Näytä osaamisesi digitaalisilla osaamismerkeillä

Mitä digitaaliset osaamismerkit ovat?  

Digitaaliset osaamismerkit (Open badges) ovat uudenlainen, visuaalinen tapa näyttää osaamista, joka on hankittu esimerkiksi järjestö- tai yhdistystoiminnassa. Aikaisemmin näitä taitoja on osoitettu esimerkiksi hihamerkein, taitopassein tai todistuksin, mutta digitaalisten osaamismerkkien avulla osaamisen voi näyttää helposti verkossa ja sosiaalisessa mediassa.  

Merkkejä on mahdollista kerätä eri lähteistä – esimerkiksi oppilaitoksen, järjestön tai Siviksen kautta – ja ne kerääntyvät kätevästi omaan sähköpostiin ja Open Badge Passport -palveluun. Merkin saaja voi myös itse rakentaa sen ympärille miniportfolion Open Badge Passport -palvelussa.  

Digitaaliseen osaamismerkkiin oikeuttaa esimerkiksi hoidettu toiminta, tehtävä, suoritus, haaste, kunniatehtävä, kiitos, tieto, taito, asenne tai pätevyys. Merkki koostuu visuaalisesta kuvasta ja siihen liitetyistä metatiedoista, jotka kertovat, mikä organisaatio on myöntänyt merkin, ja millaista osaamista siihen sisältyy.  

Opintokeskus Siviksen omat osaamismerkit

Sivis myöntää digitaalisia osaamismerkkejä

 1. digiosaamisesta,
 2. järjestöosaamisesta sekä
 3. koulutusosaamisesta.

Osaamismerkit liittyvät Siviksen kolmeen osaamispolkuun, ja merkkejä myönnetään näiden polkujen osaamisalueista. Jokaiselle osaamispolulle on luotu omat toteuttajatason ja kehittäjätason merkit. Kun kaikki saman tason merkit on kerätty, suorittaja saa automaattisesti tason kokonaisosaamismerkin sähköpostiinsa. Koulutus- ja järjestöpoluilta löytyvää johtamisen merkkiä ei vaadita kokonaisosaamismerkkiin.

Yllä olevien linkkien takaa löydät kuvat ja kuvaukset kaikista digitaalisista osaamismerkeistä, joita Sivis myöntää. Samoille sivuille on koottu linkit sähköisiin hakemuksiin, joilla merkkejä voi anoa. Hakemuksista löydät myös merkkien tarkemmat kriteerit. Siviksen omiin yksittäisiin koulutuksiin osallistuminen ei takaa digitaalista osaamismerkkiä, mutta se voi kuitenkin olla osa hakijan perusteluita merkkiä anottaessa.

Hakemuksessa kerrotaan:  

 1.     Mitä oma osaaminen pitää sisällään ja miten se näkyy käytännössä?
 2.     Missä ja miten olet hankkinut osaamisesi?
 3.     Miten voisit kehittää osaamistasi?

Esimerkiksi sosiaalisen median toteuttajatason merkkiin vaaditaan, että merkin anoja osaa käyttää ainakin kolmea (3) sosiaalisen median sovellusta.

Esimerkkivastaus: ”Osaan käyttää Facebookia, Instagramia ja Twitteriä. Facebookia olen käyttänyt monta vuotta ja osaan tehdä yhdistykselle oman sivun ja julkaista sen alla. Instagramia olen käyttänyt nyt muutaman kuukauden ja osaa rakentaa tarinan yhdistykselle lisäämällä sinne kuvia ja videoita. Twitteriä käytän satunnaisesti ja osaan twiitata yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Olen suorittanut Siviksen Yhdistys sosiaalisessa mediassa -koulutuksen ja aion jatkossa kehittää osaamistani erityisesti mobiilivideoissa."

Siviksen asiantuntijat arvioivat hakemuksen kahden viikon kuluessa lähetyspäivästä.  

Huom! Jos olet kerännyt Siviksen osaamismerkkejä vanhan suoritustavan mukaan, ole yhteydessä kyseisen osaamispolun vastuuhenkilöön: 

 •     Digiosaamispolku: Lotta Pakanen
 •     Järjestöosaamispolku: Annika Tahvanainen-Jaatinen
 •     Koulutusosaamispolku: Kirsi Ahonen

Opintokeskus Sivis myöntää osaamismerkkejä myös Sivisverkon pääkäyttäjille.

Open Badges for Adult Educators

Open Badges for Adult Educators - osaamismerkit on luotu Open Badges for Folkbilding -hankkeessa. Merkkeihin kuuluu yhdeksän englanninkielistä aikuiskouluttajan osaamismerkkiä kolmesta eri aiheesta (metodologinen osaaminen, arviointiosaaminen ja nonformaali kouluttajaosaaminen) kolmella eri EQF -tasolla. Osaamismerkkejä voivat hakea kaikki aikuiskouluttajat riippumatta siitä missä oppimisympäristössä kouluttaminen tapahtuu. Merkkien avulla voi aikuiskouluttaja voi näyttää metodologista osaamistaan, arviointiosaamistaan ja nonformaali kouluttajaosaamistaan.

Aikuiskouluttajan osaamismerkkejä voi hakea täältä tai lataamalla älypuhelimeen Badge Wallet -sovelluksen. Englanninkieliset sovelluksen käyttöohjeet löytyvät täältä, ja merkkejä voi hakea skannaamalla sovelluksella QR-koodi. Jos haluatte ottaa hankkeen osaamismerkit käyttöönne omassa organisaatiossanne, apua saa Siviksen asiantuntijalta Annika Tahvanainen-Jaatiselta (annika.tahvanainen-jaatinen@ok-sivis.fi). 

Sivis tukee järjestöjen omaa osaamismerkkityötä

Järjestö- ja yhdistystoiminnassa syntyy monenlaista osaamista niin vapaaehtoisille, luottamustoimijoille kuin palkatuille työntekijöille. Opintokeskus Sivis on luonut tämän osaamisen tueksi yhteisiä osaamismerkkejä, jotka jokainen järjestö voi ottaa käyttöönsä. Lisätietoja yhteisistä osaamismerkeistä löytyy esitteestä. Opintokeskus Sivis myös tukee ja ohjaa järjestöjen osaamismerkkityötä. Maaliskuusta 2018 lähtien Open Badge Factoryssä on mahdollista myös suositella ja kannattaa (endorse) muiden organisaatioiden myöntämiä osaamismerkkejä.

Tutustu myös Osaamismerkit-verkkomateriaaliin.

Digitaaliset osaamismerkit

 • Osaamismerkin luojana ja myöntäjänä voi toimia esimerkiksi oppilaitos tai järjestö.  
 • Osaamismerkin vastaanottajana ja näyttäjänä voi toimia esimerkiksi opiskelija, vapaaehtoinen tai luottamustoimija.  
 • Opintokeskus Sivis käyttää Open Badge Factorya merkkien luomiseen, myöntämiseen ja hallinnointiin. Sivis on myös jäsen Badge Finland -verkostossa.

Lisätietoja osaamismerkeistä antaa asiantuntija Lotta Pakanen.