Verkostot järjestöosaamisen vahvistajana

Sivis tukee jäsenjärjestöjen toiminnan kehittämistä ylläpitämällä valtakunnallisia ja alueellisia verkostoja. 

Verkostot kokoavat yhteen järjestöjen johtajia ja työntekijöitä sekä tarjoavat paikan ajatusten, kokemusten ja käytäntöjen jakamiseen. Ne mahdollistavat vertaisoppimisen sekä vertaistuen antamisen ja vastaanottamisen. 

Siviksen ylläpitämät järjestötoiminnan kehittämisen valtakunnalliset verkostot:

  • Järjestöviestijöiden verkosto kokoaa Siviksen jäsenjärjestöjen viestijät yhteen kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista järjestöviestinnän kuulumisista ja haasteista. Verkostolla on Facebook-ryhmä. 
  • Pienjärjestö -verkosto on Siviksen ja SOSTEn yhteinen, pienten valtakunnallisten järjestöjen työntekijöille tarkoitettu verkosto. Verkosto tarjoaa järjestöille mahdollisuuden yhteiselle kehittämiselle ja vertaiskeskusteluille. Kokoontumisia 3-4 kertaa vuodessa. 
  • Järjestöjohtajien verkosto kokoaa yhteen Siviksen jäsenjärjestöjen johtajia keskustelemaan järjestöjen toiminnan kehittämisestä erityisesti koulutuksen näkökulmasta sekä vaihtamaan ajankohtaisia kuulumisia. 

Alueilla toimii verkostoja toiminnanjohtajille ja johtaville toimihenkilöille

  • Tällä hetkellä järjestöjen ja piirien toiminnanjohtajille tarkoitettua verkostotoimintaa on Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Itä-Suomessa toimii johtavien toimihenkilöiden verkosto. Alueelliset johdon verkostot kokoontuvat muutaman kerran vuodessa keskustelemaan, kuuntelemaan alustuksia, jakamaan hyviä käytäntöjä ja vertaisoppimaan. Alueellisia johtamisverkostoja perustetaan mahdollisesti myös muille alueille tarpeen mukaan.

Kehitämme jatkuvasti verkostotoimintaa jäsenjärjestöjemme toimintaa tukevaksi. Haluatko liittyä mukaan johonkin kehittämisverkostoomme? Toivoisitko jotakin uutta verkostoa järjestönne toiminnan ja kehittämisen tueksi? Ota yhteyttä sähköpostilla Anneen (anne.ilvonen@ok.sivis.fi)