Koulutusosaaminen

 

Hyvä koulutus sitouttaa järjestön vapaaehtoisia, auttaa strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja on mainio kilpailuvaltti. Tämä osaamiskokonaisuus antaa sinulle valmiudet toimia kouluttajana ja koulutustoiminnan kehittäjänä. Alta löydät koulutusosaamisen neljä osaamisaluetta sekä niihin liittyvät osaamistavoitteet, koulutukset ja itseopiskelumateriaalin. Huomaathan, että Sivis tunnustaa aiemmin hankkimaasi osaamista digitaalisin osaamismerkein ja tarjoaa lisäksi räätälöityä tilauskoulutusta polun teemoista.

 

1. KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN

Osallistuja osaa:

 • suunnitella järjestön strategiaa tukevan koulutuskokonaisuuden ja -tarjonnan
 • hyödyntää osallistujapalautetta järjestön koulutuksen kehittämisessä
 • seurata, arvioida ja kehittää järjestön koulutuksen laatua


Osallistu Siviksen koulutukseen:

Eväitä koulutustoiminnan johtamiseen (1 op)

 

Opiskele itsenäisesti:

Koulutuksen laatusivut

Järjestöarvioinnin ilmansuuntia -materiaali


2. KOULUTUSTEN SUUNNITTELU

Osallistuja osaa:

 • määritellä koulutuksen osaamistavoitteet ja koulutussisällöt
 • arvioida opintojen kuormittavuutta
 • tuottaa toimivan oppimateriaalin

 

Osallistu Siviksen koulutukseen:

Potkua koulutussuunnitteluun (2 op)

Opiskele itsenäisesti:

Lisää laatua koulutukseen – opas järjestön kouluttajalle

 

3. KOULUTUSTEN TOTEUTUS

Osallistuja osaa:

 • soveltaa opetusmenetelmiä käytännössä
 • luoda oppimista tukevan koulutusympäristön
 • tukea ja seurata osallistujien oppimista


Osallistu Siviksen koulutukseen:

Koulutan, mutta miten? (1 op)
Kehity kouluttajana -kouluttajaharjoittelu (2 op)
Kouluttajana verkossa (2 op)

 

Opiskele itsenäisesti:

Taistelevat kouluttajat -peli kouluttajataitojen testaamiseen

Lisää laatua koulutukseen – opas järjestön kouluttajalle

Toiminnalliset menetelmät koulutuksessa -opas

 

4. ARVIOINTI

Osallistuja osaa:

 • arvioida osallistujan oppimista ja osaamista
 • tunnistaa ja tunnustaa aiemmin hankittua osaamista
 • seurata, arvioida ja kehittää yksittäisiä koulutuksia

 

Osallistu Siviksen koulutukseen:

Arvoa arvioinnista (1 op)

Tunnista ja tunnusta osaaminen (1 op)
Täynnä osaamista (1 op)

 

Opiskele itsenäisesti:

Järjestöarvioinnin ilmansuuntia -materiaali

Tunnista ja tunnusta -verkkomateriaali