Yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa

Jäseninämme on 76 valtakunnallista kansalaisjärjestöä: potilas- ja kansanterveysjärjestöjä, kasvatus- ja kulttuurijärjestöjä, erityisjärjestöjä sekä neuvonta- ja luontoalan järjestöjä. Jäsenjärjestöjämme yhdistää puoluepoliittinen sitoutumattomuus.

Jokaiselle jäsenjärjestölle on nimetty oma vastuuhenkilö Siviksessä, joka pitää yhteyttä järjestön keskustoimistoihin ja piireihin. Heidän tehtävänään on:

  • perehdyttää uudet jäsenjärjestöt yhteistyöhön kanssamme
  • ohjata ja neuvoa jäsenjärjestöjä koulutustoiminnan kehittämisessä, kuten koulutuksen kokonaissuunnitelman laatimisessa
  • ohjata ja neuvoa koulutusten ja vertaisopintoryhmien järjestämistämisestä kanssamme
  • pitää yhteyttä ja neuvoa opintokeskuksen tuntijakoa koskevissa asioissa.
     

Ota yhteyttä, palvelemme mielellämme! Henkilöstön yhteystiedot