Miten vaikutan?

Kansalaistoimijan vaikuttamisopas - Anne Ilvonen

Opas avaa vaikuttamisen peruskäsitettä sekä kannustaa ja innostaa yksilöjä ja yhteisöjä tietoiseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen yhteiskunnassamme. Oppaassa käsitellään yksilön ja yhteisön vaikuttamismahdollisuuksia paikallisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Tavoitteena on, että yhdistystoiminnassa mukana olevat henkilöt oppisivat näkemään yhdistyksen toiminnan myös vaikuttamisen sekä osallistumisen ja osallistamisen näkökulmista ja oppisivat kehittämään yhdistyksen vaikuttamistoimintaa.

OK-opintokeskus julkaisi Miten vaikutan? -oppaan ensimmäisen kerran vuonna 2006, ja suuren suosion vuoksi siitä on otettu useita lisäpainoksia. Viidessä vuodessa vaikuttamisen tavat ovat kuitenkin muuttuneet niin paljon, että opas on nyt päivitetty ja osittain kirjoitettu uudelleen.

Opas on tarkoitettu yksittäisille kansalaisille sekä yhdistysten hallituksen puheenjohtajille ja hallituksen jäsenille, erilaisten yhdistyksen työryhmien vetäjille sekä henkilöille, jotka edustavat omaa yhdistystään kuntien tai kaupunkien työryhmissä tai esimerkiksi vammais-, nuoriso- tai vanhusneuvostoissa.

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas, Anne Ilvonen

68 s., 2011, 12 euroa
ISBN 978-951-9195-83-4

Tilaa opas >>