Tälle sivulle on koottu tietoa Sivisverkon hyödyntämisestä järjestöjen pääkäyttäjille.

Sivisverkko tukee järjestön koulutuksen

 • kehittämistä (opintojaksomallit, koulutuksen kokonaissuunnitelma, vuosisuunnitelma)
 • seurantaa
 • markkinointia
 • osallistujapalautteen keräämistä
 • osallistujatietojen keräämistä ja säilyttämistä.

Sivisverkossa hallinnoidaan kaikki Siviksen jäsenjärjestöjen opintojaksot ja vertaisopintoryhmät, jotka saavat Siviksen taloudellista tukea. Jäsenjärjestöt voivat käyttää halutessaan Sivisverkkoa myös muun koulutuksensa hallinnointiin, jolloin järjestö saa käyttöönsä kaikesta koulutuksesta samat tilastotiedot sekä opiskelijapalautteet. Käytämme kaikessa Sivisverkkoon liittyvässä some-materiaalissa tunnistetta #sivisverkko. Kannustamme myös kaikkia muita jakamaan kokemuksensa samalla tunnisteella!

Jokainen Siviksen jäsenjärjestö nimeää vähintään yhden Sivisverkon pääkäyttäjän, joka ilmoitetaan opintokeskukselle allekirjoitetulla pääkäyttäjäilmoituksella (lomake ladattavissa sivun alalaidasta).  Pääkäyttäjän tehtävänä on:

 • ohjata ja seurata järjestön Sivisverkon käyttöä kokonaisuutena
 • lisätä järjestön koulutuksen kokonaissuunnitelma (vapaaehtoinen) ja huolehtia sen toteutuksen seurannasta
 • lisätä järjestön vuosisuunnitelmaan  tuntiehdotus ja/tai huolehtia, että järjestön muut toimijat tekevät suunnitelmaan omat tuntiehdotuksensa, jos vastuuta on jaettu järjestön sisällä piireille ja yhdistyksille
 • jakaa Siviksen myöntämät opintojaksotunnit järjestön sisäisesti, jos järjestö hyödyntää tätä Sivisverkon ominaisuutta
 • ohjata ja seurata järjestön tuntien käyttöä Sivisverkossa
 • tehdä ehdotukset järjestön opintojaksomalleista Sivikselle.

Digitaalinen osaamismerkki

Sivisverkon pääkäyttäjät voivat anoa digitaalista osaamismerkkiä pääkäyttäjänä toimimisesta. Merkki on tunnustus henkilön työstä Sivisverkon keskusjärjestön pääkäyttäjänä. Hae merkkiä täältä.

Yleisiä ohjeita pääkäyttäjälle

Opintojaksomalli Sivisverkossa

Opintojaksomalli on järjestön toteuttama laadukas opintojakso, joka on varustettu Siviksen laatuleimalla. Opintojaksomalli suunnitellaan osaamislähtöisesti ja se mitoitetaan ja opintopisteytetään yhteistyössä Siviksen kanssa. Osallistuja voi tulostaa opintojaksomallilla toteutetusta koulutuksesta Siviksen ja järjestön yhteistyötodistuksen, ja lisäksi hän saa merkinnän Sivisverkon opintorekisteriin. 

Vuosisuunnitelman laatiminen Sivisverkossa

Järjestön vuosisuunnitelma laaditaan Sivisverkkoon syksyisin. Pääkäyttäjä tekee järjestön tuntiehdotuksen ja/tai huolehtii, että järjestön muut toimijat tekevät suunnitelmaan omat tuntiehdotuksensa, jos vastuuta on jaettu järjestön sisällä. Sivis tiedottaa vuosittain pääkäyttäjille vuosisuunnitelman laatimisen aikataulusta sekä laatii tukimateriaaleja vuosisuunnitelmasta järjestön sisäisen viestinnän tueksi.

Koulutuksen kokonaissuunnitelma Sivisverkossa

Usein kysytyt kysymykset

Jäikö jokin vielä mietityttämään? Täältä löydät Sivisverkon usein kysytyt kysymykset.

Opintokeskuksen asiantuntijat neuvovat ja ohjaavat mielellään Sivisverkon käytössä.