Opintokeskus Siviksen osaamispolut

Tarjoamme sinulle, järjestötoiminnan osaaja, koulutusta järjestötoiminnan ja -koulutuksen kehittämisestä sekä tukea järjestösi koulutuksen toteuttamiseen.

Tänä vuonna teemana on koulutuksen suunnittelu. Hyvä suunnittelu varmistaa laadukkaan lopputuloksen,
auttaa uusintamaan hyväksi havaittuja käytäntöjä ja välttämään heikkouksia.