Osaamismerkkilippu

Osaamismerkin vastaanottaminen

Digitaalinen osaamismerkki myönnetään Open Badge Factory:ssä kohdasta Myöntäjän työkalut - Myönnä merkki. Merkin myöntämistä varten tarvitaan myönnettäväksi valmis osaamismerkki ja merkin saajien sähköpostiosoitteet. Kun osaamismerkki on myönnetty, tulee vastaanottajien sähköpostiin ilmoitus merkin myöntämisestä. Sähköpostiviesti kertoo, kuka merkin on myöntänyt, mistä osaamisesta se on myönnetty, ohjeet merkin vastaanottamiseen ja varsinaisen linkin merkkiin. Osaamismerkkiin voidaan liittää myös hakulomake, jolloin jokainen merkin ansainnut hakee itse merkkiä erillisen linkin kautta. Osaamismerkki voidaan myöntää ja hakea myös erillisen koodin avulla.

Kun osaamismerkki vastaanotetaan ensimmäistä kertaa, tulee vastaanottajan luoda itselleen tunnus Open Badge Passportiin eli osaamispassiin. Osaamispassi on Discendum Oy:n tarjoama ilmainen ja suomenkielinen palvelu, jonne merkin saaja voi kerätä ansaitsemansa osaamismerkit riippumatta niiden myöntäjäorganisaatiosta. Aikaisemmin käytössä on ollut myös Mozilla Backpack eli merkkireppu, mutta tämä palvelu on päättymässä 11/2016. Osaamispassia ja merkkireppua on voinut käyttää myös rinnakkain ja merkkejä voi edelleen siirtää palvelusta toiseen.

Osaamismerkin vastaanottamisen yhteydessä on mahdollista lisätä todisteita omasta osaamisesta merkkiin. Osaamismerkin myöntäjän vastuulla on kertoa osaamismerkkiin vaadittavasta osaamisesta lisää linkittämällä merkin kriteerisivulle esim. koulutuksen verkkosivu ja verkkoon jaettu oppimateriaali. Osaamismerkin vastaanottajan vastuulla on taas lisätä osaamismerkkiin todisteita, jotka kertovat lisää juuri hänen osaamisestaan. Todisteita voivat olla esim. verkkosivu kuten henkilökohtainen blogi, video ja Google Docs-tiedosto. Osaamismerkkiin liitetty hakulomake voi toimia myös todisteena. Jos todisteita ei vastaanottohetkellä muista tai halua lisätä, voi sen tehdä myöhemmin osaamispassissa. Todisteiden lisäämisen yhteydessä nousee tärkeäksi asiaksi merkin vastaanottajan taito aukikirjoittaa ja dokumentoida omaa osaamistaan. Omaa osaamistaan voi aukirjoittaa tekstin, kuvien ja videoiden muotoon. Dokumentointi on järkevää tehdä sähköisesti, jotta se on helppo näyttää ja jakaa muille. Tässä apuna toimivat mm. monet sosiaalisen median sovellukset  ja ePortfoliot. Opintokeskus Sivis suosittelee ja ohjaa järjestöjä osaamispassin käytössä miniportfoliona.

Osaamismerkin myöntäjäorganisaatiolla on mahdollisuus tarkastella mm. merkkien vastaanottamiseen liittyviä tilastoja ja raportteja Open Badge Factoryn kautta. Tilastojen kautta voi tehdä päätelmiä esim. siitä, mitkä osaamismerkit koetaan kaikkien arvokkaimmiksi vastaanottaa (vastaanottoprosentti on korkea).