Koulutuksen laatu -etusivuKoulutustoiminnan johtaminen Koulutuksen suunnittelu Koulutuksen toteutus Koulutuksen seuranta ja arviointi Koulutuksen jatkuva kehittäminen

Laadukkaalla koulutuksella parannetaan opiskelijoiden oppimismahdollisuuksia. Kun huomio kiinnitetään esimerkiksi käytettyihin opetusmenetelmiin, oppimisympäristöihin ja kouluttajien opetustaitoihin, luodaan opiskelijoille entistä paremmat mahdollisuudet oppia ja kehittää omaa osaamistaan.

Koulutuksen laatua tarkastellaan laajasti seuraavien viiden osa-alueen kautta:

Koulutuksen laatua kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella, jolloin keskeistä on hyvien käytänteiden ja kehittämiskohteiden tunnistaminen järjestön koulutustoiminnasta sekä niiden jakaminen.

Koulutuksen jatkuvan kehittämisen sykli (pfd)

Mia Valanne

asiantuntija

Järjestökoulutuksen kehittäminen ja laatu.

Puh. 050 435 1088

Lähetä sähköpostia