Koulutustreffin kesto 3 tuntia ja 45 minuuttia (4 x 45 min. opetusta + 3 x 15 minuuttia taukoja).

Treffit on suunniteltu ja aikataulutettu 10-12 osallistujan ryhmälle.

Jokaisesta treffistä ovat valmiina seuraavat:

Ennakkotehtävä
(vapaaehtoinen)
Osaamistavoite Oppimis- ja arviointimenetelmä Tarvittava materiaali Muut tarvikkeet Jatkotehtävä (vapaaehtoinen)

Aiheeseen sopiva ennakkotehtävä, joka virittää osallistujan aiemmat tiedot ja samalla antaa kouluttajalle hyödyllistä tietoa osallistujien ennakkotiedoista.

1-4 perustason osaamistavoitetta aiheesta, jotka osallistujien halutaan oppivan. Huolella valittu osallistava menetelmä, jonka avulla osaamistavoite saavutetaan ja jonka avulla voidaan arvioida osaamista. Esimerkiksi aihe ryhmäkeskusteluun ja purkuohje tai alustus. Valmis lukupaketti aiheesta, aiheet yhdessä muodostavat Ryhdistä yhdistystä –kirjasen.

 

Lisäksi esimerkiksi pp-kalvoja/ryhmätehtäviä, joita voit halutessasi muokata itsellesi sopiviksi.*

 

*Jos muokkaat materiaalia, tarkista, että vastaavat edelleen osaamistavoitteisiin!

Luettelo muista tarvikkeista, joita tarvitset koulutustreffin toteuttamisessa esim. teippiä, post-it-lappuja.

Jatkotehtävä haastaa osallistujan miettimään aihetta tarkemmin esimerkiksi yhdessä oman yhdistyksensä kanssa.
Jatkotehtäraportin tekevät ne, jotka suorittavat Ryhdistä yhdistystä 2 op kokonaisuutta.

 

 

Kaksi opintopistettä suorittavat:

Jos järjestät kaikki treffit on opiskelijoilla mahdollisuus saada suorituksestaan 2 opintopisteen todistus. Todistus annetaan opiskelijoille, jotka ovat

  • olleet läsnä kaikkien treffien lähiopetuskerroilla
  • tehneet kaikki ennakkotehtävät
  • tehneet kaikki jatkotehtävät

 

Kouluttajan pitää huolehtia, että edellä mainitut tehtävät on tehty ennen kuin myöntää osallistujille todistuksen. Todistuspohjan voi ladata täältä.