryhmiä ja ryhmien ohjaajia.

01.12.2020 Elämää järjestöissä

Kun mummot ja vaarit Teamsiin läksivät

Tarve päästä yhteyteen tutun ryhmän kanssa oli suurempi kuin tekniikan pelko. Kokemukset olivat niin hyviä, että osa tätä poikkeusaikaa varten kehitetystä toiminnasta jää osaksi toimintaa.

10.11.2020

Siviksen äänellä: Järjestökoulutus vahvistaa demokratiataitoja ja voimaannuttaa toimijoita

Järjestökoulutuksen pedagogiikka on luonteeltaan voimaannuttavaa ja mahdollistavaa. Vahva järjestöosaaminen tuo myös virtaa toiminnan kehittämiseen.

10.11.2020

Valmiit verkkokurssit jäsenjärjestöjen käyttöön

Siviksen uudet verkkokurssit tulevat testattaviksi vuodenvaihteessa. Jäsenjärjestöt saavat käyttöönsä koulutusmallit yhdistysten kehittämisestä, vapaaehtoisten johtamisesta ja yhdistysten viestinnästä.

10.11.2020 Elämää järjestöissä

Partio hyödyntää Siviksen Yhdistystoimija-verkkoaineistoa

Suomen Partiolaiset hyödyntää Opintokeskus Siviksen tuottamaa Yhdistystoimija-verkkoaineistoa osana omaa koulutustarjontaansa.

10.11.2020 Asiantuntija avaa

Asiantuntija avaa: Sivis kehittää ja tukee vahvaa järjestöosaamista

Sivis tuottaa uutta aineistoa yhdistys- ja järjestöosaamisen kehittämiseen. Koulutuksissa järjestöt saavat konkreettisia työkaluja oman toiminnan kehittämiseen. Järjestöt voivat vaikuttaa sisältöihin kehittämisryhmissä Vahva järjestöosaaminen -tavoiteohjelman kautta.

10.11.2020

Yhdistystoiminnan osaamismerkit keräävät hyvää palautetta

Osaamisen esille nostajat toimivat käytännössä hyvin ja niiden hyödyllisyys on huomattu. Yhdistystoiminnan osaamismerkkien uusi kehittämiskierros käynnistyy.

10.11.2020

Erätauko-viikolla keskustellaan kansalais- ja järjestötoiminnan tulevaisuudesta

Sivis osallistuu 1–7.12.2020 Suomen itsenäisyyspäiväviikolle sijoittuvaan Erätauko-viikkoon järjestämällä kaksi keskustelua teemasta Kansalais- ja järjestötoiminnan tulevaisuus Suomessa. 

10.11.2020

Järjestö, tule mukaan Siviksen jouluiseen somesarjaan!

Sivis nostaa joulukuussa somekanavilla esiin järjestöjen jouluisia puuhia ja hyvän mielen tekoja. Somesarjaa varten keräämme nyt jäsenjärjestöiltämme juttuaiheita. 

10.11.2020

34 vuotta aktiivisen kansalaisuuden edistämistä – Riitta Tervasmäki siirtyi viettämään eläkepäiviään

Opintokeskus Siviksen asiantuntija Riitta Tervasmäki on siirtynyt viettämään ansaittuja eläkepäiviä. SivisNYTin haastattelussa Riitta muistelee pitkää ja antoisaa uraansa Siviksessä. 34 vuotta sitten Sivikseen alueopintosihteeriksi tullutta Riittaa on pitänyt talossa työn vaihtelevuus. 

10.11.2020 Saammeko esitellä

Saammeko esitellä: harjoittelija Suvi-Tuuli Lehtinen

Suvi-Tuuli työskentelee Siviksen asiantuntijan Marion Fieldsin kanssa kestävä elämä -teeman parissa.