TREFFI 3. Mitä asioita kuuluu yhdistyksen vuoteen?

Sisältö: Yhdistyksen toiminnan suunnittelun merkitys. Sääntömääräisen ja toiminnan vuoden tärkeimmät tapahtumat.

Osaamistavoite: Opiskelija osaa treffin jälkeen:

 • selittää mikä on suunnittelun merkitys yhdistyksen toiminnassa
 • kuvata sääntömääräisen toiminnan tärkeimmät tapahtumat
 • kertoa esimerkkejä ja ideoida toimintavuoden sisällöllisiä ja teemallisia tapahtumia

 

Materiaali:

 • opas luku 3
 • opastekyltit
 • diat (itsellesi tulostettuna, osallistujille lähetetään sähköisenä treffin jälkeen)
 • kolmen värisiä post-it-lappuja
 • fläppipaperia ja tussit
 • peukkupalautelomake

 

Sisältösuunnitelma:

 • Koulutuksen kesto yhteensä 3 t ja 45 min (josta koulutuksen osuus 4 x 45 min ja taukojen osuus 3 x 15 min = 45 min (sopivan pituisina taukoina sopivissa väleissä)
 • Treffit on suunniteltu ja aikataulutettu 10-12 osallistujan ryhmälle

 

Lataa tästä tulostettava versio!

 

AIKA OSAAMIS-
TAVOITTEET
OPETUS- JA ARVIOINTI-
MENETELMÄT
MATERIAALI diasarjaHuom! Lataa diat omalle koneelle niin näet muistiinpanosivujen tärkeät merkinnät! MUUTA

n. 1 vko ennen ennakkotehtävä ja orientoituminen

Opiskelija osaa:

 • kertoa oman yhdistyksen toiminnasta
 • tutustuu treffin aiheeseen

Itsenäinen tehtävä 1: Tutustu oman yhdistyksesi toimintasuunnitelmaan ja ota se mukaasi.

Itsenäinen tehtävä 2: Tutustu oppaan lukuun 3: Mitä asioita kuuluu yhdistyksen vuoteen?

Lähetä tehtävä ja materiaali (linkki osallistujille sähköpostilla

Muista opastekyltit!

Tilaa kahvit (huomioi allergiat)

30 min

 

Koulutuksen tavoitteiden ja ohjelman esittely

 

 

Opiskelija:

 • tutustuu toisiin osallistujiin
 • saa kahvia
 • tutustuu treffin tavoitteisiin ja ohjelmaan

Tutustumistehtävät: Mitä paitasi kertoo sinusta –tarina.

Purku: Jokainen esittäytyy vuorotellen

Koulutuksen tavoitteiden ja ohjelman esittely

Diat 1-4 Videotykki  ja tietokone valmiiksi

60 min

 

 

 

Opiskelija osaa:

 • selittää mikä on suunnittelun merkitys yhdistyksen toiminnassa

Ryhmätehtävä: Asiantuntijaryhmät tuottavat saamastaan aiheesta fläppipaperille posterin. Ryhmä 1: Pitkän tähtäimen suunnittelu, Ryhmä 2: Vaikuttaminen, Ryhmä 3: Talous (ks. näyttelykävelymenetelmä)

Ryhmäjako: Asiantuntija- ja näyttelykävelyryhmät, lisätietoa tästä

Purku: Näyttelykävelyryhmät kiertävät tehtyjen fläppien luona ja asiantuntijaryhmän yksi jäsen kertoo ja vastaa teeman kysymyksiin. Kouluttaja täydentää tarvittaessa.

Dia 5

Tulostettuna seuraavat sivut materiaalista (kplmäärä = ryhmän jäsenten määrä)

 • Asiantuntijaryhmä 1: Pitkän tähtäimen suunnittelu s. 36-37
 • Asiantuntijaryhmä 2: Vaikuttaminen osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta s. 38-40
 • Asiantuntijaryhmä 3: Talous ohjaa toimintaa s. 40-43
 

15 min

 

 


 

Opiskelija osaa:

 • kuvata sääntömääräisen toiminnan tärkeimmät tapahtumat

Yhdistyksen vuosi -esittely

Yhteiskeskustelu: Yhteinen vuosikello

Jokainen osallistuja merkitsee vuosikelloon oman yhdistyksen sääntömääräiset tapahtumat post-it-lapulla.

Purku: Esitellään vuorotellen ja kiinnitetään kouluttajan piirtämään (taululle/fläpille) vuosikelloon

Diat 6-10
Vuosikello= tarpeeksi iso, jotta post-it-laput mahtuvat. Piirrä taululle tai tee useammasta fläppipaperista.

Kolme eri väriä olevia post-it-lappuja

 

45 min

 

Opiskelija osaa:

 • kertoa esimerkkejä ja ideoida toimintavuoden sisällöllisiä ja teemallisia tapahtumia

Yhteiskeskustelu: Yhteinen vuosikello jatkuu

Jokainen osallistuja merkitsee omat tapahtumat vuosikelloon oman värisellä post-it-lapulla.
Ryhmäjako: Valitse tästä
Purku: Jokainen ryhmä kiinnittää omat post-it-laput vuosikelloon ja kertoo samalla tapahtumista

Ryhmätehtävä: Uudet ideat ja yhteistyökumppanit

Jokainen ryhmä saa aihepiirin, johon liittyen he ideoivat toimintaa. Samalla he miettivät kenen kanssa he voisivat tehdä yhteistyötä asian toteuttamiseksi. Kaikki ideat ja yhteistyökumppanit kirjataan saman värisille post-it-lapulle (väri kuitenkin eri kuin aiemmissa vuosikello tehtävissä)

Esimerkkejä aihepiireistä (kouluttaja voi miettiä lisää ryhmälle sopivia): liikunta, terveys, luonto, käden taidot, auttaminen/hyväntekeväisyys

Purku: esitellään vuorotellen ideat ja yhteistyökumppanit ja kiinnitetään kouluttajan piirtämään (taululle/fläpille) vuosikelloon

Lopputuotos: Vuosikello, jossa näkyvät jokaisen osallistujan taustayhdistyksen sääntömääräiset tapahtumat samalla värillä, toimintavuoden tapahtumat samalla värillä ja uudet idea samalla värillä.

Diat 11-12

Vuosikello= tarpeeksi iso, jotta post-it-laput mahtuvat. Piirrä taululle tai tee useammasta fläppipaperista.

Kolme eri väriä olevia post-it-lappuja

Ota kännykkäkuva valmiista vuosikellosta ja lähetä koulutustreffin jälkeen osallistujille.
 

30 min

 

 


 

 
                

Opiskelija:

 • kertaa mitä opittiin
 • antaa palautetta

Peukkupalautelomake: jaa lomake ja anna aikaa täyttää.

Purku: keskustelkaa yhteisesti. Kerää lomakkeet, tee koonti ja lähetä treffin jälkeen osallistujille.

           

diat      13-14

 

Peukkupalautelomake

Kirjoita koulutuksen jälkeen omat kommenttisi lomakkeeseen ja tallenna jatkoa varten.

Seuraavien koulutusten mainostaminen

Jatkotehtävä

Opiskelija osaa:

 • antaa ideoita ja innostaa yhdistystään uusiin toimintamuotoihin

Kerro omassa yhdistyksessä mitä olet oppinut yleisesti treffin aikana. Esittele vuosikello ja keskustelkaa yhdistyksessänne ideoista. Jatkotehtäväraportti 2 opintopisteen kokonaisuutta suorittaville: Kerro missä ja kenelle kerroit asiasta jatkotehtävä ja miten asia otettiin vastaan?

  Lähetä tehtävä sähköpostilla niille, jotka tekevät 2 op kokonaisuutta.

 

Toimittanut: Hanna Alaniska (Opintokeskus Sivis)