Liitto Opintokeskus Siviksen takana

Opintotoiminnan Keskusliitto ry ylläpitää Opintokeskus Sivistä.Opintotoiminnan Keskusliitto ry on sitoutumaton vapaan sivistystyön järjestö, jonka tehtävä on edistää jäsenyhteisöjensä kanssa aikuiskasvatusta, kulttuuritoimintaa ja muuta vapaata sivistystyötä.

Opintotoiminnan Keskusliiton jäsenenä on 73 järjestöä ja yhteisöä. Sen toimintaa ohjaa jäsenjärjestöjen edustajista koottu hallitus.

Strategiansa 2011 - 2017 mukaan Opintokeskus Sivis on asiantunteva ja arvostettu järjestöllisen koulutuksen edelläkävijä ja kansalaistoiminnan edistäjä, joka tukee jäsenjärjestöjensä kehitystä ja muutosta kumppanuuksien avulla.

Opintokeskus Siviksen tehtävänä on yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa erityisesti aikuiskasvatuksen ja kulttuuritoiminnan kautta rohkaista aktiivikansalaisuutta, lisätä ihmisten hyvinvointia, elämänlaatua ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Opintotoiminnan Keskusliitto ry toteuttaa toiminta-ajatustaan

 • ylläpitämällä Opintokeskus Sivistä
 • toteuttamalla järjestökoulutukseen liittyviä hankkeita
 • järjestämällä ajankohtaisiin teemoihin liittyviä kulttuuritapahtumia
 • tuottamalla julkaisuja
 • vaikuttamalla sivistys- ja kulttuuripolitiikkaan
 • osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön
 • Opintokeskus Siviksen tavoitteena on muun muassa laaja-alainen edunvalvontatyö, jäsenistön keskinäinen verkostoituminen ja ennakoiva asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen.

Opintotoiminnan Keskusliiton säännöt (pdf-tiedosto, 180 kt)

Jäsenyydet

Opintotoiminnan Keskusliitto on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:

 • Opintokeskukset ry
 • Sivistystyönantajat ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto
 • Informaatio-osuuskunta Katto-Meny
 • Suomen eOppimiskeskus (kannatusjäsenenä)
 • ESREA (European Society for Research on the Education of Adults)
 • Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seura.

Kunniamerkit ja standaarit

Opintotoiminnan Keskusliitto voi myöntää kultaisen kunniamerkin, hopeisen ansiomerkin tai standaarin toimintansa ja päämääriensä hyväksi suoritetusta työstä. Merkkejä ja huomionosoituksia voidaan myöntää myös Opintokeskus Siviksen toimintaan osallistuneille.

Opintotoiminnan Keskusliiton jäsenyhteisöt, opintokerhot, Opintokeskus Siviksen toiminnanjohtaja ja yhteistyökumppanit voivat tehdä ehdotuksia huomionosoitusten saajiksi. Kunnia- ja ansiomerkkien ja standaarien myöntämisestä päättää hallitus.

Ehdotukset huomionosoitusten saajiksi ja ehdotuksen perustelut voi lähettää Opintotoiminnan Keskusliittoon.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Marja Anitta Pehkonen ja johdon assistentti Anni Piipponen, ks.yhteystiedot