Opitaan yhdessä

Tällä sivulla on esitelty tiivistetysti ohjeet vertaisopintoryhmien toteuttamisesta yhteistyössä Siviksen kanssa. Opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien asiointi tapahtuu Sivisverkossa. Ohjeet vertaisopintoryhmän asiointiin ja Sivisverkkoon kirjautumiseen löydät tämän sivun oikeasta laidasta.

Mikä on vertaisopintoryhmä?

Vertaisopintoryhmässä opitaan yhdessä vertaisten kanssa. Opiskelu voi olla tietojen lisäämistä, taitojen harjaannuttamista, osaamisen kehittämistä tai toimintakyvyn ylläpitämistä yhdessä toisten kanssa. Tärkeää on kokemusten ja näkemysten jakaminen. Opiskeluaihe, tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä. Kaikki ryhmän jäsenet ovat vastuussa ryhmän oppimisesta. Vertaisryhmätoimintaa ovat esimerkiksi viikottaiset liikuntaryhmät tai kuoroharjoitukset.

1. Tuki vertaisopintoryhmille

Opintokeskus Sivis tukee jäsenjärjestöjensä sekä niiden yhdistysten opintoryhmien toimintaa.

Taloudellisen tuen edellytykset ovat seuraavat:

  • opintoryhmän toiminta on osa rekisteröidyn yhdistyksen toimintaa
  • ryhmässä on vähintään viisi 15 vuotta täyttänyttä jäsentä
  • ryhmä tekee suunnitelman opiskelukauden alussa
  • ryhmä opiskelee vähintään 10 tuntia (1 oppitunti = 45 minuuttia) yhden kalenterivuoden aikana
  • opintoryhmän kulut on merkitty rekisteröidyn yhdistyksen kirjanpitoon.

Opintoryhmä voi saada taloudellista tukea enintään niin monelle oppitunnille kuin opiskelun laajuudeksi on ilmoitettu Sivisverkkoon tehdyssä suunnitelmassa. Tuen saaminen edellyttää, että opintoryhmän opiskelusta on aiheutunut kuluja.

Tuki maksetaan yhdistyksen Sivisverkkoon ilmoitetulle tilille. Taloudellinen tuki on enintään 3 euroa/oppitunti.

2. Vertaisopintoryhmien asiointi

Vertaisopintoryhmien asiointi hoidetaan Opintokeskuksen kanssa täysin sähköisesti Sivisverkossa.

Sivisverkossa asiointi edellyttää opintoryhmän yhteyshenkilöltä käyttäjätilin luomista. Ennen tunnuksen luomista kannattaa tutustua Sivisverkon eri käyttäjärooleihin. Jokaisessa yhdistyksessä tulee olla vähintään yksi Sivisverkon vastuuhenkilö, joka voi tallentaa järjestelmään yhdistyksen tilitiedot vertaisryhmälle maksettavaa tukea varten ja muokata tietoja tarvittaessa. Yksittäisen vertaisopintoryhmän asiointia voi hoitaa Sivisverkossa Koulutuksen vastuuhenkilö -roolilla, jos yhdistyksen tilinumero on tallennettu Sivisverkkoon.

Käyttäjätili luodaan kirjautumalla Sivisverkkoon ensimmäisen kerran henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Kirjautumisen yhteydessä järjestelmään syntyy käyttäjätunnus, joka on henkilön ilmoittama henkilökohtainen sähköpostiosoite, ja salasana. Sivisverkkoon kirjaudutaan jatkossa näillä tunnuksilla. HUOM! Sivisverkon käyttäjätunnuksena ei voi käyttää yhdistyksen yhteistä sähköpostiosoitetta (esim. toimisto@-muotoiset osoitteet), koska tunnus on asioijan henkilökohtainen.

Opintoryhmän ohjaaja tai ryhmän yhteyshenkilö hakee Sivisverkossa käyttöoikeutta siihen yhdistykseen, jossa kyseinen vertaisopintoryhmä toimii. Jos henkilö toimii useassa yhdistyksessä, hänen tulee hakea käyttöoikeutta jokaiseen niistä yhdistyksistä, joissa hän toteuttaa opintoryhmiä tai opintojaksoja.

3. Järjestön vertaisopintoryhmien tuntikiintiö

Sivis jakaa järjestölle vuosittain vertaisopintoryhmien tuntikiintiön. Opintoryhmän opiskelu on toteutettava kalenterivuoden aikana. Suosittelemme, että järjestö käyttää kaikki sille jaetut tunnit vuoden aikana.

4. Suunnitelman laatiminen Sivisverkossa

Suunnitelma tallennetaan Sivisverkkoon aina uuden opiskelukauden alkaessa. Suunnitelman kautta varataan yksittäiselle ryhmälle tunnit järjestön vertaisopintoryhmien tuntikiintiöstä. Jos ryhmä ei käytä kaikkia varaamiaan tunteja, ne palautuvat järjestön tuntikiintiöön vasta, kun ryhmä tekee selvityksen Sivisverkossa tai peruuttaa ryhmän suunnitelman. Järjestön tuntikiintiön seuraamisen helpottamiseksi suosittelemme, että vertaisopintoryhmät tekisivät ainakin yhden välitilityksen, jos kyseessä on pidempikestoinen opintoryhmä. Vuoden kuluessa voi toteuttaa useampia opintoryhmiä.

Joulukuussa 2018 päättyvien ryhmien kuluselvitykset on tehtävä 14.1.2019 mennessä.

Opintoryhmän suunnitelman voi tehdä Sivisverkkoon aikaisintaan 3 kuukautta ennen ryhmän opiskelukauden alkamista. Sen on oltava Sivisverkossa (julkaistu-tilassa) kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa opiskelukauden käynnistymisen jälkeen. 

Suunnitelmaa ei tarkisteta erikseen Siviksessä. Suunnitelma voidaan kuitenkin hylätä opintoryhmän tilitysvaiheessa, jos se ei täytä kaikkia tuen edellytyksiä.

Suunnitelman tekemiseen Sivisverkossa on kaksi eri mahdollisuutta:

  1.  tehdään kokonaan uusi suunnitelma tai
  2. käytetään jo toimineen vertaisopintoryhmän suunnitelmaa pohjana Kopioi pohjaksi -toiminnon avulla.

5. Osallistujaluettelon täyttäminen

Sivisverkon osallistujaluetteloon lisätään opintoryhmän jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet suunnitelman tallentamisen jälkeen. Osallistujaluetteloa voi täydentää ryhmän toiminnan aikana, jos ryhmään tulee uusia osallistujia.

Osallistujalistan voi tuoda Sivisverkkoon myös Excel-taulukkona. Excel-taulukon käyttäminen helpottaa usein lähes samalla osallistujajoukolla toteuttavien vertaisopintoryhmien asiointia: tietokoneelle tallennettuun taulukkoon tarvitsee tehdä vain tarvittavat osallistujapäivitykset ja tallentaa sen jälkeen päivitetty lista Sivisverkkoon.

Järjestön Sivisverkon pääkäyttäjien omalta sivulta löytyy tukea Sivisverkon hyödyntämiseen järjestössä. Löydät ohjeet järjestön koulutuksen kokonaissuunnitteluun, opintojaksomallien suunnitteluun ja vuosisuunnitelman laatimiseen Sivisverkossa.

Vertaisopintoryhmiin liittyvissä asioissa sinua neuvovat ja ohjaavat:

Tiia Herlevi

koulutusassistentti

Opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien ohjaus ja neuvonta

Puh. 040 839 8777

Lähetä sähköpostia

Lea Lihavainen

asiantuntija

Koulutus- ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Pohjois-Karjala, Pohjois- ja Etelä-Savo.

Puh. 040 717 7018

Lähetä sähköpostia

Tanja Malk

koulutusassistentti

Opintojaksojen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja opintosetelikoulutuksen ohjaus ja neuvonta.

Puh. 040 731 5608

Lähetä sähköpostia

Riitta Tervasmäki

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Pirkanmaa.

Puh. 040 717 7020

Lähetä sähköpostia