Yhdistystoiminnan verkkokoulutus

Sivis uudistaa jäsenjärjestöjen käyttöön tarjottavaa verkkokoulutusta yhdistystoiminnan organisoimisesta ja kehittämisestä. Koulutus toteutetaan ainakin alkuun itslearning-alustalla, ja se sisältää kirjallisen lukumateriaalin lisäksi järjestöjen haastatteluja onnistuneesta toiminnasta sekä vaihtoehtoisia oppimistehtäviä, joissa keskitytään oman yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Koulutuksen aiheista järjestöt voivat vapaasti valita haluamansa kokonaisuuden. Kestävän kehityksen näkökulmat huomioidaan kaikkien aiheiden yhteydessä soveltuvin osin:

Aloitus: tutustuminen, ohjeet ja aikataulu

1. Mitä yhdistystoiminta on?
•    Oman yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki
•    Mikä on yhdistyksen tarkoitus, miksi ollaan olemassa?

2. Keitä ovat luottamushenkilöt ja mitä he tekevät?
•    Hallituksen työnjako: delegointi ja vastuiden jakaminen
•    Ryhmäyttäminen ja vuorovaikutus
•    Jaksaminen ja sitoutuminen

3. Mitä asioita kuuluu yhdistyksen vuoteen?
•    Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
•    Viestintä osana kaikkea toimintaa

4. Miten jäsenistä huolehditaan?
•    Jäsentyö: jäsenhuolto ja -hankinta
•    Jäsenviestintä ja tietosuoja

5. Vaikuttavuus ja arviointi
•    Miksi mitata vaikuttavuutta?
•    Hyvät tavoitteet ja mittarit

Kehitämme koulutusta yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Aikataulullisesti tavoitteena on saada koulutuksen uudistettu versio itslearning-alustalle syksyllä 2020 ja testata sitä loppuvuodesta muutaman järjestön kanssa. Valmis koulutus olisi siten kaikkien kiinnostuneiden jäsenjärjestöjen hyödynnettävissä keväällä 2021. Ole yhteydessä, jos kehittämistyöhön osallistuminen kiinnostaa!

Yhteyshenkilö Opintokeskus Siviksessä