Opitaan järjestöissä

Tällä sivulla on esitelty opintojaksojen toteuttamista yhteistyössä Siviksen kanssa. Opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien asiointi tapahtuu Sivisverkossa. Tarkemmat ohjeet opintojaksoihin liittyvään asiointiin löytyvät Sivisverkon eri toimintojen yhteydestä sekä tämän sivun oikeasta laidasta. Ohjeet oman käyttäjätunnuksen tekemiseen Sivisverkkoon löydät täältä.

Mikä on opintojakso?

 • Opetuksen ja opintojen perusyksikkö, joka tarkoittaa esimerkiksi yhtä järjestön toteuttamaa luentoa tai kurssia.
 • Tarkoitettu yli 15-vuotiaille osallistujille.
 • Selkeät tavoitteet eli mitä osallistujien odotetaan osaavan koulutuksen suoritettuaan.
 • Sisältö vastaa asetettuja tavoitteita ja opintojakso toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaan.
 • Käytettävät opetusmenetelmät ja toteutusta­vat tukevat tavoitteiden mukaista oppimista (yhden opetustunnin pituus on vähintään 45 minuuttia).

 

Opintokeskus Siviksen tukema koulutus on osa vapaan sivistystyön oppilaitoksen toimintaa. Sivis ei tue järjestöjen yrityksille myytäviä opintojaksoja. Opintojakso-opinnoilla ei saavuteta oikeutta ammatin harjoittamiseen tai suoriteta ammattitutkintoa.

Opintojaksot on jaettu Sivisverkossa viiteen eri luokkaan:

 • Painopiste: Järjestölle tärkeä koulutusteema, jota se haluaa vuoden aikana painottaa koulutuksissaan.
 • Opintojaksomalli: Siviksen kanssa yhdessä suunniteltu toistuva koulutus, joista osallistuja saa todistuksen ja opintorekisterimerkinnän.
 • Muu koulutus: Jos koulutus ei sisälly järjestön painopisteisiin eikä sitä toteuteta yhdessä muiden järjestöjen kanssa, siihen valitaan tunnit tästä kohdasta.
 • Yhteiset: Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöjen tai niiden yhdistysten yhteistyössä toteuttamat koulutukset.
 • Koulutus ilman Siviksen tukea: Koulutuksen toteuttaja hyödyntää Sivisverkkoa vain koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa eikä koulutukselle haeta Siviksen taloudellista tukea.

 

Yhteyshenkilöt

Siviksessä on nimetty jokaiselle järjestöryhmälle yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöt perehdyttävät keskusjärjestöjen ja piirien työntekijöitä yhteistyöhön Opintokeskuksen kanssa ja tukevat jäsenjärjestöjen koulutustoiminnan suunnittelua. Kysy neuvoja oman järjestösi yhteyshenkilöiltä.

Sivisverkkokoulutus

Koulutamme järjestöjen työntekijöitä ja vapaaehtoisia Sivisverkon käytöstä. Tutustu koulutustarjontaamme.

Arviointi

Sivisverkossa on palautelomake kaikille opintojaksoille. Alle kuusi tuntia kestävissä opintojaksoissa koulutuksen vastuuhenkilö päättää itse, lähettääkö palautelomakkeen osallistujille. Kuusi tuntia tai kauemmin kestävissä opintojaksoissa Sivisverkko lähettää palautekyselyn automaattisesti kaikille koulutukseen osallistuneille. Koulutuksen vastuuhenkilö voi myös itse lähettää kyselyn heti koulutuksen päättymisen jälkeen tarkistettuaan osallistujaluettelon.

Tutustu myös Järjestöarvioinnin ilmansuuntia -materiaaliin, joka on tuotettu järjestöjen itsearvioinnin tueksi.

Taloudellinen tuki

Jäsenjärjestön saama taloudellinen tuki perustuu järjestön (ja sen piirien ja yhdistysten) syksyisin Sivisverkossa tekemään vuosisuunnitelmaan ja tuntiehdotuksiin. Järjestö voi laatia Sivisverkossa myös pidemmän aikavälin koulutuksen kokonaissuunnitelman.

Tuntien hinnat vuonna 2017 ovat:

 • painopiste: 21 euroa/tunti,
 • muu koulutus 21 euroa/tunti,
 • opintojaksomalli 21 euroa/tunti
 • järjestöjen yhteiset koulutukset 21 euroa/tunti.

 

Opetustunti on pituudeltaan 45 minuuttia. Jos opetustunteja on useita peräkkäin, niiden välillä on oltava riittävästi taukoja.

Taloudellinen tuki on enintään 55 % kuluista, jotka aiheutuvat opintojakson toteuttamisesta, kuitenkin enintään 21 euroa/opetustunti. Näitä kuluja ovat esim. palkkiot, tilavuokrat, opetusvälineet, osallistujien matkakulut ja lehti-ilmoitukset. Jos opintojakson kuluihin kohdistuu muuta julkista tukea, yhteenlaskettu tuki ei saa olla yli 100 %.

Opintojakson selvitys Sivisverkossa on tehtävä neljän viikon kuluessa opintojakson päättymisestä.

Opintojaksoihin liittyvissä asioissa sinua neuvovat ja ohjaavat koulutussihteerimme sekä koulutusasiantuntijamme:

Kirsi Ahonen

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (kansanterveys- ja vammaisjärjestöt), koulutus- ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Uusimaa ja Kaakkois-Suomi

Puh. 045 651 0982

Lähetä sähköpostia

Lea Lihavainen

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (neuvonta-, luonto- ja ympäristöjärjestöt), yhdistys- ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Pohjois-Karjala, Pohjois- ja Etelä-Savo

Puh. 040 717 7018

Lähetä sähköpostia

Tanja Malk

koulutussihteeri

opintojaksojen ja ammatillisen lisäkoulutuksen selvitykset ja ohjaus, tilitys, opintosetelikoulutukset

Puh. 040 731 5608

Lähetä sähköpostia

Virpi Markkanen

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (erityisjärjestöt), järjestökoulutuksen kehittäminen, aluetyö Uusimaa ja Kaakkois-Suomi

Puh. 050 374 5869

Lähetä sähköpostia

Heli Nieminen

koulutussihteeri

opintojaksojen ja ammatillisen lisäkoulutuksen selvitykset ja ohjaus, tilitys, opintosetelikoulutukset

Puh. 0400 536 287

Lähetä sähköpostia

Minna Pesonen

asiantuntija

Digipolku töihin -hanke, verkkopedagogiikka, sosiaalisen median koulutus

Puh. 040 530 2239, Twitter: @minna_pe

Lähetä sähköpostia

Susanna Plathan

koulutuspäällikkö

Puh. 0400 950 180, Twitter: @splathan

Lähetä sähköpostia

Antero Pohjatalo

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (kansanterveys- ja vammaisjärjestöt), Sivisverkko, verkkopedagogiikka ja verkko-oppimisympäristöt

Puh. 040 720 5745

Lähetä sähköpostia

Matti Rautavirta

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (neuvonta-, luonto- ja ympäristöjärjestöt), ammatillinen lisäkoulutus, koulutuspalautteet, aluetyö Pirkanmaa, Häme, Päijät-Häme ja Keski-Suomi

Puh. 040 717 7017

Lähetä sähköpostia

Annika Tahvanainen-Jaatinen

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (kansanterveys- ja vammaisjärjestöt), järjestökoulutuksen kehittäminen, aluetyö Varsinais-Suomi ja Satakunta

Puh. 040 717 7019

Lähetä sähköpostia

Riitta Tervasmäki

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (kasvatus- ja kulttuurijärjestöt), järjestökoulutuksen kehittäminen, aluetyö Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Puh. 040 717 7020

Lähetä sähköpostia