Treffi 4. Miten kokoukset toimivat?

Sisältö: Kokouskäytäntöjen perusteet

Osaamistavoite: Opiskelija osaa treffin jälkeen:

 • kertoa peruskokouksen kulunkertoa peruskokouksen kulun

 • tunnistaa milloin kokous on päätäntävaltainen

 • kertoa miksi kokoukset ovat yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeitä
 • tunnistaa yhdistyksille tyypilliset kokoukset
 • kertoa missä vaiheessa ja miten voi vaikuttaa kokouksen kulkuun ja päätöksen tekoon

 

Treffi toteutetaan harjoittelemalla hallituksen kokousta. Koulutuksen ohjelma on ”esityslista”, jonka mukaisesti edetään koulutuksessa. Esityslistan kohdat ovat koulutuksen osaamistavoitteita, joihin ”kokouksessa” haetaan vastauksia. Esityslista lähetetään osallistuja n. 1 viikko ennen.

Materiaali:

 • opas luku 1
 • opastekyltit
 • esityslista osallistujille (kouluttajan muokkaama)
 • esityslista kouluttajalle
 • taulukko yhdistyksen ja hallituksen kokouserot kouluttajalle ja opiskelijoille (tulostettuna)
 • taulukko Missä kokousvaiheessa ja miten voit vaikuttaa kokouksen kulkuun, kouluttajalle ja opiskelijoille (tulostettuna)

 

Sisältösuunnitelma

 • Koulutus: 4 x 45 min= 3 t koulutusta
 • Tauot: 3 x 15 min = 45 min (sopivan pituisina taukoina sopivissa väleissä)

 

Lataa tästä tulostettava versio!

 

AIKA OSAAMISTAVOITTEET OPETUS- JA ARVIOINTIMENETELMÄT

MATERIAALIT

diasarja
esityslista kouluttajalle
esityslista opiskelijoille

 

Huom! Lataa diat omalle koneelle niin näet muistiinpanosivujen tärkeät merkinnät!

MUUTA

n 1 viikko ennen

ennakkotehtävä ja orientoituminen

           

Opiskelija:

tutustuu treffin aiheeseen ja esityslistaan

1. Itsenäinen tehtävä: Tutustu oppaan lukuun 4 Miten kokoukset toimivat?

2. Itsenäinen tehtävä: Tutustu esityslistaan

Lähetä tehtävä ja opasmateriaali ja muokkaamasi esityslista (linkki) osallistujille sähköpostilla.

Muista opastekyltit!

 

Tilaa kahvit (huomioi allergiat)

30 min

Opiskelija:

tutustuu toisiin osallistujiin
saa kahvia
tutustuu treffin tavoitteisiin ja ohjelmaan

Tutustumistehtävä: Valitse kuva, joka kertoo millaisessa kokouksessa olet ollut viimeksi. Kerro kuvasta ja samalla oma nimesi ja järjestösi.

Purku: kerrotaan vuorotellen

Hymiökuvia

Diat 2 - 4

 
30 min

Opiskelija osaa

kertoa peruskokouksen kulun

tunnistaa milloin kokous on päätäntävaltainen

Esittele asia käyttäen apuna taulukkoa Yhdistyksen ja hallituksen kokouserot, opiskelijat täyttävät omaa tyhjää taulukkoa.

Esityslistan kohdat 1 - 4

Taulukko Yhdistyksen ja hallituksen kokouserot kouluttajalle ja opiskelijalle (tulostettuna jokaiselle opiskelijalle)

Diat 5 - 9 (tarvittaessa)

 

 
20 min

Opiskelija osaa

kertoa miksi kokoukset ovat yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeitä

Ryhmäkeskustelu: 3 hengen ryhmissä keskustellaan miksi kokoukset ovat tärkeitä.

Purku: Yhteiskeskustelu, jossa kouluttaja/pj kokoaa ajatukset paperille (yhteiseksi päätökseksi). Päätös lisätään ”kokouksen pöytäkirjaan”.

Esityslistan kohdat 5

Diat 10 (tarvittaessa 11-12)

Muista kirjata keskustelun lopputulos eli päätös kokouksen pöytäkirjaan.
30 min

Opiskelija osaa

tunnistaa yhdistyksille tyypilliset kokoukset

Ryhmätyöskentely: kolme ryhmää tutustuvat jokainen yhteen kokoustyyppiin ja tekevät aiheesta posterin (fläppipaperille).

Purku: Kouluttaja/pj täydentää/korjaa puuttuvat kohdat yhteiskeskustelussa. Posterit lisätään ”kokouksen pöytäkirjaan” liitteeksi ja kouluttaja/pj tiivistää asian kokoukseen pöytäkirjaan.

Esityslistan kohta 6

Tulosta diat ryhmätyötä varten:

 • Yhdistyksen kokous (diat 14-23)
 • Hallituksen kokous (diat 24-28)
 • Ylimääräinen kokous (sääntöjen muuttaminen, ison asian päättäminen, työryhmäkokoukset) (diat 29-31)
Muista ottaa kuvat postereista ja liittää kokouksen pöytäkirjaan!
30 min

Opiskelija osaa

kertoa missä vaiheessa ja miten voi vaikuttaa kokouksen kulkuun ja päätöksen tekoon

Ryhmätyö: toinen ryhmä miettii hallituksen kokouksia ja toinen yhdistyksen kokouksia vastaten kysymykseen Missä kokousvaiheessa ja miten voit vaikuttaa kokouksen kulkuun? Kumpikin ryhmä täyttää taulukkoa.

Purku: Keskustellaan kohdat yhteisesti ja kouluttaja/pj täydentää tarvittaessa käyttäen apuna taulukkoa. Kouluttaja/pj kirjaa ”päätöksen” lyhyesti pöytäkirjaan ja liittää liitteeksi kouluttajan taulukon.

Esityslistan kohdat 8

Taulukko kouluttajalle ja opiskelijoille (tulosta opiskelijoille): Missä kokousvaiheessa ja miten voit vaikuttaa kokouksen kulkuun?

Dia 32

Muista liittää kouluttajan taulukko kokouksen pöytäkirjan liitteeksi.
10 min

Opiskelija osaa

kertoa peruskokouksen kulun

 

Esittele asia käyttäen apuna taulukkoa Yhdistyksen ja hallituksen kokouserot, opiskelijat täyttävät omaa tyhjää taulukkoa.

Esityslistan kohdat 9 ja 10  
30 min

Opiskelija:

kertaa mitä opittiin
antaa palautetta

Täytetään peukkulomake

Purku: Kootaan ja keskustellaan lomakkeen tiedot yhteiseen paperiin/näytöllä olevaan peukkulomakkeeseen.        

Peukkulomake

Kirjoita koulutuksen jälkeen omat kommenttisi lomakkeeseen ja tallenna jatkoa varten.

Seuraavien koulutusten mainostaminen
Lähetä materiaali treffin päätyttyä osallistujille. Muista myös vertaisryhmäaurinko!

Jatkotehtävä

Opiskelija osaa:

antaa ideoita ja innostaa yhdistystään uusiin toimintamuotoihin

 

 

Keskustele hallituksessa (jos olet jäsen) tai mieti hallituksen puheenjohtajan ja/tai jäsenen kanssa missä tilaisuudessa pohdittaisiin kysymystä: Miten voisitte osallistaa jäsenistöä laajemmin? Miten voisitte uudistaa kokouskäytäntöjänne.

  Lähetä tehtävä sähköpostilla niille, jotka tekevät 2 op kokonaisuutta.

 

Tekijä: Pasi Orava (Suomen Uusperheiden Liitto ry)

Toimittanut: Hanna Alaniska