Järjestöosaaminen

Menestykselliseen ja innostavaan yhdistystoimintaan tarvitaan useiden järjestötoiminnan osa-alueiden tuntemista ja hallintaa. Järjestöosaamiskokonaisuus valmentaa sinut pyörittämään yhdistystä lain ja säädösten mukaisesti sekä organisoimaan ja kehittämään yhdistyksen toimintaa ja viestintää. Alta löydät järjestöosaamisen neljä osaamisaluetta sekä niihin liittyvät tavoitteet, koulutukset ja itseopiskelumateriaalin. Huomaathan, että Sivis tunnustaa aiemmin hankkimaasi osaamista digitaalisin osaamismerkein ja tarjoaa lisäksi räätälöityä tilauskoulutusta polun teemoista.


1. YHDISTYS JA YHTEISKUNTA

Osallistuja osaa:

 • selittää yhdistystoimintaa ohjaavat keskeiset lait ja oman yhdistyksensä säännöt
 • soveltaa lakeja ja sääntöjä oman yhdistyksensä toimintaan
 • hoitaa yhdistysrekisteriin liittyvät asiat
 • kertoa yhdistystoimintaan liittyvistä nyky-yhteiskunnan erityispiirteistä (esim. monikulttuurisuus)

 

Osallistu Siviksen koulutukseen:

Yhdistystoiminnan perusteet (2 op) toteutetaan 2019

 

Opiskele itsenäisesti:

Ryhdistä yhdistystä -koulutuspaketti (1)

2. YHDISTYKSEN HALLINTO

Osallistuja osaa:

 • selittää yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuut
 • hoitaa yhdistyksen taloutta
 • kertoa yhdistyksen arkistoinnin merkityksestä ja organisoida arkiston järjestämisen
 • järjestää yhdistyksen kokouksen - tarvittaessa myös verkossa

 

Osallistu Siviksen koulutukseen:
Mappi A vai Ö? Yhdistyksen arkistoinnin perusteet (2 op)

Kirstunvartija Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet (1 op)

 

Opiskele itsenäisesti:

Ryhdistä yhdistystä -koulutuspaketti (2 ja 4)

Kokouskäytännöt-materiaali


3. YHDISTYKSEN VUOROVAIKUTUS- JA VIESTINTÄTAIDOT

Osallistuja osaa:

 • suunnitella ja toteuttaa yhdistyksen viestintää
 • selittää, mistä hyvä vuorovaikutus ja viestintä rakentuvat
 • kehittää omia ja yhteisönsä vuorovaikutustaitoja

 

Osallistu Siviksen koulutukseen:

Järjestöviestijä (3 op) 

Taitavaksi esiintyjäksi (1 op)

Järjestöelämän englantia (1 op)

 

Opiskele itsenäisesti:

Ryhdistä yhdistystä -koulutuspaketti (6)

Taitavaksi esiintyjäksi -verkkomateriaali

 

4. YHDISTYKSEN JOHTAMINEN

Osallistuja osaa:

 • suunnitella yhdistyksen toimintaa
 • organisoida ja kehittää yhdistyksen toimintaa toiminta-ajatuksen ja strategian mukaisesti
 • organisoida vapaaehtoisten ohjauksen ja johtamisen 
 • rakentaa verkostoja

 

Opiskele itsenäisesti:

Ryhdistä yhdistystä -koulutuspaketti (3 ja 5)

Järjestövisiitti-malli vertaisoppimiseen

Sosiaalisen hyöyn mittaaminen -materiaali