Näytä osaamisesi digitaalisilla osaamismerkeillä

Siviksen osaamispolut (järjestö, koulutus ja digi) rakentuvat useasta eri osaamisalueesta, joille on määritelty omat, keskeiset osaamistavoitteet. Jokaisesta osaamisalueesta voi hakea joko toteuttaja- tai kehittäjätasoista digitaalista osaamismerkkiä, jonka avulla omia taitoja on helppo tuoda esiin. Merkkiä haetaan täyttämällä hakemus, jossa kuvataan omaa osaamista ja kerrotaan, miten se on hankittu ja näkyy käytännössä (esim. koulutukset, työtehtävät, vapaaehtoistoiminta).
 
Merkkien kerääminen kannattaa, koska yhden polun osaamisalueiden merkit keränneet saavat automaattisesti polun kokonaisosaamismerkin. Jotta merkki on kaikkien järjestön toimijoiden saavutettavissa, siihen ei sisälly johtamisen osaamisaluetta. Huomaathan myös, että kokonaisosaamismerkki myönnetään joko toteuttaja tai kehittäjä -tason mukaan, joten kaikkien osaamisalueiden merkkien tulee olla suoritettu samalla tasolla.

SIVUA PÄIVITETÄÄN PARHAILLAAN!

 

Sivis tukee järjestöjen omaa osaamismerkkityötä

Järjestö- ja yhdistystoiminnassa syntyy monenlaista osaamista niin vapaaehtoisille ja luottamustoimijoille kuin myös järjestön työntekijöille. Opintokeskus Sivis on luonut toiminnan tueksi järjestöjen yhteisiä osaamismerkkejä, jotka jokainen järjestö voi ottaa käyttöönsä. Lisätietoja yhteisistä osaamismerkeistä löytyy esitteestä. Opintokeskus Sivis myös tukee ja ohjaa järjestöjä osaamismerkkityössä.

Lisätietoja yleisesti osaamismerkeistä: asiantuntija Lotta Pakanen.

Lotta Pakanen

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (erityisjärjestöt), osaamismerkit, sosiaalisen median koulutus, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, aluetyö Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Puh. 050 307 0519, Twitter: @lottaon

Lähetä sähköpostia