Yhdistystoimija-opiskelumateriaali

Oletpa luottamushenkilö, vapaaehtoinen, työntekijä tai kouluttaja, saat Yhdistystoimija-verkkomateriaalin kautta perustiedot ja taidot, joita tarvitaan yhdistyksen tai pienen järjestön toiminnan pyörittämisessä.

Yhdistystoimija-materiaaliin sisältyy viisi eri jaksoa, jotka käsittelevät yhdistyshallintoa, taloushallinto, varainhankintaa, viestintää ja riskienhallinta. Jaksot koostuvat keskeisestä tiedosta, tapausesimerkeistä ja tehtävistä, joiden avulla voit testata osaamisesi. Yhden jakson opiskeluun kuluu aikaa noin 1–1,5 tuntia. Jakson suoritettuasi voit hakea digitaalista osaamismerkkiä, jolla voit helposti osoittaa osaamisesi muille. 

Verkkopohjainen materiaali mahdollistaa itsenäisen perehtymisen yhdistystoiminnan eri aiheisiin ajasta ja paikasta riippumatta tietokoneella ja mobiililaitteilla. Materiaali soveltuu erinomaisesti myös yhdistysten omien koulutusten perustaksi. Voit käyttää materiaalia esimerkiksi ennakkomateriaalina koulutuksissa tai voit luoda kokonaisen koulutuksen tai vertaisopintoryhmän sen ympärille. Kokoa ryhmä, pyydä heitä suorittamaan yksi jakso Yhdistystoimijasta, jonka jälkeen kokoonnutte keskustelemaan aiheesta ja pohtimaan esille nousseita kysymyksiä sekä oman yhdistyksenne käytäntöjä. 

Yhdistystoiminnan perusasioiden tunteminen vapauttaa energiaa ja aikaa varsinaiseen toimintaan. Lähde rohkeasti mukaan kokeilemaan ja ota yhdistystoiminta haltuun uudella tavalla! Alla on esitelty materiaaliin sisältyvät jaksot. Linkeistä pääset opiskelemaan kutakin teemaa käsittelevää materiaalia.

Yhdistyshallinto

Käy alkajaisiksi läpi yhdistyshallinnon perusasiat! Hyvä hallinto edellyttää yhdistyslainsäädännön ja yhdistyksen omien sääntöjen tuntemusta. Opit hallitustyöskentelystä ja sen kehittämisestä, hallituksen ja sen jäsenten rooleista sekä vastuista ja tehtävistä. Siirry opiskelemaan tästä linkistä!

Taloushallinto

Tutustu taloushallinnon perusperiaatteisiin! Hyvin hoidettu yhdistyksen taloushallinto on tärkeimpiä toiminnan edellytyksiä. Opit taloushallinnon käsitteet ja perusteet, kuten kirjanpidon ja taloussuunnittelun sekä seurannan ja raportoinnin merkityksen, joilla varmistetaan, että yhdistyksen varat käytetään oikein. Siirry opiskelemaan tästä linkistä!

Varainhankinta

Varainhankintasuunnitelma helpottaa varainhankintaan liittyvien tehtävien ja vastuiden määrittelyä sekä varainhankinnasta viestimistä ja sen onnistumisen arviointia. Opit yhdistyksen vision ja mission sekä tavoitteiden määrittelyn merkityksen varainhankinnassa, hahmotat eri rahoituslähteet sekä osaamisen ja resurssit, joita onnistunut varainhankinta vaatii. Opit myös miten toimiva varainhankintasuunnitelma laaditaan. Siirry opiskelemaan tästä linkistä!

Viestintä

Miten viestiä selkeästi yhdistyksen toiminnasta, tavoitteista ja työn vaikutuksista? Opit mikä merkitys viestinnällä on toiminnan onnistumisessa ja opit laatimaan yksinkertaisen viestintäsuunnitelman, jolla tavoitat haluamasi kohderyhmän kustannustehokkaasti. Siirry opiskelemaan tästä linkistä!

Riskienhallinta

Riskien tunnistaminen ja niiden hallinta on osa hyvää hallintoa ja tulevaisuuteen varaumista. Opit riskienhallinnan perusteet, suunnitelmallisen riskienhallinnan hyödyt ja riskienhallintaprosessin vaiheet sekä miten laadit yksinkertaisen riskienhallinnan suunnitelman. Siirry opiskelemaan tästä linkistä!

 

Tutustu Yhdistystoimija-opiskelumateriaaliin: Yhdistystoimija-opiskelumateriaalin esittelyvideo

Jaa koulutuksen esitettä omassa järjestössäsi tai yhdistyksessäsi! Esitteistä on saatavilla kaksi eri versiota erilaisilla kuvilla: versio 1 ja versio 2.

 

Yhdistystoimija-materiaali on tuotettu Erasmus+ -rahoitteisessa SCOPE-hankkeessa. Tutustu myös hanketutkimuksen tiivistelmään, jossa tarkastellaan Yhdistystoimija-materiaalin pilotointeja.

 

Yhteyshenkilö Opintokeskus Siviksessä:

Annika Tahvanainen-Jaatinen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Varsinais-Suomi ja Satakunta

Puh. 040 717 7019

Lähetä sähköpostia