Siviksen verkkomateriaalit ja julkaisut

Sivis julkaisee SivisNYT -verkkolehteä, erilaisia verkkomateriaaleja ja julkaisuja. Yksityishenkilöt sekä Siviksen taloudellista tukea saavat opiskeluryhmät voivat käyttää julkaisuja ja verkko-oppimateriaalejamme opiskeluunsa vapaasti. Siviksen nimi tulee mainita aina oppimateriaaliin viitatessa tai materiaaliin johtavan linkin yhteydessä.

Tutkimukset ja selvitykset

Opintokeskus Sivis kehittää työkaluja, laatii tutkimuksia, selvityksiä ja artikkeleita sekä kokoaa mm. järjestöalan sanastoja ruotsiksi ja englanniksi. Tutustu monipuoliseen materiaaliimme!

Lue lisää >>

Verkkomateriaalit

Painetut Julkaisut