TREFFI 1. Mitä on yhdistystoiminta?

Sisältö: Yhdistystoiminta Suomessa

Osaamistavoite: Opiskelija osaa treffin jälkeen:

 • tunnistaa yhdistyksen tunnusmerkit
 • tunnistaa yhdistyslain merkityksen arkitoiminnassa (ajankohtaiset muutokset)
 • kuvailla yhdistyksen jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia
 • tunnistaa ryhmätoiminta toiminnan osaksi yhdistystoimintaa (pop-up ryhmät)

 

Materiaalit: (linkit löytyvät sisältösuunnitelmasta)

 • opas luku 1
 • opastekyltit
 • uusin yhdistyslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503. Tarkasta ajantasaisuus.
 • fiiliskuvakortteja (linkki sähköiseen materiaaliin sivustolla)
 • testilomake
 • testin oikeat vastaukset
 • diat (itsellesi tulostettuna, osallistujille lähetetään sähköisenä treffin jälkeen)
 • Opintokeskus Siviksen vertaisopintoryhmämateriaali (linkki nettiin)
 • keltaista ja oranssia kartonkia
 • peukkulomake

 

Sisältösuunnitelma

 • Koulutuksen kesto yhteensä 3 t ja 45 min (josta koulutuksen osuus 4 x 45 min ja taukojen osuus 3 x 15 min = 45 min (sopivan pituisina taukoina sopivissa väleissä)
 • Treffit on suunniteltu ja aikataulutettu 10-12 osallistujan ryhmälle

 

Lataa tästä tulostettava versio!

AIKA OSAAMISTAVOITE OPETUS- JA ARVIOINTI MENETELMÄ

MATERIAALI
diasarja
Huom! Lataa diat omalle koneelle niin näet muistiinpanosivujen tärkeät merkinnät!

MUUTA
n. 1 viikko ennen
ennakkotehtävä ja orientoituminen

Opiskelija osaa:

 • kertoa jotain yhdistyslaista ja sen sisällöstä
 • tutustuu treffin aiheeseen

1. Itsenäinen tehtävä: Tutustu  uusittuun Yhdistyslakiin
2. Itsenäinen tehtävä: Tutustu oppaan lukuun 1 Mitä on yhdistystoiminta?

Lähetä tehtävä ja materiaali (linkki)   osallistujille sähköpostilla.

Uudistettu yhdistyslaki 2014 Tarkista ajantasaisuus.

Muista opastekyltit!

Tilaa kahvit (huomioi allergiat)

Lähetetään paperiversio yhdistyslaista, jos joku pyytää.

30 min

Opiskelija:

 • tutustuu toisiin osallistujiin
 • saa kahvia
 • tutustuu treffin tavoitteisiin ja ohjelmaan

Tutustumistehtävä: Jokainen kertoo hymiökorttien avulla oman ”fiiliksensä (odotukset) koulutuksen suhteen” ja nimensä sekä yhdistyksen.
Purku: esittäytymiskierros vuorotellen

Koulutuksen tavoitteiden ja ohjelman esittely

Hymiö-kuvakortit

Diat 1-4

Videotykki ja tietokone valmiiksi

Jos ryhmä on iso, niin kannattaa rajata kysymyksillä esittäytyminen tai käyttää tarvittaessa aikakellotusta esim. 3 min/ osallistuja.

50 min.

Opiskelija osaa:

 • tunnistaa yhdistyksen tunnusmerkit
 • tunnistaa yhdistyslain merkityksen arkitoiminnassa

Paritehtävä: Tehdään tietovisa.

Parin löytäminen: Valitse tästä

Purku: Tietovisan vastaukset käydään läpi yhdessä keskustellen. Lisäksi tarvittaessa keskustelua Yhdistyslain uudistuneista kohdista

Tietovisa
Tietovisan tulokset
(vain kouluttajalle!)
Uudistettu yhdistyslaki tarvittaessa

Dia 5
 
35 min.

Opiskelija osaa:

 • kuvailla yhdistyksen jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia

Ryhmätehtävä: Miten sinusta tuli yhdistyksen jäsen? Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Ryhmäjako: Valitse tästä

Purku: keskustellaan ryhmissä löydetyistä seikoista ja kouluttaja täydentää tarvittaessa.
Diat 6-7

Osallistujilla voi olla paljon kokemuksia. Miten rajaat keskustelua?

35 min.

Opiskelija osaa:

 • tunnistaa ryhmämuotoisen toiminnan osaksi yhdistystoimintaa

Ryhmätehtävä: Ryhmätoiminnan aurinko. Osallistujat kirjoittavat keltaisille auringonsäteille millaista ryhmätoimintaa heidän yhdistyksellään on/millaisiin toimintaryhmiin he ovat osallistuneet. Osallistujat ideoivat oransseille säteille uusia ryhmätoimintaideoita.

Ryhmäjako: samat ryhmät kuin edellä

Purku: jokainen ryhmä kiinnittää vuorollaan keltaiseen kartonkiympyrään keltaiset ja oranssi säteet. Kouluttaja täydentää tarvittaessa. Kouluttaja kuvaa auringon ja lähettää muun materiaalin yhteydessä osallistujille.

Kerho osana yhdistystoimintaa ja vertaisohjaajien verkosto -esittely

Keltainen paperiympyrä (aurinko) ja keltaisia ja oransseja  paperisuikaleita

Siviksen tuki + vertaisopintoryhmien ohjeet

Vapaaehtoistoiminnan verkosto

Toimeksi.fi

Diat 8-10

Ota kuva valmiista auringosta ja lähetä osallistujille koulutuksen päätyttyä!
30 min.

Opiskelija:

 • kertaa mitä opittiin
 • antaa palautetta

Täytetään peukkulomake

Purku: Kootaan ja keskustellaan lomakkeen tiedot yhteiseen paperiin/näytöllä olevaan peukkulomakkeeseen.            

              

Peukkupalaute

Dia 11

Kirjoita koulutuksen jälkeen omat kommenttisi lomakkeeseen ja tallenna jatkoa varten.

Seuraavien koulutusten mainostaminen

Lähetä materiaali treffin päätyttyä osallistujille. Muista myös vertaisryhmäaurinko!                                             

Jatkotehtävä

Opiskelija osaa:

 • antaa ideoita ja innostaa yhdistystään uusiin toimintamuotoihin
Kerro omassa yhdistyksessä mitä olet oppinut yleisesti treffin aikana. Esittele vertaisryhmäaurinko ja keskustelkaa yhdistyksessänne vertaisryhmätoiminnan kehittämisestä. Jatkotehtäväraportti 2 opintopisteen kokonaisuutta suorittaville: Kerro missä ja kenelle kerroit asiasta ja miten asia otettiin vastaan?   Lähetä tehtävä sähköpostilla niille, jotka tekevät 2 op kokonaisuutta.

 

 

Tekijät: Anne Savuoja (Psoriasisliitto ry) ja Tanja Vihriälä-Määttä (Epilepsialiitto ry)

Toimittanut: Hanna Alaniska