Kuuntelemme, koulutamme ja kehitämme järjestöjä

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, kehittää, ohjaa ja tukee järjestökoulutusta. Sivis järjestää vuosittain jäsenyhteisöjensä kanssa opintojaksoja noin 80 000 tuntia. Vertaisopintoryhmissä opiskellaan 47 000 tuntia ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa 37 000 tuntia. Osallistujia on yhteensä noin 125 000. Jäsenjärjestöjemme monipuoliseen koulutukseen pääset tutustumaan Sivisverkon kalenterista.

Tavoitteemme on aktiivisen kansalaistoiminnan edistäminen. Jäsenjärjestöihimme kuuluu vapaaehtoistyötä ja muuta kansalaistoimintaa tekeviä järjestöjä.

Toimimme valtakunnallisesti. Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä ja lisäksi meillä on neljä aluetoimistoa Turussa, Tampereella, Joensuussa ja Oulussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa, arvioi ja valvoo toimintaamme.

Siviksen toimintaa ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja sitä valvovat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Toiminnasta säädetään vapaata sivistystyötä koskevassa laissa.

 

Sivis numeroina