Opitaan järjestöissä

Tällä sivulla on esitelty opintojaksojen toteuttamista yhteistyössä Siviksen kanssa. Opintokeskus Siviksen taloudellinen tuki jäsenjärjestöjen koulutukselle tulee opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön valtionosuudesta. Tämän vuoksi Siviksen taloudelliset tukemat jäsenjärjestöjen opintojaksot ovat myös osa Opintokeskus Siviksen toimintaa.

Sivisverkko on Siviksen koulutuksen ohjausjärjestelmä, jonka avulla ohjataan jäsenjärjestöjen koulutusta, huolehditaan Sivis-tukien maksusta sekä ylläpidetään tietoja tilastokeskusta ja opetusviranomaisia varten Siviksen koulutuksiin osallistuneista henkilöistä. Oppilaitoksena Siviksellä on velvollisuus kerätä näitä tietoja. Tarkemmat ohjeet opintojaksoihin liittyvään asiointiin löytyvät Sivisverkon eri toimintojen yhteydestä sekä tämän sivun oikeasta laidasta.

Mikä on opintojakso?

 • Tarkoittaa esimerkiksi yhtä järjestön toteuttamaa luentoa tai kurssia.
 • Kesto vähintään yksi opetustunti.
 • Tarkoitettu yli 15-vuotiaille osallistujille.
 • Osallistujia vähintään seitsemän.
 • Toteutus kalenterivuoteen sidottu.
 • Selkeät osaamistavoitteet eli mitä osallistujien odotetaan osaavan koulutuksen suoritettuaan.
 • Sisältö vastaa asetettuja tavoitteita ja opintojakso toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaan.
 • Käytettävät opetusmenetelmät ja toteutustavat tukevat tavoitteiden mukaista oppimista. Yhden opetustunnin pituus on 60 minuuttia, johon tulee sisältyä 15 minuutin tauko.
 • Vapaaseen sivistystyöhön liittyvä koulutus on merkittävä osa Opintokeskus Siviksen toimintaa. Sivis ei tue järjestöjen yrityksille myytäviä opintojaksoja. Opintojakso-opinnoilla ei saavuteta oikeutta ammatin harjoittamiseen tai suoriteta ammattitutkintoa.
 • Jäsenjärjestöjen koulutusten ohjauksessa ja tuessa Sivis painottaa strategiastaan ja koulutustehtävästään nousevia tavoitteita.
 • Siviksellä on oikeus evätä taloudellinen tuki koulutuksilta, jotka eivät noudata vapaan sivistystyön ja Opintokeskus Siviksen toiminta-ajatusta.

 

Sivisverkossa voit valita, suunnitteletko opintojakson alusta saakka itse, vai käytätkö valmiita opintojaksomalleja. Opintojaksomalli on Siviksen kanssa yhdessä suunniteltu samansisältöisenä toistuva koulutus, joista osallistuja saa todistuksen ja opintorekisterimerkinnän. Tarkista, onko järjestössäsi käytössä opintojaksomalleja ennen kuin suunnittelet niiden käyttämistä.

Jos haluat hyödyntää Sivisverkkoa vain koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ilman Sivisksen taloudellista tukea, voit valita opintojakson suunnitelman ilman Siviksen tukea.
 

Arviointi

Sivisverkossa on palautelomake kaikille opintojaksoille. Koulutuksen vastuuhenkilö voi myös itse lähettää kyselyn heti koulutuksen päättymisen jälkeen tarkistettuaan osallistujaluettelon. Tutustu myös Järjestöarvioinnin ilmansuuntia -materiaaliin, joka on tuotettu järjestöjen itsearvioinnin tueksi.

Taloudellinen tuki

Jäsenjärjestön saama taloudellinen tuki perustuu järjestön (ja sen piirien ja yhdistysten) syksyisin Sivisverkossa tekemään vuosisuunnitelmaan ja tuntiehdotuksiin. Järjestö voi laatia Sivisverkossa myös pidemmän aikavälin koulutuksen kokonaissuunnitelman.

Opintojaksojen tuntihinta vuonna 2019 on 21,5 euroa/tunti

Opintojaksojen tuki on maksimissaan 55 % koulutuksen hinnasta, kuitenkin enintään 21,5 euroa. Taloudellinen tuki maksetaan kouluttajan opetustuntien mukaan. Sivis maksaa opintojaksoissa tukea ryhmäopetuksesta. Ryhmän koko on vähintään seitsemän (7) osallistujaa. Poikkeukset tulee perustella Sivikselle. Koulutuksen kuluiksi lasketaan esim. palkkiot, tilavuokrat, opetusvälineet, osallistujien matkakulut ja viestinnän kulut. Jos opintojakson kuluihin kohdistuu muuta julkista tukea, yhteenlaskettu tuki ei saa olla yli 100 %.

Opintojakso vanhenee automaattisesti Sivisverkossa, jos sitä koskevaa kuluselvitystä ei ole tehty 60 vuorokauden kuluessa opintojakson päättymisestä. Tämän jälkeen selvitystä ei voi enää laatia.

Sivisverkkokoulutus

Koulutamme järjestöjen työntekijöitä ja vapaaehtoisia Sivisverkon käytöstä. Tutustu koulutustarjontaamme.

Opintojaksoihin liittyvissä asioissa sinua neuvovat ja ohjaavat koulutussihteerimme sekä koulutusasiantuntijamme:

Kirsi Ahonen

asiantuntija

Koulutus- ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Uusimaa ja Kaakkois-Suomi.

Puh. 045 651 0982

Lähetä sähköpostia

Marion Fields

asiantuntija

Hankkeet, koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, osaamisen tunnistaminen, aluetyö Uusimaa.

Puh. 0403504500, Twitter: @marion_fields

Lähetä sähköpostia

Tiia Herlevi

koulutussihteeri

Opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien ohjaus ja neuvonta

Puh. 040 839 8777

Lähetä sähköpostia

Eeva Jeronen

asiantuntija

Hankkeet, koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Keski-Suomi, Kanta- ja Päijät-Häme.

Puh. 040 717 7015

Lähetä sähköpostia

Lea Lihavainen

asiantuntija

Koulutus- ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Pohjois-Karjala, Pohjois- ja Etelä-Savo.

Puh. 040 717 7018

Lähetä sähköpostia

Tanja Malk

koulutussihteeri

Opintojaksojen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja opintosetelikoulutuksen ohjaus ja neuvonta.

Puh. 040 731 5608

Lähetä sähköpostia

Virpi Markkanen

asiantuntija

Koulutus- ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Uusimaa ja Kaakkois-Suomi

Puh. 050 374 5869, Twitter: @VirpiMarkkanen

Lähetä sähköpostia

Lotta Pakanen

asiantuntija

Koulutuksen kehittäminen, osaamismerkit, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, aluetyö Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi.

Puh. 050 307 0519, Twitter: @lottaon

Lähetä sähköpostia

Antero Pohjatalo

asiantuntija

Koulutuksen kehittäminen, Sivisverkko, verkkopedagogiikka ja verkko-oppimisympäristöt.

Puh. 040 720 5745

Lähetä sähköpostia

Heidi Ristolainen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestöiminnan kehittäminen, järjestöt työyhteisöinä, aluetyö Uusimaa.

Puh. 040 738 1702, Twitter: @HeidiRisto

Lähetä sähköpostia

Annika Tahvanainen-Jaatinen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Varsinais-Suomi ja Satakunta.

Puh. 040 717 7019

Lähetä sähköpostia

Riitta Tervasmäki

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Pirkanmaa.

Puh. 040 717 7020

Lähetä sähköpostia

Mia Valanne

asiantuntija

Järjestökoulutuksen kehittäminen ja laatu.

Puh. 050 435 1088

Lähetä sähköpostia