Siviksen osaamispolut

Järjestöjen oppilaitoksena Sivis tarjoaa koulutusta jäsenjärjestöjensä koulutus- ja järjestötoiminnan kehittämiseen sekä digiosaamisen kasvattamiseen. Olemme jakaneet nämä osaamiskokonaisuudet kolmeen osaamispolkuun, joihin voit tutustua alla. 

Järjestöosaamispolku  
Menestykselliseen ja innostavaan yhdistystoimintaan tarvitaan useiden järjestötoiminnan osa-alueiden tuntemista ja hallintaa. Tämä polku valmentaa sinut pyörittämään yhdistystä lain ja säädösten mukaisesti sekä organisoimaan ja kehittämään yhdistyksen toimintaa ja viestintää. Polku koostuu seuraavista osaamisalueista: 1) yhdistys ja yhteiskunta, 2) yhdistyksen hallinto, 3) yhdistystoimijan vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä 4) yhdistyksen johtaminen. Lue lisää!
 
Koulutusosaamispolku  
Hyvä koulutus sitouttaa järjestön vapaaehtoisia, auttaa strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja on mainio kilpailuvaltti. Tältä polulta saat valmiudet toimia kouluttajana ja koulutustoiminnan kehittäjänä. Polku koostuu seuraavista osaamisalueista: 1) koulutustoiminnan johtaminen, 2) koulutusten suunnittelu, 3) koulutusten toteutus ja 4) arviointi. Lue lisää!
 
Digiosaamispolku 
Sosiaalisen median sovellusten ja digitaalisten palveluiden tunteminen ja sujuva käyttö ovat valttikortti järjestötoiminnassa. Tämä polku ohjaa sinut tutustumaan ja valitsemaan oman järjestösi tarpeisiin sopivat palvelut sekä käyttämään ja kehittämään niitä. Lisäksi hahmotat verkon mahdollisuudet koulutuksessa. Digiosaamispolku koostuu seuraavista osaamisalueista: 1) sosiaalinen media, 2) digitaalinen osaaminen ja 3) verkkopedagogiikka. Lue lisää!
 
Digitaaliset osaamismerkit ovat ajankohtainen tapa osoittaa, että polkujen osaamisalueet ovat hallussa. Lue lisää!