täytekuva. ei tekstiäOsaamismerkin näyttäminen

Digitaalisten osaamismerkkien luonteeseen kuuluu, että merkkin saajalla on mahdollisuus niiden avulla kertoa osaamisestaan muille. Osaamismerkki kertoo saajan osaamisen lisäksi osaamisen tunnustajasta ja kriteereistä, joilla merkki on myönnetty. Merkki on siis sekä osaamisen tunnustamisen väline että parhaimmillaan järjestön imagon kohottaja. Osaamismerkin arvo ei kuitenkaan synny vain myöntäjäorganisaatiosta vaan siitä arvoketjusta, joka tapahtuu merkin saajan ja merkin loppukäyttäjän välillä.

Osaamismerkeissä aukikirjoitettu osaaminen on tunnustettu eli sertifioitu myöntäjäorganisaatiossa ja osaamismerkkiä voi käyttää aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen prosesseissa kuten osaamisen hyväksilukemisessa opintoihin, työnhaussa ja koulutukseen hakeutumisessa. Osaamismerkki on mainio tapa kertoa osaamisesta myös työelämässä ja esim. saatu kouluttajan osaamismerkki kertoo kouluttajaosaamisesta.  Joskus osaamismerkin saaminen voi olla sinällään jo voimaannuttava asia ja merkin näyttäminen ja julkaiseminen on toissijainen tavoite.

Osaamismerkkien näyttäminen ja julkaiseminen tapahtuu Open Badge Passportin eli osaamispassin avulla. Osaamismerkki voidaan sekä tallentaa omalle tietokoneelle (ja tulostaa) että näyttää julkisesti erilaisten verkossa toimivien palvelujen avulla. Tällä hetkellä osaamismerkkejä tukee mm. Facebook, Twitter, Google + ja LinkedIn.

Osaamispassissa on mahdollista rakentaa osaamismerkkien ympärille miniportfolio käyttämällä Sivut-toimintoa (ks. ohjevideo) . Sivun voi nimetä osaamisen mukaan ja sinne voi lisätä erilaisia elementtejä kuten osaamismerkkejä, tekstikenttiä ja tiedostoja. Näin osaamismerkeistä on helppo rakentaa kokonaisuuksia osaamisen mukaan. Sivun voi halutessaan jakaa julkisesti verkossa tai tulostaa itselleen. Myös yksittäiset osaamismerkit on mahdollista jakaa julkisesti sekä sosiaalisessa mediassa että osaamispassin Galleria-osioissa. Galleriassa ovat näkyvissä kaikki julkisesti jaetut osaamismerkit.