Yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa

Jäseninämme on 73 valtakunnallista kansalaisjärjestöä. Toimintaan osallistuu potilas- ja kansanterveysjärjestöjä, kasvatus- ja kulttuurijärjestöjä, erityisjärjestöjä sekä neuvonta- ja luontoalan järjestöjä. Jäsenjärjestöjämme yhdistää puoluepoliittinen sitoutumattomuus.

Eri järjestöryhmälle on nimetty opintokeskuksessamme vastuuhenkilöt, jotka pitävät yhteyttä järjestöjen keskustoimistoihin ja piireihin. He:

  • perehdyttävät uudet jäsenjärjestöt yhteistyöhön kanssamme
  • ohjaavat ja neuvovat jäsenjärjestöjen koulutustoiminnan kehittämisessä, muun muassa koulutuksen kokonaissuunnitelman laatimisessa
  • ohjaavat ja neuvovat opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien järjestämiseen kanssamme
  • pitävät yhteyttä ja neuvovat opintokeskuksen tuntijakoa koskevissa asioissa.
     

Ota yhteyttä, palvelemme mielellämme! Oman järjestösi yhteyshenkilöt löydät Yhteystiedot-osiosta.