Yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa

Jäseninämme on 70 valtakunnallista kansalaisjärjestöä: potilas- ja kansanterveysjärjestöjä, kasvatus- ja kulttuurijärjestöjä, erityisjärjestöjä sekä neuvonta- ja luontoalan järjestöjä. Jäsenjärjestöjämme yhdistää puoluepoliittinen sitoutumattomuus.

Eri järjestöryhmille on nimetty opintokeskuksessamme vastuuhenkilöt, jotka pitävät yhteyttä järjestöjen keskustoimistoihin ja piireihin. Heidän tehtävänään on:

  • perehdyttää uudet jäsenjärjestöt yhteistyöhön kanssamme
  • ohjata ja neuvoa jäsenjärjestöjä koulutustoiminnan kehittämisessä, kuten koulutuksen kokonaissuunnitelman laatimisessa
  • ohjata ja neuvoa opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien järjestämistämisestä kanssamme
  • pitää yhteyttä ja neuvoa Opintokeskuksen tuntijakoa koskevissa asioissa.
     

Ota yhteyttä, palvelemme mielellämme! Henkilöstön yhteystiedot