Ammatillista opiskelua järjestöissä

Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus on ammatillisen peruskoulutuksen jälkeistä jatko- ja täydennyskoulutusta, jonka tavoitteena on kohentaa ammatillista osaamista. Sivis ohjaa ja tukee taloudellisesti jäsenjärjestöjensä toteuttamaa ammatillista lisäkoulutusta. Tuki haetaan syksyisin. Koulutusta säätelee laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta.

Huomioi ammatillista lisäkoulutusta suunnitellessasi:

 • koulutus sopii ammatilliseksi lisäkoulutukseksi
 • osaamistavoitteissa on selkeästi määritelty, mitä osallistujan odotetaan oppivan
 • kohderyhmä on selkeästi määritelty
 • käytettävät opetusmenetelmät tukevat oppimista
 • sisältö vastaa asetettuja tavoitteita ja opintojakso toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaan
 • koulutus suunnataan erityisesti työssä oleville 2554-vuotiaille, ja osallistujien pitää olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä
 • opintojaksossa on vähintään 7 opiskelijaa ja koulutuksen kesto on vähintään 7 opiskelijatyötuntia/opiskelija (opiskelijatyötunteihin voidaan laskea vain välittömästi opintojakson sisältöön liittyvä opiskelu)
 • opintojakso kuvataan Opintojakson kuvaus -lomakkeella
 • koulutus ei edellytä tutkintoa, mutta se voi valmistaa myös näyttötutkintoon
   

Koulutus voi olla omaehtoista, jolloin opiskelija itse päättää osallistumisestaan ja josta hän maksaa osallistumismaksun. Koulutus voi olla myös henkilöstökoulutusta, jonka kustannuksista ja järjestelyistä vastaa työnantaja. Henkilöstökoulutuksessa koulutettavat ovat saman työnantajan palveluksessa.

Ammatillisen lisäkoulutuksen toteuttaminen

Ammatillisen lisäkoulutuksen hallinnointi toteutetaan Siviksen laatimilla Excel-lomakkeilla. Ammatillista lisäkoulutusta ei ole rakennettu Sivisverkkoon, koska tukimuoto päättyy vuonna 2021. Suunnitelma- ja selvitys-lomakkeet löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.

Ennen koulutusta

Täytä Ammatillisen lisäkoulutuksen suunnitelma 2019 ja lähetä se osoitteeseen ammatillinen@ok-sivis.fi. Tee suunnitelma viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Tammikuun 2018 aikana aloitetut koulutukset voidaan toimittaa Sivikselle takautuvasti helmikuun loppuun mennessä.
Opiskelijoille jaettavaan materiaaliin liitetään Siviksen logo ja maininta siitä, että koulutus on ammatillista lisäkoulutusta. Logo on ladattavissa Siviksen mediapankista.

Mikäli opintojakso ei toteudu, ilmoita peruutuksesta mahdollisimman pian osoitteella ammatillinen@ok-sivis.fi.

Koulutuksen aikana

Osallistujaluetteloon kerätään osallistujan nimi, sähköpostiosoite ja sukupuoli. Opiskelijoiden henkilötiedoista pidetään rekisteriä Siviksessä eikä niitä luovuteta muiden käyttöön.

Huom! Jos opiskelijoille halutaan antaa todistus, voi yli 0,5 opintopisteen laajuiset opintosuoritukset viedä Sivisverkon opintorekisteriin. Tällöin myös todistukset muodostuvat Sivisverkkoon ja ovat osallistujien tulostettavissa tai lähetettävissä edelleen. Lisätietoa Sivisverkon ominaisuuksien hyödyntämisestä ammatillisen lisäkoulutuksen todistusten ja opintosuoritusten kirjaamisessa saa sähköpostitse ammatillinen@ok-sivis.fi.

Koulutuksen jälkeen

Lisäkoulutuksen selvitys tehdään 30 päivän kuluessa koulutuksen päättymisestä lomakkeella Ammatillisen lisäkoulutuksen selvitys 2019. Henkilötunnuksia ei tarvitse enää kerätä. Täytä selvitys ja lähetä se osoitteeseen ammatillinen@ok-sivis.fi.

Kouluttajat-taulukkoon täytetään kouluttajien tiedot sekä heidän opetustuntinsa kouluttajakohtaisesti. Taulukkoon merkitään omille riveille myös opetuksen suunnitteluun käytetyt tunnit ja kouluttajien vetämät opetustunnit. Muut tarpeelliset henkilöstön tiedot ja tehdyt tuntimäärät täytetään henkilöittäin. Tiedot täytetään vain, jos henkilöille on maksettu palkkioita tai matkakuluja. Sivis pyytää tarvittaessa lisätietoja ja maksaa tuen opintojakson toteuttajan tilille.

Ammatillisessa lisäkoulutuksessa sinua ohjaavat ja neuvovat:

Tanja Malk

koulutussihteeri

Opintojaksojen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja opintosetelikoulutuksen ohjaus ja neuvonta.

Puh. 040 731 5608

Lähetä sähköpostia

Virpi Markkanen

asiantuntija

Koulutus- ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Uusimaa ja Kaakkois-Suomi

Puh. 050 374 5869, Twitter: @VirpiMarkkanen

Lähetä sähköpostia