Haluatko mukaan? 

Siviksen jäseneksi hyväksymisen keskeisimmät kriteerit

  • Hakija on valtakunnallinen järjestö tai muu yhteisö.
  • Hakija on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
  • Hakijan toiminta-ajatus on samansuuntainen Opintotoiminnan Keskusliiton toiminta-ajatuksen kanssa. Olennaista on, että hakijan tai sen omien jäsenten toimintamuotoihin sisältyy aikuiskasvatusta tai kulttuuritoimintaa. Opintokeskus Siviksen toiminnassa aikuiskasvatus on suunnattu yli 15-vuotiaille.

Ota yhteyttä jo hakemisen suunnitteluvaiheessa

Opintotoiminnan Keskusliiton jäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Jäsenhakemus tulee toimittaa Sivikseen lokakuun puoliväliin mennessä. Opintotoiminnan Keskusliiton hallitus käsittelee hakemuksen kokouksessaan lokakuussa ja syyskokous päättää jäsenyydestä 30.11.2018. Jäsenyys astuu voimaan seuraavan vuoden alusta.

Kaikkien jäsenten vuotuinen jäsenmaksu on sama. Lisäksi uusilta jäseniltä peritään liittymismaksu. Vuonna 2018 jäsenmaksu on 1000 euroa/vuosi ja uuden jäsenen liittymismaksu 1950 euroa.

Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään:

  • hakijayhteisön säännöt
  • yhdistysrekisteriote
  • uusin toimintakertomus taseineen
  • nykyinen vapaan sivistystyön koulutuksen laajuus tunteina tai euroina
  • hakemukseen voi liittää toimintasuunnitelman sekä tarpeen mukaan muuta hakijan toiminnasta kertovaa materiaalia.
 
Siviksen jäsenille on tarjolla moninaisia jäsenetuja. Ota yhteyttä, niin voimme keskustella niistä tarkemmin. Lisätietoja jäsenyydestä ja jäseneksi hakemisesta saa toiminnanjohtajalta.