Siviksen verkkomateriaalit ja julkaisut

Sivis julkaisee SivisNYT –uutiskirjettä, erilaisia verkkomateriaaleja ja julkaisuja. Yksityishenkilöt sekä Siviksen taloudellista tukea saavat opiskeluryhmät voivat käyttää julkaisuja ja verkko-oppimateriaalejamme opiskeluunsa vapaasti. Siviksen nimi tulee mainita aina oppimateriaaliin viitatessa tai materiaaliin johtavan linkin yhteydessä.

Kuukauden verkkomateriaali

Oletko järjestösi vapaaehtoisten ohjaaja? Valmistaudu tulevaisuuteen ja tutustu FUTUR3-hankkeen vertaisoppimismalliin. Mallin avulla voit osallistaa vapaaehtoisia, parantaa järjestösi kommunikaatiota ja löytää omalle järjestöllesi sopivia ratkaisuja. Kohti tulevaisuuden vapaaehtoistoiminnan ohjaamisen taitoja!

Lue lisää >>

Verkkomateriaalit

Painetut Julkaisut