TREFFI 6. Missä ja miten yhdistys viestii?

Sisältö: Yhdistyksen viestintä

Osaamistavoitteet: opiskelija osaa treffin jälkeen:

 • Tunnistaa miksi ja miten yhdistys viestii
 • Valita yhdistyksensä käyttöön erilaisia viestinnän välineitä (esim. jäsenkirje, media, esitteet, sähköiset välineet)
 • Tunnistaa sisäisen ja ulkoisen viestinnän toimintatavat ja kohderyhmät

 

Materiaali:

 • tähän treffiin ei liity opaslukumateriaalia!
 • opastekyltit
 • diat (itsellesi tulostettuna, osallistujille lähetetään sähköisenä treffin jälkeen)
 • diat 6-19 tulostettuna A4 tai A3 kokoon
 • fläppitaulu + paperi
 • tusseja
 • post-it-lappuja
 • järjestöesitteitä
 • peukkupalaute

 

Sisältösuunnitelma

 • Koulutuksen kesto yhteensä 3 t ja 45 min (josta koulutuksen osuus 4 x 45 min ja taukojen osuus 3 x 15 min = 45 min (sopivan pituisina taukoina sopivissa väleissä)
 • Treffit on suunniteltu ja aikataulutettu 10-12 osallistujan ryhmälle

 

Lataa tästä tulostettava versio!

 

AIKA TAVOITE OPETUS- JA ARVIOINTI-
MENETELMÄT
MATERIAALI
diasarja

Huom! Lataa diat omalle koneelle niin näet muistiinpanosivujen tärkeät merkinnät!

MUUTA
n. 1 vko aiemmin ennakkotehtävä ja orientuituminen

Opiskelija osaa:

 • osaa kertoa oman järjestönsä viestintämateriaaleista
 • tutustuu treffin aiheeseen

Itsenäinen tehtävä 1: Tutustu oman yhdistyksesi ja keskusjärjestösi viestintämateriaaleihin ja ota niitä myös mukaan treffeille. Mieti kenelle ja miksi materiaalit on tehty.

Lähetä tehtävä osallistujille sähköpostilla.

Muista opastekyltit!

Tilaa kahvit (huomioi allergiat)

Ota mukaasi erilaisten yhdistysten ja keskusjärjestöjen viestintämateriaaleja.

30 min

Opiskelija:

 • tutustuu toisiin osallistujiin
 • saa kahvia
 • tutustuu treffin tavoitteisiin ja ohjelmaan

Tutustumistehtävä: Millainen viestijä olet? Mitä toivot oppivasi koulutuksessa?

Purku: Jokainen kertoo vuorollaan omasta viestintätyylistään ja nimen sekä yhdistyksen. Kouluttaja kirjaa oppimistoiveet fläpille.

Koulutuksen tavoitteiden ja ohjelman esittely

Diat 1-4

 
20 min

Opiskelija osaa:

 • tunnistaa miksi ja miten yhdistys viestii?

Pariporina: Mihin yhdistys tarvitsee viestintää?

Purku: Jokainen ryhmä kertoo vuorotellen, kouluttaja kirjaa asiat fläppitaululle.

Dia 5
Fläppipaperia ja tussi

 
1 t 10 min

Opiskelija osaa:

 • tunnistaa miksi ja miten yhdistys viestii?
 • valita yhdistyksensä käyttöön erilaisia viestinnän välineitä

Ryhmätehtävä: oman yhdistyksen viestintäkanavat. Tutustutaan ryhmissä eri viestintäkanaviin ja kirjataan fläpille:
1.  jokaisen viestintäkanavan plussat ja miinukset
2. kenelle kohderyhmälle kyseinen viestintäkanava sopii
3. sekä oman oman yhdistyksen nimi, jos kyseinen viestintäkanava on jo yhdistyksen käytössä tai joka pitäisi ottaa käyttöön

Ryhmänvalinta: saman yhdistyksen jäsenet yhdessä

Purku: keskustellaan yhdessä eri viestintäkanavien 1) plussista ja miinuksista,  2) kohderyhmistä ja 3) yhdistyksen käyttötilanteesta.

Suunnittele viestintääsi -esittely

 

Diat 6-20 ryhmätyö
Dia 21 esittely

Tulosta A4 tai A3 koossa diat 6-20 ja kiinnitä eri kohtiin koulutustilaa (pöydille/seinille).

Levitä ennakkotehtävänä tuodut esitteet pöydälle (myös kouluttajan tuomat) esite-dian lähettyville.

Laita fläppi/kaksi tyhjää paperia jokaisen viestintäkanavan esittelykalvojen vierelle.

Älykännykkä tai kamera: ota kuva fläpeistä

30 min

Opiskelija osaa:

 • tunnistaa sisäisen ja ulkoisen viestinnän toimintatavat ja kohderyhmät

Ryhmätehtävä: posterit sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä

Toinen ryhmä miettii sisäistä viestintää ja toinen ulkoista viestintää, millaisia keinoja/menetelmiä voi käyttää ja kenelle viestit kohdistetaan. Ryhmäläiset tekevät aiheesta posterin.

Purku: ryhmäläiset esittelevät posterin, jota kouluttaja täydentää tarvittaessa

 

 

Diat 23-25 (diat 22-23 vain kouluttajan käyttöön)
fläppipaperia ja tusseja

Älykännykkä tai kamera: ota kuva valmiista postereista!

30 min.

Opiskelija:

 • kertaa mitä opittiin
 • antaa palautetta

Peukkupalaute: Kysytään peukkupalautteen kysymykset.

Purku: kouluttaja laskee peukut ja tallentaa lomakkeeseen.

Diat 28-29

Peukkupalautelomake

Kirjoita koulutuksen jälkeen omat kommenttisi lomakkeeseen ja tallenna jatkoa varten.

Lähetä materiaali treffin päätyttyä osallistujille. Muista kuvat ryhmätehtävistä!
Seuraavien koulutusten mainostaminen

 Jatkotehtävä           

Opiskelija osaa:

antaa ideoita ja innostaa yhdistystään uusiin toimintamuotoihin

Kerro omassa yhdistyksessä mitä olet oppinut yleisesti treffin aikana. Esittele ryhmätöiden tuotokset yhdistyksellesi. Jatkotehtäväraportti 2 opintopisteen kokonaisuutta suorittaville: Kerro missä ja kenelle kerroit asiasta jatkotehtävä ja miten asia otettiin vastaan?                     Lähetä tehtävä sähköpostilla niille, jotka tekevät 2 op kokonaisuutta

 

Tekijät: Helena Liimatainen (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry) ja Hilkka Lahti (Munuais- ja maksaliitto ry)

Toimittanut: Hanna Alaniska