Siviksen verkkomateriaalit ja julkaisut

Sivis julkaisee SivisNYT –uutiskirjettä, erilaisia verkkomateriaaleja ja julkaisuja. Yksityishenkilöt sekä Siviksen taloudellista tukea saavat opiskeluryhmät voivat käyttää julkaisuja ja verkko-oppimateriaalejamme opiskeluunsa vapaasti. Siviksen nimi tulee mainita aina oppimateriaaliin viitatessa tai materiaaliin johtavan linkin yhteydessä.

Kuukauden verkkomateriaali

Syksyn toimintakauden käynnistyessä on oiva hetki ottaa hyöty irti Siviksen uudesta, ennen kaikkea lähiopetukseen soveltuvasta Ryhdistä yhdistystä -koulutuspaketista. Paketti sisältää valmiita tehtäviä ja harkittuja menetelmiä opintojakson toteuttamiseksi.

Lue lisää >>

Verkkomateriaalit

Painetut Julkaisut