Yleistä osaamismerkeistä

Open Badge eli digitaalinen osaamismerkki on uudenlainen ja visuaalinen tapa osaamisen esittämiseen. Avoimuus ja järjestelmäriippumattomuus mahdollistavat merkkien keräilyn eri lähteistä ja niiden julkaisemisen eri palveluissa. Digitaalisten osaamismerkkien avulla on mahdollista osoittaa ja näyttää erilaista ja eritavoilla hankittua osaamista kuten tietoja, taitoja, asenteita ja saavutuksia.

Osaamismerkin tiedot. Kuva tekstinä: Merkin nimi, Kuvaus, Kriteerit (osaaminen), myöntäjä, todisteet, myöntämispäivä, voimassaoloaika. Järjestö- ja yhdistystoiminnassa opitaan jatkuvasti - osaamista karttuu toimimalla erilaisissa luottamus- ja vapaaehtoistehtävissä  ja osallistumalla erilaisiin lyhyt- ja pitkäkestoisiin koulutuksiin. Perinteisesti järjestötoiminnassa hankittua osaamista on osoitettu esimerkiksi hihamerkein, taitopassein tai todistuksin. Digitaalinen osaamismerkki mahdollistaa osaamisen osoittamisen kätevästi ja helposti verkon ja sosiaalisen median kautta.

Digitaalinen osaamismerkki koostuu visuaalisesta kuvasta ja siihen liitetyistä metatiedoista (mm. merkin kuvaus, osaamiskriteerit, myöntäjän tiedot ja voimassaoloaika).  Osaamismerkkiin on mahdollista liittää myös omia todisteita osaamisesta. Osaamismerkki on tunnustettu (sertifioitu) todiste ja se kertoo saajan osaamisen lisäksi osaamisen tunnustajasta ja kriteereistä, joilla merkki on myönnetty.

Osaamismerkkien myöntäjänä (issuer) toimii usein organisaatio kuten oppilaitos ja järjestö. Merkin saaja (earner) on yksityinen henkilö, joka voi vastaanottaa tai jättää vastaanottamatta hänelle myönnetyn merkin. Merkin saaja voi myös itse päättää, missä yhteydessä haluaa näyttää (display) saadut merkkinsä muille. Digitaaliset osaamismerkit voi kerätä ns. osaamispassiin, jonka kautta niitä on helppo näyttää ja jakaa muille. Osaamispassissa merkkien ympärille voidaan rakentaa myös miniportfolio.

Tämän verkkomateriaalin avulla pääset perehtymään siihen, mitä digitaaliset osaamismerkit ovat, mistä sisällöistä ne koostuvat ja kuinka voit luoda, vastaanottaa ja näyttää osaamismerkin. Lisäksi pääset tutustumaan järjestöjen yhteisiin osaamismerkkeihin.