Liitto Opintokeskus Siviksen takana

Opintokeskus Sivistä ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto ry on sitoutumaton vapaan sivistystyön järjestö, jonka tehtävänä on edistää aikuiskasvatusta, kulttuuritoimintaa ja muuta vapaata sivistystyötä jäsenyhteisöjensä kanssa.

Opintotoiminnan Keskusliiton jäsenenä on 80 järjestöä ja yhteisöä. Sen toimintaa ohjaa jäsenjärjestöjen edustajista koottu hallitus.

Siviksen strategian 20232027 mukaan opimme yhdessä osaaviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi.

Opintotoiminnan Keskusliitto ry toteuttaa toiminta-ajatustaan

 • ylläpitämällä Opintokeskus Sivistä,
 • toteuttamalla järjestökoulutukseen liittyviä hankkeita,
 • tuottamalla julkaisuja,
 • vaikuttamalla sivistys- ja kulttuuripolitiikkaan ja
 • osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön.

Opintokeskus Siviksen tavoitteena on muun muassa laaja-alainen edunvalvontatyö, jäsenistön keskinäinen verkostoituminen ja ennakoiva asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen.

Opintotoiminnan Keskusliiton säännöt (pdf-tiedosto, 180 kt)

Jäsenyydet

Opintotoiminnan Keskusliitto on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:

 • Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto
 • FNV, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning
 • Lounatuulet Yhteisötalo ry
 • Opintokeskukset ry
 • Sivistystyönantajat ry
 • Suomen eOppimiskeskus ry
 • Suomen Laatuyhdistys ry
 • Tieke tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus: Badge Finland -verkosto
 • Yhteisöjen Yhdistys ry / Järjestötalo Seinäjoki
 • Veronmaksajain keskusliitto ry

Kunniamerkit ja standaarit

Opintotoiminnan Keskusliitto voi myöntää kultaisen kunniamerkin, hopeisen ansiomerkin tai standaarin toimintansa ja päämääriensä hyväksi suoritetusta työstä. Merkkejä ja huomionosoituksia voidaan myöntää myös Opintokeskus Siviksen toimintaan osallistuneille.

Opintotoiminnan Keskusliiton jäsenyhteisöt, vertaisopintoryhmät, Opintokeskus Siviksen toiminnanjohtaja ja yhteistyökumppanit voivat tehdä ehdotuksia huomionosoitusten saajiksi. Kunnia- ja ansiomerkkien ja standaarien myöntämisestä päättää hallitus.

Ehdotukset huomionosoitusten saajiksi ja ehdotusten perustelut voi lähettää Opintotoiminnan Keskusliittoon. Lisätietoja antavat hallintopäällikkö ja hallinnon assistentti. (ks.yhteystiedot).