Opitaan järjestöissä

Tällä sivulla on esitelty opintojaksojen toteuttamista yhteistyössä Siviksen kanssa. Opintokeskus Siviksen taloudellinen tuki jäsenjärjestöjen koulutukselle tulee opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön valtionosuudesta. Tämän vuoksi ne jäsenjärjestöjen opintojaksot, joita Sivis tukee, ovat myös osa Opintokeskus Siviksen toimintaa.

Sivisverkko on Siviksen koulutuksen ohjausjärjestelmä, jonka avulla ohjataan jäsenjärjestöjen koulutusta, huolehditaan Sivis-tukien maksusta sekä ylläpidetään tietoja tilastokeskusta ja opetusviranomaisia varten Siviksen koulutuksiin osallistuneista henkilöistä. Oppilaitoksena Siviksellä on velvollisuus kerätä näitä tietoja. Tarkemmat ohjeet opintojaksoihin liittyvään asiointiin löytyvät Sivisverkon eri toimintojen yhteydestä sekä tämän sivun oikeasta laidasta.

Mikä on opintojakso?

 • Tarkoittaa esimerkiksi yhtä järjestön toteuttamaa luentoa tai kurssia.
 • Kesto vähintään yksi opetustunti.
 • Tarkoitettu yli 15-vuotiaille osallistujille.
 • Osallistujia vähintään seitsemän.
 • Toteutus kalenterivuoteen sidottu.
 • Selkeät osaamistavoitteet eli mitä osallistujien odotetaan osaavan koulutuksen suoritettuaan.
 • Sisältö vastaa asetettuja tavoitteita ja opintojakso toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaan.
 • Käytettävät opetusmenetelmät ja toteutustavat tukevat tavoitteiden mukaista oppimista. Yhden opetustunnin pituus on 60 minuuttia, johon tulee sisältyä 15 minuutin tauko.
 • Vapaaseen sivistystyöhön liittyvä koulutus on merkittävä osa Opintokeskus Siviksen toimintaa. Sivis ei tue järjestöjen yrityksille myytäviä opintojaksoja. Opintojakso-opinnoilla ei saavuteta oikeutta ammatin harjoittamiseen tai suoriteta ammattitutkintoa.
 • Jäsenjärjestöjen koulutusten ohjauksessa ja tuessa Sivis painottaa strategiastaan ja koulutustehtävästään nousevia tavoitteita.
 • Siviksellä on oikeus evätä taloudellinen tuki koulutuksilta, jotka eivät noudata vapaan sivistystyön ja Opintokeskus Siviksen toiminta-ajatusta.

 

Opintojaksot on jaettu Sivisverkossa viiteen eri luokkaan:

 • Painopiste: Järjestölle tärkeä koulutusteema, jota se haluaa vuoden aikana painottaa koulutuksissaan.
 • Opintojaksomalli: Siviksen kanssa yhdessä suunniteltu toistuva koulutus, joista osallistuja saa todistuksen ja opintorekisterimerkinnän.
 • Muu koulutus: Jos koulutus ei sisälly järjestön painopisteisiin eikä sitä toteuteta yhdessä muiden järjestöjen kanssa, siihen valitaan tunnit tästä kohdasta.
 • Yhteiset: Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöjen tai niiden yhdistysten yhteistyössä toteuttamat koulutukset.
 • Koulutus ilman Siviksen tukea: Koulutuksen toteuttaja hyödyntää Sivisverkkoa vain koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa eikä koulutukselle haeta Siviksen taloudellista tukea.
   

Järjestön Sivisverkon pääkäyttäjien omalta sivulta löytyy tukea Sivisverkon hyödyntämiseen järjestössä. Löydät ohjeet järjestön koulutuksen kokonaissuunnitteluun, opintojaksomallien suunnitteluun ja vuosisuunnitelman laatimiseen Sivisverkossa.

Arviointi

Sivisverkossa on palautelomake kaikille opintojaksoille. Alle kuusi tuntia kestävissä opintojaksoissa koulutuksen vastuuhenkilö päättää itse, lähettääkö palautelomakkeen osallistujille. Kuusi tuntia tai kauemmin kestävissä opintojaksoissa Sivisverkko lähettää palautekyselyn automaattisesti kaikille koulutukseen osallistuneille. Koulutuksen vastuuhenkilö voi myös itse lähettää kyselyn heti koulutuksen päättymisen jälkeen tarkistettuaan osallistujaluettelon.

Tutustu myös Järjestöarvioinnin ilmansuuntia -materiaaliin, joka on tuotettu järjestöjen itsearvioinnin tueksi.

Taloudellinen tuki

Jäsenjärjestön saama taloudellinen tuki perustuu järjestön (ja sen piirien ja yhdistysten) syksyisin Sivisverkossa tekemään vuosisuunnitelmaan ja tuntiehdotuksiin. Järjestö voi laatia Sivisverkossa myös pidemmän aikavälin koulutuksen kokonaissuunnitelman.

Tuntien hinnat vuonna 2018 ovat:

 • Opintojaksot:
  20,5 euroa/tunti, muu koulutus/painopistekoulutus
  22 euroa/tunti, opintojaksomallikoulutus
  22 euroa/tunti Siviksen jäsenjärjestöjen yhteiset koulutukset

Opintojaksojen tuki on maksimissaan 55 % koulutuksen hinnasta, kuitenkin enintään tuntilajille määritelty hinta. Taloudellinen tuki maksetaan kouluttajan opetustuntien mukaan. Sivis maksaa opintojaksoissa tukea ryhmäopetuksesta. Ryhmän koko on vähintään seitsemän (7) osallistujaa. Poikkeukset tulee perustella Sivikselle. Koulutuksen kuluiksi lasketaan esim. palkkiot, tilavuokrat, opetusvälineet, osallistujien matkakulut ja lehti-ilmoitukset. Jos opintojakson kuluihin kohdistuu muuta julkista tukea, yhteenlaskettu tuki ei saa olla yli 100 %.

Järjestö voi hinnoitella muu koulutus/painopistekoulutuksen tunnit eri hinnoille. Painopistekoulutuksen tuntihinnan voi määritellä korkeintaan 22 €/h ja se vähentää samassa suhteessa muun koulutuksen tuntihintaa alemmaksi. 

Opintojakso vanhenee automaattisesti Sivisverkossa, jos sitä koskevaa kuluselvitystä ei ole tehty 60 vuorokauden kuluessa opintojakson päättymisestä. Tämän jälkeen selvitystä ei voi enää laatia.

Sivisverkkokoulutus

Koulutamme järjestöjen työntekijöitä ja vapaaehtoisia Sivisverkon käytöstä. Tutustu koulutustarjontaamme.

Opintojaksoihin liittyvissä asioissa sinua neuvovat ja ohjaavat koulutussihteerimme sekä koulutusasiantuntijamme:

Kirsi Ahonen

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (kansanterveys- ja vammaisjärjestöt sekä neuvonta-, luonto- ja ympäristöjärjestöt), koulutus- ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Uusimaa ja Kaakkois-Suomi

Puh. 045 651 0982

Lähetä sähköpostia

Lea Lihavainen

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (neuvonta-, luonto- ja ympäristöjärjestöt), yhdistys- ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Pohjois-Karjala, Pohjois- ja Etelä-Savo

Puh. 040 717 7018

Lähetä sähköpostia

Tanja Malk

koulutussihteeri

opintojaksojen ja ammatillisen lisäkoulutuksen selvitykset ja ohjaus, tilitys, opintosetelikoulutukset

Puh. 040 731 5608

Lähetä sähköpostia

Virpi Markkanen

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (kasvatus- ja kulttuurijärjestöt sekä erityisjärjestöt), järjestökoulutuksen kehittäminen, aluetyö Uusimaa ja Kaakkois-Suomi

Puh. 050 374 5869

Lähetä sähköpostia

Minna Pesonen

asiantuntija

Digipolku töihin -hanke, verkkopedagogiikka, sosiaalisen median koulutus

Puh. 040 530 2239, Twitter: @minna_pe

Lähetä sähköpostia

Susanna Plathan

koulutuspäällikkö

Puh. 0400 950 180, Twitter: @splathan

Lähetä sähköpostia

Antero Pohjatalo

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (kansanterveys- ja vammaisjärjestöt), Sivisverkko, verkkopedagogiikka ja verkko-oppimisympäristöt

Puh. 040 720 5745

Lähetä sähköpostia

Annika Tahvanainen-Jaatinen

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (kansanterveys- ja vammaisjärjestöt), järjestökoulutuksen kehittäminen, aluetyö Varsinais-Suomi ja Satakunta

Puh. 040 717 7019

Lähetä sähköpostia

Riitta Tervasmäki

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (kasvatus- ja kulttuurijärjestöt), järjestökoulutuksen kehittäminen, aluetyö Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Pirkanmaa

Puh. 040 717 7020

Lähetä sähköpostia