Strategiakuva esittelee Siviksen vision, missiot, arvot ja neljä tavoitetta.

Kuva: Strategiakuva esittelee Siviksen vision, missiot, arvot ja tavoitteet. 

Opintokeskus Siviksen strategia 2023–2027

Opintokeskus Sivis aloittaa uuden strategiakautensa vuoden 2023 alusta. Strategiakuva ohjaa kaikkea toimintaamme. Visiomme strategiakaudelle on "opimme yhdessä osaaviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi".

Missioinamme on toimia yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa 

 • aikuiskasvatuksen, kulttuuritoiminnan ja muun vapaan sivistystyön edistämiseksi.
 • kansalaisten osaamisen kehittämiseksi.
 • aktiivisen kansalaisuuden ja vapaaehtoistyön edistämiseksi. 

Arvojamme ovat

 • Sivistys
 • Aktiivinen kansalaisuus
 • Kestävä elämä
 • Yhteisöllisyys
 • Koulutuksen tasa-arvo

Neljä tavoitettamme ovat 

 1. Elinikäinen oppiminen ja kansalaistaitojen edistäminen koulutuksella. 
 2. Kasvattaminen kestävään elämään.
 3. Demokraattisen yhteiskunnan tukeminen koulutuksella. 
 4. Järjestöjen elinvoimaisuuden vahvistaminen osaamisella. 

 

Tutustu 2023–2027 strategiaamme kokonaisuudessaan tästä!

Siviksessä on käytössä myös kestävän elämän ohjelma. Tutustu ohjelmaan tästä!