TREFFI 2. Keitä ovat luottamushenkilöt ja mitä he tekevät?

Sisältö: Luottamushenkilöiden tehtävät yhdistyksessä

Osaamistavoite: Opiskelija osaa treffin jälkeen:

 • kertoa keitä ovat kertoa keitä ovat hallituksen jäsenet ja mitkä ovat hallituksen tehtävät
 • kertoa luottamushenkilöiden tehtävistä, työnjaosta ja ideoida arjen käytäntöjä
 • kertoa luottamushenkilöiden vastuista

 

Materiaali:

 • Opas luku 2
 • opastekyltit
 • diat (itsellesi tulostettuna, osallistujille lähetetään sähköisenä treffin jälkeen)
 • oikein ja väärin väittämät (tyhjät osallistujille, sinulle oikeat vastaukset)
 • tehtäväkuvauslaput
 • luottamushenkilökuvat
 • punaisia, keltaisia, vihreitä ja mustia tusseja
 • post-it-lappuja
 • peukkupalaute

 

Sisältösuunnitelma

 • Koulutuksen kesto yhteensä 3 t ja 45 min (josta koulutuksen osuus 4 x 45 min ja taukojen osuus 3 x 15 min = 45 min (sopivan pituisina taukoina sopivissa väleissä)
 • Treffit on suunniteltu ja aikataulutettu 10-12 osallistujan ryhmälle

 

Lataa tästä tulostettava versio!

 

AIKA OSAAMISTAVOITE OPETUS- JA ARVIOINTI-
MENETELMÄ
MATERIAALI
diasarja
Huom! Lataa diat omalle koneelle niin näet muistiinpanosivujen tärkeät merkinnät!
MUUTA
n. 1 vko ennen orientoituminen ja ennakkotehtävä

Opiskelija osaa

 • kertoa omat motiivit yhdistystoiminnalle
 • kertoa oman yhdistyksen säännöistä
 • tutustuu treffin aiheeseen
Lähetä tehtävä ja lukumateriaali (linkki) osallistujille sähköpostilla.

Muista opastekyltit!

Tilaa kahvit (huomioi allergiat)

30 min.

Opiskelija

 • tutustuu toisiin osallistujiin
 • saa kahvia
 • tutustuu treffin tavoitteisiin ja ohjelmaan
 • Tutustumistehtävä janaharjoitus: etsi janalta paikka miten kauan olet ollut yhdistyksen jäsen ja miten kauan olet ollut luottamushenkilö
 • Purku: jokainen kertoo vuorollaan missä kohtaa janalla on ja samalla kertoo oman nimensä ja mistä yhdistyksestä tulee.
 • Koulutuksen tavoitteiden ja ohjelman esittely
 • Siirrytään pöytiin istumaan siten, että vieressä istuu vähiten tuttu henkilö.
Diat 1-4

Videotykki ja tietokone valmiiksi

45 min.

Opiskelija osaa

 • kertoa keitä ovat hallituksen jäsenet ja mitkä ovat hallituksen tehtävät
 • Hallituksen jäsenten valinta –esittely
 • Pariporina: 1. Keitä sinun yhdistyksen hallitukseen kuuluu?
 • Parin löytäminen: Valitse tästä
 • Purku: keskustellaan ja kootaan fläpille eri yhdistyksien hallituksien jäsenet.

 

 • Paritehtävä: Oikein ja väärin –väittämiä hallituksen toimintakaudesta ja tehtävistä
 • Parin löytäminen: samat pari kuin edellisessä
  Purku: Käydään yhdessä läpi oikeat vastaukset.

Diat 5-9
Osallistujien mukana tuomat taustayhdistysten säännöt (ennakkotehtävä)
Oikein ja väärin -väittämät opiskelijoille

Oikein ja väärin -väittämien vastaukset kouluttajalle

Fläppitaulu + tussit.
 
60 min.

Opiskelija osaa

 • kertoa luottamushenkilöiden tehtävistä, työnjaosta ja ideoida arjen käytänteitä
 • Ryhmätehtävä: Luottamushenkilöiden tehtävät. Ryhmille jaetaan eri luottamushenkilöiden tehtäviin kuuluvia tehtävälappuja. Ryhmä miettii kenelle luottamushenkilölle tehtävä kuuluu. Lisäksi ryhmä luokittelee annetut tehtävät. Lopuksi he kiinnittävät seinille kiinnitettyjen luottamushenkilöiden otsikoiden alle oikeat tehtävät.
 • Purku: keskustellaan yhdessä jokaisen luottamushenkilön tehtävästä, kouluttaja täydentää tarvittaessa.

Diat 10-20 (ei näytetä osallistujille)

Tehtäväkuvauslaput
punaisia, keltaisia, vihreitä ja mustia tusseja

Ota kuva jokaisesta luottamushenkilöstä ja heidän tehtävistään. Lähetä muun materiaalin yhteydessä osallistujille.
15 min.

Opiskelija osaa:

 • kertoa luottamushenkilöiden vastuusta
 • Luottamushenkilöiden vastuu -esittely
Diat 22-25  
30 min.

Opiskelija

 • kertaa mitä opittiin
 • antaa palautetta
 • Palautekeskustelu: Ajatukset talteen ideaseinälle: Osallistujat kirjaavat lapuille 1.uusi asia, jonka hoksasin. 2. asia, jonka aion ottaa käytäntöön omassa toiminnassa 3. asia, jota aion kehittää omassa toiminnassa. Purku: Laput kerätään otsikoiden alle ja kouluttaja nostaa ideaseinältä esille muutaman hyvän idean.
 • Peukkupalaute: Kysytään peukkupalautteen kysymykset.
 • Purku: kouluttaja laskee peukut ja tallentaa lomakkeeseen.

Diat 26-28

peukkupalautelomake
post-it-lappuja

Kuvaa ideaseinä ja lähetä osallistujille muun materiaalin yhteydessä.

Peukkupalaute: Kirjoita koulutuksen jälkeen omat kommenttisi lomakkeeseen ja tallenna jatkoa varten.


Lähetä materiaali treffin päätyttyä osallistujille. Muista luottamushenkilöiden kuvat!

Mainosta seuraavaa koulutusta!

Jatkotehtävä

Opiskelija osaa

 • antaa ideoita ja innostaa yhdistystään uusiin toimintamuotoihin
 • Esittele ideaseinälle tuotetut ajatukset omalle yhdistyksellesi. Jatkotehtäväraportti 2 op kokonaisuutta suorittaville: Kerreo missä ja kenelle esittelit ideaseinän ajatukset ja miten asia otettiin vastaan.
  Lähetä tehtävä sähköpostilla niille, jotka tekevät 2 op kokonaisuutta.

 

Tekijät: Ulla Sauvola (YVPL)  + Katja Kuusela (P-Pohjanmaan näkövammaiset)

Toimittanut: Hanna Alaniska