TREFFI 5. Miten jäsenistä huolehditaan?

Sisältö: Jäsenten hankinta ja heistä huolehtiminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa treffin jälkeen:

 • kertoa mikä on jäsenhankinnan merkitys ja mahdollisuudet
 • markkinoida omaa yhdistystä uusien jäsenten saamiseksi
 • antaa konkreettisia esimerkkejä miten jäsenistä huolehditaan

 

Materiaali:

 • Opas: luku 5
 • opastekyltit
 • diat (itsellesi tulostettuna, osallistujille lähetetään sähköisenä treffin jälkeen)
 • kuvakortteja
 • Fläppitaulu + paperi
 • 3 kpl kertakäyttöpöytäliinoja
 • tusseja
 • post-it-lappuja
 • peukkupalaute

 

Sisältösuunnitelma:

 • Koulutuksen kesto yhteensä 3 t ja 45 min (josta koulutuksen osuus 4 x 45 min ja taukojen osuus 3 x 15 min = 45 min (sopivan pituisina taukoina sopivissa väleissä)
 • Treffit on suunniteltu ja aikataulutettu 10-12 osallistujan ryhmälle

 

Lataa tästä tulostettava versio!

 

AIKA TAVOITTEET    MENETELMÄT MATERIAALI
diasarja
Huom! Lataa diat omalle koneelle niin näet muistiinpanosivujen tärkeät merkinnät!
MUUTA
n. 1 vkoa ennen ennakkotehtävä ja orientoituminen

Opiskelija osaa:

 • kertoa oman yhdistyksen ja keskusjärjestön jäsenhankintatavoista
 • tutustuu treffin aiheeseen

Itsenäinen tehtävä 1: Selvitä mitä etuja jäsenyys sinun yhdistyksessäsi ja järjestössäsi antaa. Selvitä myös miten järjestösi hankkii uusia jäseniä?

Itsenäinen tehtävä 2: Tutustu oppaan 5. lukuun Miten jäsenistä huolehditaan?

 

Lähetä tehtävä ja materiaali (linkki) osallistujille sähköpostilla.

Muista opastekyltit!

Tilaa kahvit (huomioi allergiat)

30 minuuttia

Opiskelija:

 • tutustuu toisiin osallistujiin
 • saa kahvia
 • tutustuu treffin tavoitteisiin ja ohjelmaan

Tutustumistehtävä: Valitse kuvakorteista se, joka kuvaa omaa jäsenyyttäsi yhdistyksessä
Purku: esittäytymiskierros vapaavalintaisessa järjestyksessä/vuorotellen

Pariporina: Kerro mitä sinä haluat oppia tänään?
Parin löytäminen: Vieressä/takana/edessä istuvan kanssa

Purku: kouluttaja kirjaa tavoitteet fläpille

Koulutuksen tavoitteiden ja ohjelman esittely

Diat 1-5


Kuvakortteja

Videotykki ja tietokone valmiiksi
45 min

Opiskelija osaa:

 • kertoa mikä on jäsenhankinnan merkitys ja mahdollisuudet

Keskustelutehtävä: miksi sinä liityit jäseneksi? Jaa ryhmille nippu post-it –lappuja ja kynä. Yksi ryhmäläisistä on kirjuri, joka kirjoittaa jokaisen liittymissyyn omalle lapulleen.


Ryhmäjako: Valitse tästä (jos mahdollista niin kaikki ryhmän jäsenet ovat eri yhdistyksistä)

Purku: laput liimataan seinälle (tai fläpille) ryhmä kerrallaan. Kakkosryhmä liimaa omansa edellisen ryhmän samoja asioita käsittelevien lappujen jatkoksi alapuolelle. Syntyy teemoittainen jako asioille. Kun kaikki laput ovat seinällä, kaikki yhdessä tarkastelevat niitä ja keskustelevat havainnoista. Mitkä ovat tärkeimmät syyt?

Ryhmätehtävä: Erilaiset jäsenhankintatavat (ennakkotehtävä)
Ryhmänjako: samat ryhmät kuin edellisessä tehtävässä
Purku: Jokainen ryhmä kertoo vuorotellen, kouluttaja ryhmittelee post-laput ja täydentää tarvittaessa.

Jäsenhankintatapojen tehokkuus -esittely

Diat 6-8

Fläppitaulu ja paperia

Post-it-lappuja,

Paperia, tusseja

 
45 min

Opiskelija osaa:

osaa markkinoida omaa yhdistystä uusien jäsenten saamiseksi

Ryhmätehtävä: Hissipuhe eli mieti 3-10 etua, jota jäsenyys sinun järjestössäsi tarjoaa? (ennakkotehtävä) ja kerro ne myyvästi ryhmän jäsenille.

Ryhmäjako: samat ryhmät kuin edellä

Purku: Ei purkua koko ryhmässä, vaan jokainen ryhmäläinen ”myy” omaa yhdistystään muille ryhmäläisille

Yhteiskeskustelu: Keskustellaan yhdessä mitä jokainen voi tehdä jäsenhankinnan eteen? Entä mitä yhdistyksen hallitus voi tehdä jäsenhankintaa?

Purku: kouluttaja kokoaa ajatukset fläpille.

 

Diat 9-10

Fläppitaulu ja paperia

Ota kuva fläpille kootuista ajatuksista

30 min

Opiskelija osaa:

osaa antaa konkreettisia esimerkkejä miten jäsenistä huolehditaan

Ryhmätehtävä: Oppimiskahvila, pöytien keskusteluaiheet: Miten saada uusi jäsen tuntemaan itsensä tervetulleeksi? Miten rekrytoida uusi jäsen aktiiviseksi toimijaksi? Miten perehdytetään vapaaehtoinen?

Ryhmäjako: Jaa osallistujat kolmeen ryhmään. Valitse menetelmä tästä.

Purku: pöydät esittelevät ajatukset muulle ryhmälle. Kouluttaja täydentää tarvittaessa

Dia 11

3 kpl kerta-käyttöpöytäliinoja

Ota kuva pöytäliinan teksteistä!
30 min.

Opiskelija osaa:

mitä opittiin: kertaus ja palaute

Yhteiskeskustelu: Alussa tehdyt tavoitefläppi esille, opitun arviointi yhdessä sen (niiden) pohjalta keskustellen. Keskustelu myös jatkosta: miten osallistujat aikovat viedä oppimaansa yhdistyksessään eteenpäin.

Peukkupalaute: Kysytään peukkupalautteen kysymykset.

Purku: kouluttaja laskee peukut ja tallentaa lomakkeeseen.

Diat 12-14

Peukkupalautelomake

Kirjoita koulutuksen jälkeen omat kommenttisi lomakkeeseen ja tallenna jatkoa varten.

Lähetä materiaali treffin päätyttyä osallistujille. Muista kuvat pöytälliinoista ja fläpeistä!
Seuraavien koulutusten mainostaminen

Jatkotehtävät

Opiskelija osaa:

antaa ideoita ja innostaa yhdistystään uusiin toimintamuotoihin

Kerro omassa yhdistyksessä mitä olet oppinut yleisesti treffin aikana. Esittele ryhmätöiden tuotokset yhdistyksellesi. Jatkotehtäväraportti 2 opintopisteen kokonaisuutta suorittaville: Kerro missä ja kenelle kerroit asiasta jatkotehtävä ja miten asia otettiin vastaan?  

Lähetä tehtävä sähköpostilla niille, jotka tekevät 2 op kokonaisuutta.

 

Tekijät: Päivi Suuniittu (Hengitysliitto)

Toimittanut: Hanna Alaniska