SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA

1.    Rekisterinpitäjä


Opintotoiminnan Keskusliitto ry / Opintokeskus Sivis
y-tunnus: 0201789-3
Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki
Puh. 09 4153 4200
sähköposti: toimisto@ok-sivis.fi
www.ok-sivis.fi

2.    Rekisteriasioita hoitava henkilö


Satu-Päivikki Lehtonen, yhteyshenkilö
Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki
Puh. 040 673 5756, sähköposti satu-paivikki.lehtonen@ok-sivis.fi

3.    Tietosuojavastaava


Marja Anitta Pehkonen, vastaava

4.    Käsittelijä


Mediamaisteri Oy
PL 82 (Uimalankatu 1)
33101 Tampere
010 281 8000
info@mediamaisteri.com

5.    Henkilötietojen käyttötarkoitus


Oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön palvelun tarjoaminen käyttäjille


6.    Rekisterin sisältämät tiedot


Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen, salasanan ja kuvan. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten kotiosoitteen, puhelinnumeron ja kiinnostuksen kohteet.


7.    Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto


Käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille. Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8.     Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat

 


Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.


9.     Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.