Koulutusosaaminen

 

Hyvä koulutus sitouttaa järjestön vapaaehtoisia, auttaa strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja on mainio kilpailuvaltti. Tämä osaamiskokonaisuus antaa sinulle valmiudet toimia kouluttajana ja koulutustoiminnan kehittäjänä. Alta löydät koulutusosaamisen neljä osaamisaluetta sekä niihin liittyvät osaamistavoitteet, koulutukset ja itseopiskelumateriaalin. Huomaathan, että Sivis tunnustaa aiemmin hankkimaasi osaamista digitaalisin osaamismerkein ja tarjoaa lisäksi räätälöityä tilauskoulutusta polun teemoista.

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN

Osallistuja osaa:
suunnitella järjestön strategiaa tukevan koulutuskokonaisuuden ja -tarjonnan
hyödyntää osallistujapalautetta järjestön koulutuksen kehittämisessä
seurata, arvioida ja kehittää järjestön koulutuksen laatua

Osallistu Siviksen koulutukseen:
Eväitä koulutustoiminnan johtamiseen (1 op)

Opiskele itsenäisesti:
Koulutuksen laatusivut
Järjestöarvioinnin ilmansuuntia -materiaali

2. KOULUTUSTEN SUUNNITTELU

Osallistuja osaa:
määritellä koulutuksen osaamistavoitteet ja koulutussisällöt
arvioida opintojen kuormittavuutta
tuottaa toimivan oppimateriaalin

Osallistu Siviksen koulutukseen:
Potkua koulutussuunnitteluun (2 op)

Opiskele itsenäisesti:
Lisää laatua koulutukseen – opas järjestön kouluttajalle

3. KOULUTUSTEN TOTEUTUS

Osallistuja osaa:
soveltaa opetusmenetelmiä käytännössä
luoda oppimista tukevan koulutusympäristön
tukea ja seurata osallistujien oppimista

Osallistu Siviksen koulutukseen:
Koulutan, mutta miten? (1 op)
Kehity kouluttajana -kouluttajaharjoittelu (2 op)
Kouluttajana verkossa (2 op)

Opiskele itsenäisesti:
Taistelevat kouluttajat -peli kouluttajataitojen testaamiseen
Lisää laatua koulutukseen – opas järjestön kouluttajalle
Toiminnalliset menetelmät koulutuksessa -opas

4. ARVIOINTI

Osallistuja osaa:
arvioida osallistujan oppimista ja osaamista
tunnistaa ja tunnustaa aiemmin hankittua osaamista
seurata, arvioida ja kehittää yksittäisiä koulutuksia

Osallistu Siviksen koulutukseen:
Arvoa arvioinnista (1 op)
Tunnista ja tunnusta osaaminen (1 op)
Täynnä osaamista (1 op)

Opiskele itsenäisesti:
Järjestöarvioinnin ilmansuuntia -materiaali
Tunnista ja tunnusta -verkkomateriaali