Järjestöosaaminen

 

Sivis edistää vahvaa järjestöosaamista, jotta järjestöt pystyvät toteuttamaan strategiansa mukaista, vaikuttavaa toimintaa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Sivis tukee ja vahvistaa järjestöjen osaamisen jatkuvaa kehittämistä sekä yhdistystoiminnan perusedellytysten toteutumista. Tavoitteena on, että järjestöissä toteutetaan hyvän hallinnon periaatteita, osataan toimia ja viestiä vaikuttavasti sekä varautua muutoksiin, ja että järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset voivat hyvin.

Näiden tavoitteiden edistämiseksi tuotamme yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa yhdistystoimintaan perehdyttävää itseopiskelumateriaalia ja kehitämme yhdistystoiminnasta valmiita verkkokoulutuksia ja työkaluja järjestöjen käyttöön. Lisäksi tarjoamme jäsenjärjestöille verkostoitumismahdollisuuksia sekä avointa ja ilmaista koulutusta esimerkiksi seuraavista aiheista: tulevaisuustaidot, toiminnan vaikuttavuus, vaikuttava viestintä, työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen.

Sivis kehittää jatkuvasti materiaalia ja koulutusta järjestöjen työn tueksi: