Osaamismerkin luominenTäytekuva. Ei tekstiä

Digitaalisia osaamismerkkejä on mahdollista luoda monissa eri palveluissa. Opintokeskus Sivis ja Discendum Oy tarjoavat mahdollisuuden hallinnoida, luoda ja myöntää osaamismerkkejä Open Badge Factory:ssä (OBF). OBF on pilvipalveluna toimiva järjestelmä, jossa on käyttäjinä mm. suomalaisia oppilaitoksia ja järjestöjä. Opintokeskus Sivis tarjoaa jäsenjärjestöilleen pedagogista ja teknistä tukea osaamismerkkien luomiseen.

Open Badge Factory:ssä on olemassa kolmen tasoisia käyttäjätunnuksia. Järjestöissä kannattaa pohtia osaamismerkkityöhön liittyvien vastuiden jakamista ennen tunnusten luomista. 

Rooli Tehtävä
Admin Voi hallinnoida OBF:ään sekä luoda ja myöntää osaamismerkkejä
Suunnittelija Voi luoda ja myöntää osaamismerkkejä
Myöntäjä Voi myöntää osaamismerkkejä

 

Open Badge Factory:ssä osaamismerkin luominen aloitetaan kohdasta Suunnittelijan työkalut - Luo uusi merkki. Valmiiseen osaamismerkkiin on mahdollista liittää myös hakulomake ja määritellä hakemukselle tarkastajat/arvioijat. Osaamismerkin hakijan on mahdollista käyttää täyttämäänsä hakemusta osaamismerkkiin liitettynä todisteena osaamisestaan. Seuraavassa käydään läpi osaamismerkin luomisen vaiheet ja sivut OBF:ssä.

Vaihe 1 - Yleistä

Yleistä-sivulle on mahdollista kirjoittaa yhteisesti sovittuja ohjeita, jotka järjestö on laatinut merkin luomisen tueksi. OBF:ssä ohjeet kirjoitetaan Suunnittelukehykseen, joka löytyy Admin-työkalujen alta. Opintokeskus Siviksen suunnittelukehyksessä ohjeistetaan mm. merkin nimen valinnassa sekä kuvauksen ja kriteerisivun kirjoittamisessa. Suunnittelukehykseen voi myös liittää esimerkin valmiista osaamismerkistä. 

Opintokeskus Siviksen ohjeet osaamismerkin luomiseen (.pdf)

Vaihe 2 - Tiedot

Tiedot-sivulle kirjoitetaan merkin perustiedot eli ns. metatiedot, jotka näkyvät aina kun merkki avataan ja näytetään.

  1. Määrittele merkille nimi, joka kuvaa merkin saajan osaamista. Nimen on hyvä olla lyhyt ja ytimekäs.
  2. Kuvaile yhdellä lauseella, mitä merkin saaja osaa tai mistä merkissä on kyse.
  3. Kirjoita merkkiin liittyviä avainsanoja.
  4. Aseta merkille halutessasi voimassaoloaika.
  5. Liitä merkkiin kuva, jonka tulee olla PNG-tai SVG -muodossa. Merkki voidaan ladata valmiiksi OBF:n merkkikirjastoon tai tuoda omalta tietokoneelta.
     

Opintokeskus Siviksen osaamismerkkien visuaalinen ilme

Vaihe 3 - kriteerisivu

Kriteerisivu on osaamismerkin ydin ja sinne kirjataan ylös osaamismerkkiin liittyvät osaamistavoitteet. Lisäksi kriteerisivulle on mahdollista tehdä linkkejä verkkosivuille, joissa kerrotaan ko. osaamisesta lisää (esim. koulutuksen tai vapaaehtoistehtävän esittely järjestön verkkosivuilla, koulutuksen aikana tuotettu verkkomateriaali ja koulutuksessa käytetty oppimateriaali.). Kriteerisivulle on mahdollista rakentaa mallipohja OBF:ssä Suunnittelijan työkalujen alla. Tämä on hyvä huomioida, jotta osaamismerkkien kriteerisivut olisivat mahdollisemman yhtenäisiä.

Opintokeskus Siviksen kriteerisivupohja (.pdf)

Vaihe 4 - Viesti

Viesti-sivulla on näkyvissä sähköpostiviesti, joka lähtee osaamismerkin saajalle. Viesti on hyvä tallentaa viestipohjaksi OBF:n Myöntäjän työkalujen alla. Viestissä tulee olla perustiedot merkistä ja ohjeet merkin vastaanottamiseen.

Opintokeskus Siviksen viestipohja (.pdf)

Vaihe 5 - Esikatselu

Esikatselu-sivulla on näkyvissä valmiin osaamismerkin tiedot. Lopuksi osaamismerkin luoja voi valita onko merkki luonnos vai valmis myönnettäväksi. Kun osaamismerkki on valmis myönnettäväksi, tulee OBF:ssä klikata vielä Tallenna-painiketta.