Kuuntelemme, koulutamme ja kehitämme järjestöjä 

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen järjestöjen oppilaitos, joka järjestää ja toteuttaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa erityisesti aktiivista kansalaisuutta ja järjestötoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa edistävää koulutusta ja siihen liittyviä materiaaleja. Sivis toteuttaa myös kaikille järjestötoimijoille avoimia koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia.

Sivis tukee ja kehittää 80 valtakunnallisen jäsenjärjestönsä koulutustoimintaa. Järjestöjen koulutuksen kautta Sivis tukee elinikäistä oppimista, kansalaisten aktiivisuutta, kestävää elämää ja yhteiskunnan toimintaa.

Siviksen toiminnan painopisteenä on:

  • kehittää järjestöjen koulutusta kokonaisvaltaisesti,
  • tukea järjestötoiminnassa ja -koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista,
  • vahvistaa perustaitojen oppimista osana järjestötoimintaa ja
  • kehittää järjestöosaamista ja -koulutusta kestävää elämää kunnioittaen.

Sivis järjestää vuosittain jäsenjärjestöjensä kanssa lähes 6 000 koulutusta, joissa on yli 70 000 opetustuntia ja lähes 600 vertaisopintoryhmää, joissa opiskellaan yli 19 000 tuntia. Osallistujia on vuosittain yhteensä noin 100 000. Jäsenjärjestöjemme monipuoliseen koulutukseen pääset tutustumaan Sivisverkon kalenterista.

Jäsenjärjestöihimme kuuluu vapaaehtoistyötä ja muuta kansalaistoimintaa tekeviä järjestöjä.

Toimimme valtakunnallisesti. Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä ja lisäksi meillä on neljä aluetoimistoa Turussa, Tampereella, Joensuussa ja Oulussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa, arvioi ja valvoo toimintaamme.

Siviksen toimintaa ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja sitä valvovat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Toiminnasta säädetään vapaata sivistystyötä koskevassa laissa.