Ammatillista opiskelua järjestöissä

Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus on ammatillisen peruskoulutuksen jälkeistä jatko- ja täydennyskoulutusta. Sen tavoitteena on kohentaa ammatillista osaamista. Ohjaamme ja tuemme taloudellisesti jäsenjärjestöjemme toteuttamaa ammatillista lisäkoulutusta. Koulutusta säätelee laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöt ja niiden piirit voivat hakea tukea ammatillisen aikuiskoulutuksen toteuttamiseen. Hakuaika on syksyisin. Hakuajasta tiedotetaan opintokeskuksen Internet-sivuilla sekä jäsenjärjestöille ja koulutusta toteuttaneille.

Huomioi ammatillista lisäkoulutusta suunnitellessasi että:

 • koulutus on ammatillista lisäkoulutusta
 • osaamistavoitteissa on selkeästi määritelty, mitä osallistujan odotetaan oppivan
 • kohderyhmä on selkeästi määritelty
 • käytettävät opetusmenetelmät tukevat oppimista
 • sisältö vastaa asetettuja tavoitteita ja opintojakso toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaan
 • koulutus suunnataan erityisesti työssä oleville 2554-vuotiaille, osallistujien pitää olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä
 • opintojaksossa on vähintään 7 opiskelijaa ja koulutuksen kesto on vähintään 7 opiskelijatyötuntia/opiskelija opiskelijatyötunteihin voidaan laskea vain välittömästi opintojakson sisältöön liittyvä opiskelu
 • opintojakso kuvataan Opintojakson kuvaus -lomakkeella
 • koulutus ei edellytä tutkintoa, mutta se voi valmistaa myös näyttötutkintoon
   

Koulutus voi olla omaehtoista, johon osallistumisesta päättää opiskelija itse ja josta hän maksaa osallistumismaksun. Koulutus voi olla myös henkilöstökoulutusta, jonka kustantamisesta ja järjestelyistä vastaa työnantaja. Henkilöstökoulutuksessa koulutettavat ovat saman työnantajan palveluksessa.

Ammatillisen lisäkoulutuksen toteuttaminen

Vuoden 2017 aikana ammatillisen lisäkoulutuksen hallinnointi toteutetaan poikkeuksellisesti Siviksen laatimilla Excel-työkirjoilla ja niissä olevilla lomakkeilla, jotka löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta. Lomakkeisto koostuu kahdesta työkirjasta, joissa kummassakin on useampi taulukko. Järjestely on voimassa toistaiseksi kunnes Sivis ohjeistaa toisin ammatillisen lisäkoulutuksen vuoden 2017 toteuttajia.

Järjestely johtuu siitä, että Sivis sai opetushallinnon päätöksen ammatillisen lisäkoulutuksen toteuttamismahdollisuuden jatkumisesta niin myöhään, ettei lisäkoulutusta ehditty ottaa mukaan Sivisverkon tämän hetkiseen versioon. Lisäkoulutus pyritään saamaan Sivisverkkoon kuluvan vuoden loppupuolella.

Ennen koulutusta

Ammatillisen lisäkoulutuksen suunnitelma tehdään Ammatillisen lisäkoulutuksen suunnitelma 2017 työkirjaan. Työkirja täytetään ja lähetetään sähköpostitse osoitteella tanja.malk@ok-sivis.fi. Suosittelemme suunnitelman tekemistä viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Tammikuun 2017 aikana aloitetut koulutukset voidaan toimittaa Sivikselle takautuvasti helmikuun loppuun mennessä.

Opiskelijoille jaettavaan materiaaliin liitetään Siviksen logo ja maininta siitä, että koulutus on ammatillista lisäkoulutusta. Logo on ladattavissa Siviksen mediapankista.

Sivis pyytää tarvittaessa tarkennuksia ja vahvistaa suunnitelman.

Mikäli opintojakso ei toteudu, peruutuksesta ilmoitetaan mahdollisimman pian osoitteella tanja.malk@ok-sivis.fi.

Koulutuksen aikana

Osallistujaluetteloon kerätään osallistujan nimi ja sähköpostiosoite. Myös miesten ja naisten lukumäärä merkitään ylös.

Opiskelijoiden henkilötiedoista pidetään rekisteriä Siviksessä eikä niitä luovuteta muiden käyttöön.

Huom! Koulutuksesta tulee lomakkeiston täyttämisen lisäksi tehdä opintojaksomalli Sivisverkkoon, jos opiskelijat saavat siitä todistuksen. Ota yhteys Siviksen koulutusasiantuntija Matti Rautavirtaan, jos aiot jakaa ammatillisen koulutuksesi osallistujille todistukset.

Koulutuksen jälkeen

Lisäkoulutuksen selvitys tehdään 30 päivän kuluessa koulutuksen päättymisestä Ammatillisen lisäkoulutuksen selvitys 2017 työkirjaan. Henkilötunnuksia ei enää tarvitse kerätä. Työkirja täytetään ja lähetetään sähköpostitse osoitteella tanja.malk@ok-sivis.fi.

Kouluttajat -taulukkoon täytetään kouluttajien tiedot sekä heidän opetustuntinsa kouluttajakohtaisesti. Taulukkoon merkitään omille riveille myös opetuksen suunnitteluun käytetyt tunnit ja kouluttajien vetämät opetustunnit.

Muut tarpeelliset henkilöstön tiedot ja tehdyt tuntimäärät täytetään henkilöittäin. Tiedot täytetään vain, jos henkilöille on maksettu palkkioita tai matkakuluja.

Sivis pyytää tarvittaessa lisätietoja, hyväksyy opintojakson ja maksaa tuen opintojakson toteuttajan tilille.

Ammatillisessa lisäkoulutuksessa sinua ohjaavat ja neuvovat:

Tanja Malk

koulutussihteeri

opintojaksojen ja ammatillisen lisäkoulutuksen selvitykset ja ohjaus, tilitys, opintosetelikoulutukset

Puh. 040 731 5608

Lähetä sähköpostia

Heli Nieminen

koulutussihteeri

opintojaksojen ja ammatillisen lisäkoulutuksen selvitykset ja ohjaus, tilitys, opintosetelikoulutukset

Puh. 0400 536 287

Lähetä sähköpostia

Matti Rautavirta

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (neuvonta-, luonto- ja ympäristöjärjestöt), ammatillinen lisäkoulutus, koulutuspalautteet, aluetyö Pirkanmaa, Häme, Päijät-Häme ja Keski-Suomi

Puh. 040 717 7017

Lähetä sähköpostia